Search

Luận án Tiến sĩ cấp trường

114. Thông báo buổi bảo vệ Luận án cấp trường của NCS Nguyễn Văn Nhuận: “Giải pháp nâng cao hiệu quả khai thác nghề lưới vây kết hợp ánh sáng tại tỉnh Khánh Hòa, ngành Khai thác thủy sản, mã số: 9620304.

Thời gian bảo vệ:  7g30 ngày 07/01/2024 tại Phòng họp số 4, Trường Đại học Nha Trang

Luận án, Tóm tắt LA tiếng Việt, Tóm tắt LA tiếng Anh, Những điểm mới của LA

 

In nội dung

 

113Thông báo buổi bảo vệ Luận án cấp trường của NCS Đặng Bửu Tùng Thiện: “Nghiên cứu thu nhận polyphenol, chlorophyll từ rau má thìa (Centella asiatica (L.) Urb) và ứng dụng trong đồ uốngngành Công nghệ sau thu hoạch, mã số: 9540104.

Thời gian bảo vệ:  8g00 ngày 02/12/2023 tại Phòng họp số 4, Trường Đại học Nha Trang

Luận án, Tóm tắt LA tiếng Việt, Tóm tắt LA tiếng Anh, Những điểm mới của LA

 

112Thông báo buổi bảo vệ Luận án cấp trường của NCS Phan Đăng Liêm: “Nghiên cứu giải pháp thoát ghẹ non nhằm tăng tính chọn lọc cho nghề lồng bẫy ghẹ hình trụ tròn thành phố Hải Phòngngành Khai thác thủy sản, mã số: 9620304.

Thời gian bảo vệ:  14g00 ngày 23/7/2023 tại Phòng họp số 4, Trường Đại học Nha Trang

Luận án, Tóm tắt LA tiếng Việt, Tóm tắt LA tiếng Anh, Những điểm mới LA

 

111. Thông báo buổi bảo vệ Luận án cấp trường của NCS Nguyễn Thị Thủy: “Nghiên cứu ảnh hưởng kết hợp của nhiệt độ với một số yếu tốt sinh thái lên giáp xác chân chèo (copepoda)ngành Nuôi trồng thủy sản, mã số: 9620301.

Thời gian bảo vệ:  8g00 ngày 25/6/2023 tại Phòng họp số 4, Trường Đại học Nha Trang

Luận án, Tóm tắt LA tiếng Việt, Tóm tắt LA tiếng Anh, Những điểm mới LA

 

110. Thông báo buổi bảo vệ Luận án cấp trường của NCS Đoàn Xuân Nam: “Nghiên cứu một số đặc điểm sinh học sinh trưởng, sinh sản và nuôi sinh khối Copepoda Pseudodiaptomus annadalei (Swell, 1919) trong điều kiện biến đổi khí hậu, ngành Nuôi trồng thủy sản, mã số: 9620301.

Thời gian bảo vệ:  14g00 ngày 25/6/2023 tại Phòng họp số 4, Trường Đại học Nha Trang

Luận án, Tóm tắt LA tiếng Việt, Tóm tắt LA tiếng Anh, Những điểm mới LA

 

109. Thông báo buổi bảo vệ Luận án cấp trường của NCS Phạm Thị Đan Phượng: “Nghiên cứu thu nhận chitosan lactate từ vỏ lột xác tôm thẻ chân trắng (Litopenaeous vanamei) và ứng dụng thu hồi vi tảo Nannochloropsis sp.ngành Công nghệ chế biến thủy sản, mã số: 9540105.

Thời gian bảo vệ:  8g00 ngày 24/6/2023 tại Phòng họp số 4, Trường Đại học Nha Trang

Luận án, Tóm tắt LA tiếng Việt, Tóm tắt LA tiếng Anh, Những điểm mới LA

 

108. Thông báo buổi bảo vệ Luận án cấp trường của NCS Vũ Trọng Đại: Nghiên cứu đặc điểm sinh học sinh sản và sản xuất giống nhân tạo nghêu lụa Paphia undulata (Born, 1780)ngành Nuôi trồng thủy sản, mã số: 9620301.

Thời gian bảo vệ:  14g00 ngày 07/01/2023 tại Phòng họp số 4, Trường Đại học Nha Trang

Luận án, Tóm tắt LA tiếng Việt, Tóm tắt LA tiếng Anh, Những điểm mới của LA

In nội dung

107. Thông báo buổi bảo vệ Luận án cấp trường của NCS Nguyễn Thị Kiều Diễm với đề tài: Nghiên cứu sự biến đổi chất lượng của phi lê cá rô phi vằn (Oreochromis niloticus) cuối chuỗi cung ứng sản phẩm lạnh/đông lạnhngành Công nghệ chế biến thủy sản, mã số: 9540105.

