Thông báo

Kế hoạch đăng ký bảo vệ luận văn thạc sĩ Đợt 1 năm 2023

  • 23/03/2023

Học viên nộp luận văn bảo vệ Đợt 1/2023 khi nộp luận văn thực hiện theo quy định sau:
I. Nộp Hồ sơ bảo vệ luận văn qua tài khoản học viên:

1. Đơn xin bảo vệ luận văn thạc sĩ có xác nhận của Giáo viên hướng dẫn.

    Nếu học viên do 2 GVHD phải có đủ chữ ký của cả hai GV.
2. Quyết định giao đề tài (in trang đầu và trang có tên đề tài).
3. Lý lịch khoa học.

4. Nộp văn bằng chứng chỉ ngoại ngữ.

5. Báo cáo Turnitin Trang 1

6. Bài báo (nếu có)

Đặt tên file hồ sơ: Hoso-NguyenVanA

7. Luận văn (có chữ ký của Giáo viên hướng dẫn): tên file Luan van-NguyenVanA

Đăng ký bảo vệ luận văn qua tài khoản HV (Đăng nhập/Sinh viên- đề tài luận văn/đăng ký bảo vệ luận văn/chọn Học kỳ 2 năm học 2022-2023 ). Nộp file nén chung từ 1-7 bằng vào tài khoản HV (Nếu file nặng thì HV gửi riêng phần Hồ sơ qua email: tiendv@ntu.edu.vn).

8. Hoàn thành các môn học, học phí.

Từ mục 1-6 Scan thành 1 file pdf.

Thời hạn đăng ký bảo vệ online là ngày 15-3-2023.

II. Nộp bản gốc hồ sơ 

1. Học viên nộp hồ sơ từ mục 1-6 và 6 cuốn luận văn + 1 đĩa CD trước ngày 15/3/2023 tại Phòng ĐT Sau Đại học

HV in trang đầu của Báo cáo Turnitin có chữ ký của GVHD, bản chính nộp kèm đơn, 6 bản photo đóng vào trang bìa phụ của 6 cuốn LV. 

2. Thời hạn nhận Hồ sơ bảo vệ luận văn bản cứng là ngày 15-3-2023

Yêu cầu HV thực hiện đầy đủ nộp hồ sơ theo yêu cầu mới được bảo vệ.

Khóa 2018 nộp luận văn hết năm 2023, HV không bảo vệ sẽ bị xóa tên vì hết hạn đào tạo.

Học viên nộp luận văn cho thầy Tiên, cô Giang, tại Phòng 301, tầng 3 - tòa Nhà Đa Năng.

Danh sách nộp luận văn bảo vệ xem Tại đây