Thông báo

Danh sách xét đăng ký bảo vệ luận văn Đợt 2/2021

  • 16/09/2021

Học viên xem danh sách tại đây

- Học viên kiểm tra lại file luận văn và hồ sơ trong tài khoản HV. Đây cũng là file để Phòng ĐTSĐH gửi đến Hội đồng đánh giá luận văn online.

- Xem TB bảo vệ online tại đây

- Khoa Kinh tế  tổ chức Hội đồng đánh giá  ngày 25/9 và 02/10/2021, lịch cụ thể sẽ thông báo trên website khoa Kinh tế. 

- HV kiểm tra email, số điện thoại trong tài khoản HV để Khoa/Viện thông báo lịch bảo vệ.

Mọi thắc mắc phản hồi về phòng ĐTSĐH trước ngày 05/8/2021 qua email: tiendv@ntu.edu.vn