Thời gian bảo vệ: 8g00 ngày 28/8/2022 tại Phòng họp số 4 - Trường Đại học Nha Trang

Luận án, Tóm tắt LA tiếng Việt, Tóm tắt LA tiếng Anh, Thông tin mới LA

 

106. Thông báo buổi bảo vệ Luận án cấp trường của NCS Nguyễn Văn An: Nghiên cứu sự biến động hàm lượng hormone steroid huyết tương trong chu kỳ sinh sản cá dìa Siganus guttatus (Bloch 1787)ngành Nuôi trồng thủy sản, mã số: 9620301.

Thời gian bảo vệ: 14h00 ngày 10/7/2022 tại Phòng họp số 4, Trường Đại học Nha Trang

Luận án, Tóm tắt LA tiếng Việt, Tóm tắt LA tiếng Anh, Thông tin mới LA

 

105. Thông báo buổi bảo vệ Luận án cấp trường của NCS Phạm Viết Tích với đề tài: Nâng cao hiệu quả khai thác và bảo vệ nguồn lợi thủy sản tại vùng biển ven bờ tỉnh Quảng Namngành Khai thác thủy sản, mã số: 9620304.

Thời gian bảo vệ: 14h00 ngày 14/3/2022 tại Phòng họp số 4, Trường Đại học Nha Trang

Luận ánTóm tắt LA tiếng ViệtTóm tắt LA tiếng AnhThông tin mới LA

 

In nội dung

104. Thông báo buổi bảo vệ Luận án cấp trường của NCS Lưu Minh Hải với đề tài: Nghiên cứu giám sát dao động trên động cơ tua bin khí tàu thủyngành Kỹ thuật cơ khí động lực, mã số: 9520116.

Thời gian bảo vệ: 8h00 ngày 21/12/2021. Hình thức : Trực tuyến (đường link : https://meet.google.com/zrj-iyik-bwg)

Luận án, Tóm tắt LA tiếng Việt, Tóm tắt LA tiếng Anh, Thông tin mới LA

 

103. Thông báo buổi bảo vệ Luận án cấp trường của NCS Nguyễn Thị Thăng Long với đề tài: Nghiên cứu thu nhận và tạo bột inulin từ củ Đẳng sâm (Codonopsis javnica) tự nhiên mọc tại Lạc Dương – Lâm Đồng”ngành Công nghệ sau thu hoạch, mã số: 9540104.

Thời gian bảo vệ: 8h00 ngày 28/11/2021. Hình thức : Trực tuyến (đường link : https://meet.google.com/cit-eupc-vkp)

Luận ánTóm tắt LA tiếng ViệtTóm tắt LA tiếng AnhThông tin mới LA

 

102. Thông báo buổi bảo vệ Luận án cấp trường của NCS Đinh Hữu Đông với đề tài: Nghiên cứu sản xuất bột đạm thủy phân chứa chondroitin sulphate từ sụn cá mập trắng (Carcharhinus dussumieri) bằng enzyme protease”ngành Công nghệ chế biến thủy sản, mã số: 9540105.

Thời gian bảo vệ: 8h00 ngày 26/11/2021. Hình thức : Trực tuyến (đường link : https://meet.google.com/rur-tgyc-pwx)

Luận ánTóm tắt LA tiếng ViệtTóm tắt LA tiếng AnhThông tin mới LA

 

101. Thông báo buổi bảo vệ Luận án cấp trường của NCS Phạm Viết Nam với đề tài: Nghiên cứu thu nhận dịch protein thủy phân và hydroxyapatite từ phế liệu cá tra, định hướng ứng dụng trong thức ăn nuôi tôm thẻ chân trắngngành Công nghệ chế biến thủy sản, mã số: 9540105.

Thời gian bảo vệ: 8h00 ngày 25/11/2021. Hình thức : Trực tuyến (đường link : https://meet.google.com/dhg-ynuu-hxt)

Luận ánTóm tắt LA tiếng ViệtTóm tắt LA tiếng AnhThông tin mới LA

 

100. Thông báo buổi bảo vệ Luận án cấp trường của NCS Nguyễn Thị Hải Thanh với đề tài: Nghiên cứu đặc điểm sinh học sinh sản và thử nghiệm sản xuất giống nhân tạo cá khoang cổ yên ngựa Amphiprion polymnus (Linnaeus, 1758)ngành Nuôi trồng thủy sản, mã số: 9620301.

