Tuyển sinh

Thông báo tuyển sinh Thạc sĩ đợt 2 năm 2021

 • 24/03/2021
 • 6981

Kế hoạch nhập học cao học đợt 1 năm 2021

 • 19/04/2021
 • 2328

Kết quả thi tuyển sinh trình độ thạc sĩ đợt 1 năm 2020

 • 07/09/2020
 • 2089

Lịch thi tuyển sinh SĐH năm 2020

 • 19/08/2020
 • 1113

Tuyển sinh Sau đại học năm 2020

 • 02/07/2020
 • 3700

Thông báo tuyển sinh trình độ thạc sĩ đợt 2 năm 2019

 • 02/07/2020
 • 1523

KẾT QUẢ THI VÀ KẾ HOẠCH NHẬP HỌC CAO HỌC ĐỢT 2 NĂM 2018

 • 09/05/2020
 • 1032

TUYỂN SINH TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ NĂM 2018

 • 10/04/2018
 • 511

Tra cứu kết quả thi tuyển sinh thạc sĩ đợt 2 năm 2017

 • 18/08/2017
 • 462

Tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ đợt II năm 2017

 • 23/02/2017
 • 311

Tuyển sinh trình độ thạc sĩ ngành Quản lý hệ sinh thái biển và biến đổi khí hậu

 • 22/09/2016
 • 308