Đơn vị đào tạo

Khoa Công nghệ thông tin

TS. Phạm Thị Thu Thúy - Trưởng Khoa
Tầng 7, Tòa Nhà Đa Năng, Trường ĐH Nha Trang, 02 Tôn Thất Tùng, Nha Trang.

Khoa Công nghệ thực phầm

PGS. TS. Nguyên Văn Minh - Phụ trách tư vấn đào tạo SĐH
Tầng 9, Tòa Nhà Đa Năng, Trường ĐH Nha Trang, 02 Tôn Thất Tùng, Nha Trang.

Khoa Cơ khí

TS. Nguyễn Văn Tường - Trưởng Khoa
Khoa Cơ khí, Trường Đại học Nha Trang, 02 Nguyễn Đình Chiểu, Nha Trang.

Khoa Kinh tế

TS. Nguyễn Ngoc Duy - Phó Khoa
Tầng 6, Tòa Nhà Đa Năng, Trường ĐH Nha Trang, 02 Tôn Thất Tùng, Nha Trang.

Khoa Kỹ thuật giao thông

TS. Huỳnh Văn Vũ - Trưởng Khoa
Khoa Kỹ thuật giao thông, Trường Đại học Nha Trang, 02 Nguyễn Đình Chiểu, Nha Trang.

Viện CN Sinh học & Môi trường

TS. Phạm Thị Minh Thu - Phụ trách tư vấn đào tạo sau đại học
Viện CN Sinh học & Môi trường, Tòa nhà Viện Khai thác, Trường Đại học Nha Trang, 02 Nguyễn Đình Chiểu, Nha Trang.

Viện Khoa học và Công nghệ khai thác thủy sản

TS. Nguyễn Trọng Lương - Phó Viện trưởng
Tòa nhà Viện Khai thác, Trường Đại học Nha Trang, 02 Nguyễn Đình Chiểu, Nha Trang.

Viện Nuôi trồng thủy sản

PGS.TS. Phạm Quốc Hùng - Viện trưởng
Viện Nuôi trồng thủy sản, Tòa nhà Viện Khai thác, Trường Đại học Nha Trang, 02 Nguyễn Đình Chiểu, Nha Trang.