Thời gian bảo vệ: 8h00 ngày 30/5/2021 tại Phòng họp số 4 - Trường Đại học Nha Trang

Luận ánTóm tắt LA tiếng ViệtTóm tắt LA tiếng AnhThông tin mới LA

 

99. Thông báo buổi bảo vệ Luận án cấp trường của NCS Nguyễn Văn Dũng với đề tài: Nghiên cứu quy trình sản xuất giống và nuôi thương phẩm giun nhiều tơ Perinereis nuntia var. brevicirris (Grube, 1857) làm thức ăn nuôi vỗ tôm bố mẹngành Nuôi trồng thủy sản, mã số: 9620301.

Thời gian bảo vệ: 8h00 ngày 04/4/2021 tại Phòng họp số 4 - Trường Đại học Nha Trang

Luận án, Tóm tắt LA tiếng Việt, Tóm tắt LA tiếng Anh, Thông tin mới LA

 

98. Thông báo buổi bảo vệ Luận án cấp trường của NCS Trần Văn Phước với đề tài: Nghiên cứu đặc điểm sinh học làm cơ sở cho sinh sản nhân tạo và bảo vệ nguồn lợi cá thiều (Arius thalassinus Ruppell, 1837) tại vùng biển Kiên Giangngành Nuôi trồng thủy sản, mã số: 9620301.

Thời gian bảo vệ: 14h00 ngày 28/3/2021 tại Phòng họp số 4 - Trường Đại học Nha Trang

Luận án, Tóm tắt LA tiếng Việt, Tóm tắt LA tiếng Anh, Thông tin mới LA

 

97. Thông báo buổi bảo vệ Luận án cấp trường của NCS Hồ Đức Tuấn với đề tài: Nghiên cứu thiết lập mô hình chẩn đoán để đánh giá trạng thái kỹ thuật động cơ diesel máy chính tàu cá Việt Namngành Kỹ thuật cơ khí động lực, mã số: 9520116.

Thời gian bảo vệ: 8h00 ngày 27/3/2021 tại Phòng họp số 4 - Trường Đại học Nha Trang

Luận án, Tóm tắt LA tiếng Việt, Tóm tắt LA tiếng Anh, Thông tin mới LA

 

96. Thông báo buổi bảo vệ Luận án cấp trường của NCS Đỗ Đình Minh với đề tài: Giải pháp hạn chế nghề lưới kéo hoạt động trong vùng biển ven bờ huyện Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninhngành Khai thác thủy sản, mã số: 9620304.

Thời gian bảo vệ:  14h00 ngày 10/01/2021 tại Phòng họp số 4 - Trường Đại học Nha Trang

Luận ánTóm tắt LA tiếng ViệtTóm tắt LA tiếng AnhThông tin mới LA

In nội dung

95. Thông báo buổi bảo vệ Luận án cấp trường của NCS Nguyễn Hữu Hùng với đề tài: Nghiên cứu đa dạng di truyền và các thông số di truyền theo tính trạng tăng trưởng phục vụ chọn giống tôm sú (Penaeus monodon Fabricius, 1798)ngành Nuôi trồng thủy sản, mã số: 9620301.

Thời gian bảo vệ:  8h00 ngày 19/9/2020 tại Phòng họp số 4 - Trường Đại học Nha Trang

Luận ánTóm tắt LA tiếng ViệtTóm tắt LA tiếng AnhThông tin mới LA

 

94. Thông báo buổi bảo vệ Luận án cấp trường của NCS Phạm Văn Thu với đề tài: Nghiên cứu ổn định của tấm composite ba pha dùng trong chế tạo kết cấu tàu thủy, ngành Kỹ thuật cơ khí động lực, mã số: 9520116.

Thời gian bảo vệ:  8h00 ngày 19/9/2020 tại Phòng Chuyên đề A - Thư viện Trường Đại học Nha Trang

Luận ánTóm tắt LA tiếng ViệtTóm tắt LA tiếng AnhThông tin mới LA

 

93. Thông báo buổi bảo vệ Luận án cấp trường của NCS Trần Văn Vương với đề tài: Nghiên cứu sản xuất chitin phân tử lượng thấp có hoạt tính sinh học và bước đầu thử nghiệm trong bảo quản cá Ngừ chù (Auxis thazard) nguyên liệu”, ngành Công nghệ chế biến thủy sản, mã số: 9540105.

