Tin tứu và Sự kiện

Những điểm mới trong Quy chế đào tạo trình độ thạc sĩ theo Thông tư 23/2021/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo

 • 09/11/2021
 • 215

Lễ tốt nghiệp Chương trình Thạc sĩ quốc tế về Quản lý hệ sinh thái biển và Biến đổi khí hậu

 • 02/04/2020
 • 1475

Lễ Tốt nghiệp cao học Pháp ngữ 2019

 • 23/05/2019
 • 1142

Lễ đánh giá luận văn thạc sĩ chuyên ngành Quản trị kinh doanh và du lịch

 • 08/05/2019
 • 1169

Lễ công bố quyết định và trao giấy chứng nhận kiểm định chất lượng giáo dục cho Trường ĐH Nha Trang

 • 09/04/2018
 • 616

Lễ khai giảng lớp cao học quốc tế Quản trị kinh doanh và Du lịch

 • 10/01/2018
 • 629

Lễ tốt nghiệp đào tạo sau đại học đợt II năm 2017

 • 03/11/2017
 • 534

Khai giảng đào tạo cao học Thủy sản nhiệt đới 2017 (ILP)

 • 25/08/2017
 • 442

Lễ tốt nghiệp và khai giảng cao học quốc tế Quản lý hệ sinh thái biển và biến đổi khí hậu

 • 13/06/2017
 • 396

Kế hoạch đào tạo sau đại học năm học 2017-2018

 • 29/05/2017
 • 415