Tin tứu và Sự kiện

Buổi giới thiệu thông tin du học Đức

 • 10/04/2014
 • 199

Hướng dẫn Sử dụng thư viện và thư viện số

 • 09/04/2014
 • 675

GÓP Ý DỰ THẢO QUY ĐỊNH ĐÀO TẠO THẠC SĨ

 • 28/03/2014
 • 244

Buổi giới thiệu học bổng Đài Loan

 • 18/02/2014
 • 179

Trường Đại học Nha Trang tổ chức lớp tập huấn viết bài báo khoa học

 • 20/01/2014
 • 183

Viện NTTS gửi học viên tham dự lớp tập huấn dành cho NCS tại Viện Nghiên cứu NTTS 2

 • 24/12/2013
 • 264

Đề xuất ý tưởng nghiên cứu về lĩnh vực nuôi cá biển hiện đại, quy mô công nghiệp năm 2014

 • 12/11/2013
 • 208

Fanpage Khoa Sau Đại học

 • 21/10/2013
 • 201

Lễ tốt nghiệp lớp cao học NTTS & KTTS khóa 2009 và khai giảng khóa cao học NTTS & KTTS khóa 2013 tại Viện nghiên cứu Hải sản

 • 05/10/2013
 • 125

Học bổng năm 2013 cho học viên cao học thực tập về nuôi cá biển quy mô công nghiệp

 • 19/09/2013
 • 180

Trường Đại học Nha Trang được giao nhiệm vụ đào tạo thạc sĩ ngành Công nghệ thực phẩm

 • 05/08/2013
 • 178

Trường Đại học Nha Trang được giao nhiệm vụ đào tạo thạc sĩ chuyên ngành Công nghệ sinh học

 • 02/08/2013
 • 188