Thời gian bảo vệ:  8h00 ngày 22/8/2020 tại Phòng Chuyên đề A - Thư viện Trường Đại học Nha Trang

Luận ánTóm tắt LA tiếng ViệtTóm tắt LA tiếng AnhThông tin mới LA

 

92. Thông báo buổi bảo vệ Luận án cấp trường của NCS Nguyễn Công Minh với đề tài: Nghiên cứu quy trình sản xuất chitosan khối lượng phân tử thấp, chitosan hòa tan trong nước và thử nghiệm ứng dụng trong bảo quản hỗn hợp caroten-protein chiết rút từ phế liệu tôm”, ngành Công nghệ chế biến thủy sản, mã số: 9540105.

Thời gian bảo vệ:  8h00 ngày 25/7/2020 tại Phòng Chuyên đề A - Thư viện Trường Đại học Nha Trang

Luận ánTóm tắt LA tiếng ViệtTóm tắt LA tiếng AnhThông tin mới LA

In nội dung

91. Thông báo buổi bảo vệ Luận án cấp trường của NCS Ngô Vĩnh Hạnh với đề tài: "Nghiên cứu xây dựng quy trình sản xuất giống nhân tạo cá rô biển (Lobotes surinamensis Bloch 1790)",ngành Nuôi trồng thủy sản, mã số: 9620301.
Thời gian bảo vệ:  14h00 ngày 11/11/2019 tại Phòng Chuyên đề A - Thư viện
Luận ánTóm tắt LA tiếng ViệtTóm tắt LA tiếng AnhThông tin mới LA

90. Thông báo buổi bảo vệ Luận án cấp trường của NCS Lê Thanh Long với đề tài: "Nghiên cứu ứng dụng chitosan tan trong nước trong kháng nấm colletotrichum spp. gây bệnh thán thư trên xoài, chuối, ớt sau thu hoạch", ngành Công nghệ chế biến thủy sản, mã số: 9540105.
Thời gian bảo vệ:  14h00 ngày 27/10/2019 tại Phòng Chuyên đề A - Thư viện
Luận ánTóm tắt LA tiếng ViệtTóm tắt LA tiếng AnhThông tin mới LA

89. Thông báo buổi bảo vệ Luận án cấp trường của NCS Đinh Đức Tiến với đề tài: "Nghiên cứu tổn thất truyền âm qua tấm composite sandwich và ứng dụng giảm ồn tàu thủy", ngành Kỹ thuật Cơ khí động lực, mã số: 9520116.
Thời gian bảo vệ:  8h00 ngày 28/9/2019 tại Phòng Chuyên đề A - Thư viện
Luận ánTóm tắt LA tiếng ViệtTóm tắt LA tiếng AnhThông tin mới LA

88. Thông báo buổi bảo vệ Luận án cấp trường của NCS Lê Thị Tưởng với đề tài: "Nghiên cứu sơ chế và bảo quản rong nho (Caulerpa lentillifera) sau thu hoạch", ngành Công nghệ chế biến thủy sản, mã số: 9540105.
Thời gian bảo vệ:  8h00 ngày 17/8/2019 tại Phòng Chuyên đề A - Thư viện
Luận ánTóm tắt LA tiếng ViệtTóm tắt LA tiếng AnhThông tin mới LA

87. Thông báo buổi bảo vệ Luận án cấp trường của NCS Hồ Trung Phước với đề tài: "Nghiên cứu sử dụng dầu Diesel sinh học từ mỡ cá da trơn cho động cơ của phương tiện khai thác thủy sản", ngành Kỹ thuật Cơ khí động lực, mã số: 9520116.
Thời gian bảo vệ:  8h00 ngày 10/8/2019 tại Phòng Chuyên đề A - Thư viện
Luận ánTóm tắt LA tiếng ViệtTóm tắt LA tiếng AnhThông tin mới LA

86. Thông báo buổi bảo vệ Luận án cấp trường của NCS Nguyễn Văn Thành với đề tài: "Nghiên cứu điều chế alginate khối lượng phân tử thấp dùng làm thực phẩm chức năng hỗ trợ phòng chống đông máu", ngành Công nghệ chế biến thủy sản, mã số: 9540105.
Thời gian bảo vệ: 14h00 ngày 07/4/2019 tại Phòng Chuyên đề A - Thư viện
Luận ánTóm tắt LA tiếng ViệtTóm tắt LA tiếng AnhThông tin mới LA

