Thông báo

Đăng ký Bảo vệ đề cương luận văn thạc sĩ Đợt 2 năm 2020

Phòng Đào tạo Sau Đại học thông báo cho học viên đăng ký tên đề tài luận văn thạc sĩ qua tài khoản học viên. 
Thời hạn đăng ký Đợt 2 năm 2020 đến hết ngày 20/7/2020.
- HV phải hoàn thành học phí, Ngoại ngữ, môn BSKT mới được xét bảo vệ đề cương.
- HV đính kèm file đề cương theo Mẫu quy định của trường (Trường hợp HV chưa có đề cương thì file đính kèm là tên đề tài, lưu tên file: Ho ten_Mã HV). Xem hướng dẫn tại đây
-  Học viên kiểm tra số điện thoại và email tài khoản HV, nếu không có hoặc thay đổi phải gửi mail cho P ĐTSĐH cập nhật lại, để Nhà trường gửi TB và cấp tài khoản Turnitin. 
-  HV gửi mail và số điện thoại cho CV quản lý P ĐTSĐH như sau: khối ngành Kinh tế: tiendv@ntu.edu.vn, khối ngành Kỹ thuật: gianghh@ntu.edu.vn.

Xem hướng dẫn đăng ký tại đây.