Thông báo

Thông báo v/v cho phép sinh viên đại học đăng ký học các học phần chương trình thạc sĩ

  • 22/03/2022

1. Đối tượng và điều kiện đăng ký

- Sinh viên đang học chương trình đào tạo đại học bắt đầu từ năm thứ 3 trở đi của Trường ĐH Nha Trang hoặc các trường đại học khác có học lực tính theo điểm trung bình tích lũy đạt loại khá trở lên.

2. Hình thức đào tạo và số lượng tín chỉ tối đa

Thời gian học có thể được tổ chức trong giờ hành chính, các ngày cuối tuần hoặc ban đêm tùy theo nhu cầu của đa số người học. Sinh viên được học chung lớp học phần với chương trình đào tạo thạc sĩ hoặc được tổ chức lớp học phần riêng khi số lượng trên 20 sinh viên.

Hình thức đào tạo các học phần trình đô thạc sĩ được bố trí học liên tục với 8 tiết trong một tuần. Các học phần 2 tín chỉ thường được tổ chức học trong 4 tuần và các học phần 3 tín chỉ được bố trí học trong 6 tuần.

Sinh viên được phép đăng ký tối đa 15 tín chỉ trong chương trình thạc sĩ. Mỗi học kỳ, sinh viên được phép đăng ký tối đa 5 tín chỉ.

3. Công nhận kết quả học tập và chuyển đổi tín chỉ

Sau khi đủ điều kiện tốt nghiệp đại học, người học được quyền đăng ký dự tuyển và chương trình thạc sĩ và được phép chuyển đổi tín chỉ các học phần trong chương trình thạc sĩ đã tham gia học trước. Điểm các học phần đạt được bảo lưu trong thời hạn 5 năm kể từ ngày công bố kết quả đánh giá học phần.

4. Học phí và các chính sách ưu tiên

Học phí được tính theo học phí trên mỗi tín chỉ của chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ được công bố hằng năm.

Sinh viên được ưu tiên khi xem xét thành tích học tập, ưu tiên trong việc tuyển sinh sau đại học nếu tham gia đăng ký học các học phần ở trình độ thạc sĩ.

Danh mục các học phần của từng chương trình đào tạo có trên website của Phòng Đào tạo Sau Đại học tại địa chỉ:

https://pdtsaudaihoc.ntu.edu.vn/Chuong-trinh-đao-tao/Chuong-trinh-đao-tao-thac-si

5. Thủ tục đăng ký và tư vấn

Sinh viên nộp Phiếu đăng ký các học phần trong chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ (có mẫu trên website của Phòng Đào tạo Sau Đại học) tại Phòng Đào tạo Sau Đại học, kèm Bảng điểm tích lũy ở chương trình đại học.

Sinh viên được tư vấn trong quá trình lựa chọn các học phần trong chương trình thạc sĩ.

Địa chỉ liên hệ, nộp hồ sơ và đăng ký tư vấn: Phòng Đào tạo Sau Đại học, Trường Đại học Nha Trang, Phòng 301, Toà nhà Đa năng, Số 02 Nguyễn Đình Chiểu, Tp. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa, ĐT: 0258.6262966, Email: saudaihoc@ntu.edu.vn.

Xem chi tiết thông báo tại đây