Luận án Tiến sĩ cấp cơ sở

7.  Thông báo buổi bảo vệ Luận án cấp cơ sở của NCS NguyễnThị Kiều Diễm với đề tài: “Nghiên cứu sự biến đổi chất lượng của phi lê cá rô phi vằn (Oreochromis niloticus) cuối chuỗi cung ứng sản phẩm lạnh/đông lạnh”ngành Công nghệ chế biến thủy sản, mã số 9540105

Thời gian bảo vệ: 8h00 ngày 05/12/2021, hình thức trực tuyến theo đường link: https://meet.google.com/cit-eupc-vkp 

Trân trọng kính mời tập thể và cá nhân quan tâm tham dự

 

6.  Thông báo buổi bảo vệ Luận án cấp cơ sở của NCS Nguyễn Văn An với đề tài: Nghiên cứu sự biến động hàm lượng hormone steroid huyết tương trong chu kỳ sinh sản cá dìa Siganus guttatus ( Bloch 1787), ngành Nuôi trồng thủy sản, mã số: 9620301.

Thời gian bảo vệ: 14h00 ngày 22/11/2021, tại Phòng Chuyên đề - Viện Nuôi trồng thủy sản, Trường ĐH Nha Trang.

 

5.  Thông báo buổi bảo vệ Luận án cấp cơ sở của NCS Lê Văn Lễnh với đề tài: Nghiên cứu cơ sở khoa học của việc nuôi vỗ thành thục và nâng cao kỹ thuật sản xuất giống cá Trèn bầu (Ompok bimaculatus Bloch, 1797) tại An Giang, ngành Nuôi trồng thủy sản, mã số: 9620301.

Thời gian bảo vệ: 8h00 ngày 27/6/2021, tại Phòng C2 - Viện KH&CN Khai thác thủy sản, Trường ĐH Nha Trang.

 

4. Thông báo buổi bảo vệ Luận án cấp cơ sở của NCS Phạm Viết Tích với đề tài: Nâng cao hiệu quả khai thác và bảo vệ nguồn lợi thủy sản tại vùng biển ven bờ tỉnh Quảng Nam, ngành Khai thác thủy sản, mã số: 9620304.

Thời gian bảo vệ: 14h00 ngày 10/4/2021, tại Phòng họp số 4 - Trường ĐH Nha Trang.

 

3. Thông báo buổi bảo vệ Luận án cấp cơ sở của NCS Đinh Hữu Đông với đề tài: Nghiên cứu sản xuất bột đạm thủy phân chứa chondroitin sulfate từ sụn cá mập trắng (Carcharhinus Dussumieri) bằng enzyme protease, ngành Công nghệ chế biến thủy sản, mã số: 9540105.

Thời gian bảo vệ: 8h00 ngày 10/3/2021, tại Phòng Hội thảo A - Thư viện Trường ĐH Nha Trang.

 

2. Thông báo buổi bảo vệ Luận án cấp cơ sở của NCS Nguyễn Thị Thăng Long với đề tài: “Nghiên cứu thu nhận và tạo bột inulin từ củ Đẳng sâm (Codonopsis javnica) tự nhiên mọc tại Lạc Dương – Lâm Đồng”, ngành Công nghệ Sau thu hoạch, mã số: 9540104.

Thời gian bảo vệ: 8h00 ngày 30/01/2021, tại Phòng Hội thảo A - Thư viện Trường ĐH Nha Trang.

 

1. Thông báo buổi bảo vệ Luận án cấp cơ sở của NCS Phạm Viết Nam với đề tài: Nghiên cứu thu nhận dịch protein thủy phân và hydroxyapatite từ phế liệu cá tra và ứng dụng trong thức ăn thủy sản, ngành Công nghệ chế biến thủy sản, mã số: 9540105.

Thời gian bảo vệ: 8h00 ngày 29/01/2021, tại Phòng Hội thảo A - Thư viện Trường ĐH Nha Trang.