In nội dung

85. Thông báo buổi bảo vệ Luận án cấp trường của NCS Trương Thị Bích Hồng với đề tài: "Nghiên cứu đặc điểm sinh thái phân bố, sinh trưởng, sinh sản và thử nghiệm nuôi sinh khối trùn chỉ (Limnodrilus hoffmeisteri Claparede, 1862)", ngành Nuôi trồng thủy sản, mã số: 9620301.
Thời gian bảo vệ: 14h00 ngày 16/11/2018 tại Phòng Chuyên đề A - Thư viện
Luận ánTóm tắt LA tiếng ViệtTóm tắt LA tiếng AnhThông tin mới LA

84. Thông báo buổi bảo vệ Luận án cấp trường của NCS Lê Xuân Sơn với đề tài: "Nghiên cứu thu nhận fucoidan khối lượng phân tử thấp từ rong mơ Sargassum tại Nha Trang – Khánh Hòa bằng phương pháp hóa học", ngành Công nghệ chế biến thủy sản, mã số: 9540105.
Thời gian bảo vệ: 8h00 ngày 20/10/2018 tại Phòng Chuyên đề A - Thư viện
Luận ánTóm tắt LA tiếng ViệtTóm tắt LA tiếng AnhThông tin mới LA

83. Thông báo buổi bảo vệ Luận án cấp trường của NCS Vũ Thị Hoan với đề tài: "Nghiên cứu sản xuất Oligochitosan và ứng dụng trong bảo quản tôm nguyên liệu sau thu hoạch", ngành Công nghệ chế biến thủy sản, mã số: 9540105.
Thời gian bảo vệ: 8h00 ngày 19/10/2018 tại Phòng Chuyên đề A - Thư viện
Luận ánTóm tắt LA tiếng ViệtTóm tắt LA tiếng AnhThông tin mới LA

82. Thông báo buổi bảo vệ Luận án cấp trường của NCS Hoàng Thái Hà với đề tài: "Nghiên cứu sấy khô rong nho (Caulerpa lentilliferaJ. Agardh) bằng phương pháp sấy lạnh kết hợp bức xạ hồng ngoại", ngành Công nghệ chế biến thủy sản, mã số: 9540105.
Thời gian bảo vệ: 8h00 ngày 18/10/2018 tại Phòng Chuyên đề A - Thư viện
Luận ánTóm tắt LA tiếng ViệtTóm tắt LA tiếng AnhThông tin mới LA

81. Thông báo buổi bảo vệ Luận án cấp trường của NCS Nguyễn Trọng Lương với đề tài: "Giải pháp khai thác hợp lý nguồn lợi thủy sản tại đầm Nại, huyện Ninh Hải, tỉnh Ninh Thuận", ngành Khai thác thủy sản, mã số: 9620304.
Thời gian bảo vệ: 14h30 ngày 12/10/2018 tại Phòng Chuyên đề 1 - Viện KH&CN Khai thác thủy sản
Luận ánTóm tắt LA tiếng ViệtTóm tắt LA tiếng AnhThông tin mới LA

80. Thông báo buổi bảo vệ Luận án cấp trường của NCS Chu Chí Thiết với đề tài: "Nghiên cứu phát triển thức ăn viên cho cá chim vây vàng (Trachinotus falcatus)", ngành Nuôi trồng thủy sản, mã số: 9620301.
Thời gian bảo vệ: 8h00 ngày 27/5/2018 tại Phòng Chuyên đề A - Thư viện
Luận ánTóm tắt LA tiếng ViệtTóm tắt LA tiếng AnhThông tin mới LA

79. Thông báo buổi bảo vệ Luận án cấp trường của NCS Hoàng Ngọc Cương với đề tài: "Nghiên cứu thu nhận và đánh giá khả năng kháng khuẩn Erwinia sp. gây bệnh thối nhũn trên cà chua sau thu hoạch của chitosan từ mai mực ống", ngành Công nghệ chế biến thủy sản, mã số: 62540105.
Thời gian bảo vệ: 8h00 ngày 19/01/2018 tại Phòng Chuyên đề A - Thư viện
Luận ánTóm tắt LA tiếng ViệtTóm tắt LA tiếng AnhThông tin mới LA

78. Thông báo buổi bảo vệ Luận án cấp trường của NCS Nguyễn Thị Hoa Hồng với đề tài: "Khai thác hợp lý nguồn lợi thủy sản vùng biển ven bờ từ Thị xã Cửa Lò đến Diễn Châu, tỉnh Nghệ An", ngành Khai thác thủy sản, mã số: 62620304.
Thời gian bảo vệ: 14h00 ngày 05/01/2018 tại Phòng Chuyên đề 1 - Viện KH&CN Khai thác thủy sản
Luận ánTóm tắt LA tiếng ViệtTóm tắt LA tiếng AnhThông tin mới LA

