Thông báo

Lịch tổ chức Hội đồng đánh giá luận văn thạc sĩ Qúy III/2021 - Đợt 2

  • 18/09/2021

Khoa Kinh tế tổ chức Hội đồng đánh giá LV thạc sĩ QIII (đợt 2) năm 2021 theo hình thức trực tuyến, thời gian vào ngày 25/9 và 02/10/2021. Cụ thể anh/chị học viên xem tại đây:

1) Lịch cụ thể từng hội đồng (link phòng Hội đồng trực tuyến sẽ thông báo sau trước khi bảo vệ 1 ngày)

2) Thông báo chức Hội đồng đánh giá LV thạc sĩ  theo hình thức trực tuyến: xem file

Học viên mặc trang phục gọn gàng lịch sự trang trọng, sử dụng thành thạo google meet.