Thông báo

Tổ chức Lễ tốt nghiệp thạc sĩ, tiến sĩ ngày 28-6-2020

Trường Đai học Nha Trang tổ chức Lễ tốt nghiệp thạc sĩ, tiến sĩ đợt 1 năm 2019:
Thời gian: 8h ngày 28/6/2020
Địa điểm: Hội trường Số 1

  • HV, NCS tham dự lễ tốt nghiệp đăng ký  theo Mẫu trước ngày 22/6/2020.
  • HV ký Sổ bằng, nhận Bảng điểm tại Phòng ĐTSĐH từ ngày 15-26/6/2020 mang theo CMT, thẻ CC để đối chiếu.
  • HV nhận lễ phục tại Phòng Công tác CT Sinh viên lúc ngày 26/6/2020 (liên hệ anh Đoan 02582221900).
  • HV có mặt lúc 7h30, 28/6/2020 tại Hội trường Số 1, ngồi theo sơ đồ bố trí và lên nhận bằng theo số thứ tự trong danh sách do Ban tổ chức quy định.
  • Ngày 26/6/2020 P ĐTSĐH sẽ thông báo chính thức danh sách dự lễ nhận bằng và sơ đồ chỗ ngồi.
  • Các học viên nhờ nhận bằng theo giấy Ủy quyền sẽ nhận bằng vào 8h ngày 26/6/2020 tại P. ĐTSĐH.