 

In nội dung

77. Thông báo buổi bảo vệ Luận án cấp trường của NCS Lê Văn Toàn với đề tài: "Ứng dụng lý thuyết CFD (Computational Fluid Dynamics) xác định sức cản tàu cá vỏ gỗ Việt Nam", ngành Kỹ thuật cơ khí động lực, mã số: 62520116.
Thời gian bảo vệ: 8h00 ngày 02/12/2017 tại Phòng Chuyên đề A - Thư viện
Luận ánTóm tắt LA tiếng ViệtTóm tắt LA tiếng AnhThông tin mới LA

76. Thông báo buổi bảo vệ Luận án cấp trường của NCS Nguyễn Nguyễn Thành Nhơn với đề tài: "Nghiên cứu thành phần loài sán lá Song chủ (Digenea) ký sinh ở cá chẽm (Lates calcarifer Bloch, 1790) nuôi tại tỉnh Khánh Hòa", ngành Nuôi trồng thủy sản, mã số: 62620301.
Thời gian bảo vệ: 8h00 ngày 04/11/2017 tại Phòng Chuyên đề A - Thư viện
Luận ánTóm tắt LA tiếng ViệtTóm tắt LA tiếng AnhThông tin mới LA

75. Thông báo buổi bảo vệ Luận án cấp trường của NCS Lê Hương Thủy với đề tài: "Nghiên cứu thủy phân bã rong câu (Gracilaria verrucosa) bằng enzyme cellulase từ vi khuẩn để ứng dụng trong sản xuất thức ăn nuôi cá rô phi đơn tính giai đoạn thương phẩm", ngành Công nghệ chế biến thủy sản, mã số: 62540105.
Thời gian bảo vệ: 8h00 ngày 21/10/2017 tại Phòng Chuyên đề A - Thư viện
Luận ánTóm tắt LA tiếng ViệtTóm tắt LA tiếng AnhThông tin mới LA

74. Thông báo buổi bảo vệ Luận án cấp trường của NCS Vũ Kế Nghiệp với đề tài: "Giải pháp nâng cao hiệu quả bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản tại vịnh Vân Phong tỉnh Khánh Hòa", ngành Kỹ thuật khai thác thủy sản, mã số: 62620304.
Thời gian bảo vệ: 8h00 ngày 30/7/2017 tại Phòng Chuyên đề 1 - Viện KH&CN Khai thác thủy sản
Luận ánTóm tắt LA tiếng ViệtTóm tắt LA tiếng AnhThông tin mới LA

73. Thông báo buổi bảo vệ Luận án cấp trường của NCS Bùi Huy Chích với đề tài: "Nghiên cứu sản xuất oligocarrageenan từ rong sụn Kappaphycus alvarezii (Doty) Doty bằng phương pháp enzyme và ứng dụng trong chế biến và bảo quản surimi", ngành Công nghệ chế biến thủy sản, mã số: 62540105.
Thời gian bảo vệ: 8h00 ngày 22/7/2017 tại Phòng Chuyên đề A - Thư viện
Luận ánTóm tắt LA tiếng ViệtTóm tắt LA tiếng AnhThông tin mới LA

72. Thông báo buổi bảo vệ Luận án cấp trường của NCS Mai Đức Nghĩa với đề tài: "Nghiên cứu ảnh hưởng của thông số phun hỗn hợp nhiên liệu dầu diesel – dầu dừa đến các chỉ tiêu kinh tế và môi trường của động cơ diesel cao tốc", ngành Kỹ thuật cơ khí động lực, mã số: 62520116.
Thời gian bảo vệ: 8h00 ngày 15/7/2017 tại Phòng Chuyên đề A - Thư viện
Luận ánTóm tắt LA tiếng ViệtTóm tắt LA tiếng AnhThông tin mới LA

71 Thông báo buổi bảo vệ Luận án cấp trường của NCS Nguyễn Phi Toàn với đề tài: "Xác định số lượng và cơ cấu đội tàu khai thác hải sản hợp lý vùng biển vịnh Bắc bộ", ngành Kỹ thuật khai thác thủy sản, mã số: 62620304.
Thời gian bảo vệ: 14h00 ngày 02/4/2017 tại Phòng Chuyên đề A - Thư viện
Luận ánTóm tắt LA tiếng ViệtTóm tắt LA tiếng AnhThông tin mới LA

