Tuyển sinh

Thông báo tuyển sinh Thạc sĩ đợt 2 năm 2021

 • 24/03/2021
 • 8395

Kế hoạch nhập học cao học đợt 1 năm 2021

 • 19/04/2021
 • 2848

Kết quả thi tuyển sinh trình độ thạc sĩ đợt 1 năm 2020

 • 07/09/2020
 • 2469

Lịch thi tuyển sinh SĐH năm 2020

 • 19/08/2020
 • 1290

Tuyển sinh Sau đại học năm 2020

 • 02/07/2020
 • 3925

Thông báo tuyển sinh trình độ thạc sĩ đợt 2 năm 2019

 • 02/07/2020
 • 1581