Khai giảng đào tạo cao học Thủy sản nhiệt đới 2017 (ILP)

  • 25-08-2017
  • /
  • Quản trị website
  • 441
Khóa học thuộc chương trình hợp tác giữa Trường ĐH Nha Trang và Trường ĐH Kagoshima, Nhật Bản.
Khai giảng đào tạo cao học Thủy sản nhiệt đới 2017 (ILP)

Trong khuôn khổ chương trình hợp tác đào tạo thạc sĩ Thủy sản nhiệt đới (ILP), Trường ĐH Nha Trang đã cử 04 học viên (Nguyễn Thị Tường Hạnh - chuyên ngành Nuôi trồng thủy sản, Nguyễn Thị Thảo - Công nghệ thực phẩm, Trần Văn Khoa - Công nghệ sinh học, Nguyễn Văn Mạnh - Nuôi trồng thủy sản) tham gia khóa học tại Trường ĐH Kagoshima, Nhật Bản từ ngày 19/8 - 27/9/2017. Trong thời gian học tập tại Nhật Bản, học viên sẽ học tập, nghiên cứu các chuyên đề về nuôi trồng thuỷ sản, quản lý nghề cá nhiệt đới, các phương pháp phân tích và thí nghiệm hiện đại (sinh học cơ bản, hoá học,...). Toàn bộ kinh phí khóa học được Nhà trường hỗ trợ và học bổng của JASSO (Tổ chức dịch vụ cho sinh viên thuộc Chính phủ Nhật Bản) trị giá 160.000 JPY.

Học viên, giảng viên tham dự lễ khai giảng

Trước đó, ngày 29/02/2016, tại lễ ký tham gia Chương trình thạc sĩ Thủy sản nhiệt đới (ILP), Trường ĐH Nha Trang và Trường ĐH Kagoshima đã ký thỏa thuận hợp tác về đào tạo, nghiên cứu khoa học, trao đổi giảng viên và sinh viên, quản trị hành chính, thông tin học thuật, hợp tác trong các dự án nghiên cứu chung. Theo đó, từ năm 2016 đến 8/2017, hai trường đã trao đổi 10 học viên và tổ chức khóa học ngắn hạn theo chương trình cao học thủy sản nhiệt đới cho học viên ở mỗi trường.

Học viên Trường ĐH Nha Trang tham gia khóa học

Nguồn: KHCT
Lễ tốt nghiệp và khai giảng cao học quốc tế Quản lý hệ sinh thái biển và biến đổi khí hậu

Bài viết trước

Lễ tốt nghiệp và khai giảng cao học quốc tế Quản lý hệ sinh thái biển và biến đổi khí hậu
Những điểm mới trong Quy chế đào tạo trình độ thạc sĩ theo  Thông tư 23/2021/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo

Bài viết tiếp theo

Những điểm mới trong Quy chế đào tạo trình độ thạc sĩ theo Thông tư 23/2021/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo

Bài viết liên quan

Những điểm mới trong Quy chế đào tạo trình độ thạc sĩ theo  Thông tư 23/2021/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo
09/11/2021

Những điểm mới trong Quy chế đào tạo trình độ thạc sĩ theo Thông tư 23/2021/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo

Hướng dẫn Sử dụng thư viện và thư viện số
09/04/2014

Hướng dẫn Sử dụng thư viện và thư viện số

Viện NTTS gửi học viên tham dự lớp tập huấn dành cho NCS tại Viện Nghiên cứu NTTS 2
24/12/2013

Viện NTTS gửi học viên tham dự lớp tập huấn dành cho NCS tại Viện Nghiên cứu NTTS 2