In nội dung

70. Thông báo buổi bảo vệ Luận án cấp trường của NCS Tô Văn Phương với đề tài: "Khai thác hợp lý nguồn lợi thủy sản vùng biển ven bờ huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam", ngành Kỹ thuật khai thác thủy sản, mã số: 62620304.
Thời gian bảo vệ: 14h00 ngày 28/11/2016 tại Phòng Chuyên đề A - Thư viện
Luận ánTóm tắt TA tiếng ViệtTóm tắt LA tiếng AnhThông tin mới LA

 

69. Thông báo buổi bảo vệ Luận án cấp trường của NCS Vũ Thăng Long với đề tài: "Nghiên cứu tối ưu hóa thiết kế độ lớn và tham số điều khiển nguồn năng lượng hệ động lực xe hybrid", ngành Kỹ thuật cơ khí động lực, mã số 62520116.
Thời gian bảo vệ: 8h00 ngày 16/5/2016 tại Phòng Chuyên đề A - Thư viện
Luận ánTóm tắt LA tiếng ViệtTóm tắt LA tiếng AnhThông tin mới LA

In nội dung

68. Thông báo buổi bảo vệ Luận án cấp trường của NCS Cao Văn Tài với đề tài: "Nghiên cứu sự thay đổi tính năng kỹ thuật của động cơ đốt cháy cưỡng bức khi sử dụng hỗn hợp xăng – khí Brown", ngành Kỹ thuật cơ khí động lực, mã số 62520116.
Thời gian bảo vệ: 8h00 ngày 19/12/2015 tại Phòng Chuyên đề A - Thư viện
Luận ánTóm tắt luận án tiếng ViệtTóm tắt luận án tiếng Anh

 

67. Thông báo buổi bảo vệ Luận án cấp trường của NCS Đặng Xuân Cường với đề tài: “Nghiên cứu thu nhận Phlorotannin từ rong mơ (Sargassum) tại Nha Trang và thử nghiệm sử dụng trong đồ uống có hoạt tính chống oxy hóa”, ngành Công nghệ chế biến thủy sản, mã số: 62540105.
Thời gian bảo vệ: 8h00 ngày 26/9/2015 tại Phòng Chuyên đề A - Thư viện
Luận ánTóm tắt luận án tiếng ViệtTóm tắt luận án tiếng Anh

 

66. Thông báo buổi bảo vệ Luận án cấp trường của NCS Ngô Văn Mạnh với đề tài: “Nghiên cứu ảnh hưởng của một số giải pháp kỹ thuật lên chất lượng trứng, ấu trùng và hiệu quả ương giống cá chim Vây vàng (Trachinotus blochii Lacepède, 1801) tại tỉnh Khánh Hòa”, ngành Nuôi trồng thủy sản, mã số:62620301.
Thời gian bảo vệ: 14h00 ngày 28/8/2015 tại Phòng chuyên đề A - Thư viện
Luận ánTóm tắt luận án tiếng ViệtTóm tắt luận án tiếng Anh

 

65. Thông báo buổi bảo vệ Luận án cấp trường của NCS Ngô Thị Hoài Dương với đề tài: “Tối ưu hóa quá trình thu nhận chitin – chitosan từ phế liệu tôm thẻ chân trắng nhằm nâng cao hiệu quả và chất lượng sản phẩm”, ngành Công nghệ chế biến thủy sản, mã số: 62540105.
Thời gian bảo vệ: 8h00 ngày 29/8/2015 tại Phòng Chuyên đề A - Thư viện
Luận ánTóm tắt luận án tiếng ViệtTóm tắt luận án tiếng Anh

In nội dung

64. Thông báo buổi bảo vệ Luận án cấp trường của NCS Thái Văn Đức với đề tài: “Nghiên cứu sử dụng tinh bột biến tính nhằm nâng cao độ dẻo, độ dai và độ bền đông kết của sản phẩm tôm surimi cá hố”, ngành Công nghệ chế biến thủy sản, mã số: 62540105.
Thời gian bảo vệ: 8h00 ngày 25/5/2014 tại Phòng Chuyên đề A - Thư viện
Luận ánTóm tắt luận án TVTóm tắt luận án TA

63. Thông báo buổi bảo vệ Luận án cấp trường của NCS Nguyễn Thị Thanh Thùy với đề tài: "Nghiên cứu đáp ứng miễn dịch của cá mú chấm cam Epinephelus coioides (Hamilton, 1822) nuôi tại Khánh Hòa đối với vi khuẩn Vibrio parahaemolyticus" , ngành Nuôi trồng thủy sản, mã số 62620301.
Thời gian bảo vệ: 14h00 ngày 05/5/2014 tại Phòng Chuyên đề A - Thư viện
Luận ánTóm tắt luận án TVTóm tắt luận án TA

