Thông báo

Danh sách đăng ký dự lễ tốt nghiệp ngày 28/5/2022

  • 27/05/2022

Học viên có mặt lúc 7h30 và ngồi theo sơ đồ bố trí trong hội trường.

Danh sách dự lễ tốt nghiệp thạc sĩ xem tại đây

Sơ đồ chỗ ngồi xem TẠI ĐÂY

Số thứ tự trong danh sách là số ghế ngồi dự, học viên nào không dự lễ báo lại cho ban tổ chức (thầy Tiên) trước ngày 28/5..