62. Thông báo buổi bảo vệ Luận án cấp trường của NCS Trần Vĩ Hích với đề tài: "Nghiên cứu đáp ứng miễn dịch của cá chẽm con (Lates calcarifer bloch, 1790) đối với vi khuẩn Streptococcus iniae" , ngành Nuôi trồng thủy sản, mã số 62620301.
Thời gian bảo vệ: 8h00 ngày 05/5/2014 tại Phòng Chuyên đề A - Thư viện
Luận ánTóm tắt luận án TVTóm tắt luận án TA

61. Thông báo buổi bảo vệ Luận án cấp trường của NCS Trương Thế Quang với đề tài: "Giải pháp quản lý khai thác nhằm bảo vệ và phát triển bền vững nguồn lợi thủy sản tại hồ Trị An, tỉnh Đồng Nai", ngành Kỹ thuật khai thác thủy sản, mã số: 62620304
Thời gian bảo vệ: 14h00 ngày 16/01/2014 tại Phòng Chuyên đề A - Thư viện
Luận ánTóm tắt luận án TVTóm tắt luận án TA

60. Thông báo buổi bảo vệ Luận án cấp trường của NCS Trần Văn Vinh với đề tài: "Xây dựng các giải pháp bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản tại đầm Thị Nại, tỉnh Bình Định", ngành Kỹ thuật khai thác thủy sản, mã số: 62620304
Thời gian bảo vệ: 8h00 ngày 16/01/2014 tại Phòng Chuyên đề A - Thư viện
Luận ánTóm tắt luận án TVTóm tắt luận án TA

 

In nội dung

59. Luận án tiến sĩ của NCS Đào Trọng Hiếu về "Nghiên cứu sự biến đổi thành phần hóa học, tính chất vật lý và đề xuất biện pháp nâng cao chất lượng cá Cơm săng (Spratelloides gracillis) sấy hồng ngoại xuất khẩu" chuyên ngành Công nghệ chế biến thủy sản, mã số 62540105 (Bảo vệ ngày 29/3/2013).
Luận án và Tóm tắt luận án TVTóm tắt luận án TA

In nội dung

58. Luận án tiến sĩ của NCS Phùng Minh Lộc về: "Nghiên cứu tỷ lệ pha trộn hợp lý giữa dầu dừa và dầu diesel dùng làm nhiên liệu cho động cơ Diesel nhằm cải thiện các chỉ tiêu kinh tế và môi trường" chuyên ngành Kỹ thuật tàu thủy, mã số 62 52 32 05 (Bảo vệ ngày 13/10/2012).
Luận án và Tóm tắt luận án TV , Tóm tắt luận án TA

57. Luận án tiến sĩ của NCS Nguyễn Tấn Sỹ về: "Nghiên cứu ảnh hưởng của độ mặn, mật độ nuôi và thức ăn đến năng suất và chất lượng sinh khối Artemia franciscana nuôi trong ao đất tại Cam Ranh", chuyên ngành Nuôi thủy sản nước mặn lợ, mã số: 62 62 70 05 (bảo vệ ngày 22/8/2012). Luận án  và Tóm tắt luận án

56. Luận án tiến sĩ của NCS Nguyễn Địch Thanh về: "Nghiên cứu một số đặc điểm sinh học sinh sản của cá Hồng Bạc (Lutjanus argentimaculatus Forskal, 1775) và ảnh hưởng của thức ăn đến sinh trưởng, tỷ lệ sống ở giai đoạn cá bột, tại Nha Trang – Khánh Hòa", chuyên ngành Nuôi thủy sản nước mặn lợ, mã số: 62 62 70 05 (bảo vệ ngày 22/8/2012). Luận án và Tóm tắt luận án. 55. Luận án tiến sĩ của NCS Đào Văn Trí về: "Nghiên cứu một số đặc điểm sinh học sinh sản nhân tạo và công nghệ sản xuất giống tôm He chân trắng Litopenaeus Vannamei (Boone, 1931)", chuyên ngành Nuôi thủy sản nước mặn lợ, mã số: 62 62 70 05 (bảo vệ ngày 19/5/2012). Luận án và Tóm tắt luận án.

In nội dung

55. Luận án tiến sĩ của NCS Nguyễn Lệ Hà về: "Nghiên cứu tách chiết và ứng dụng enzyme protease từ tôm sú Penaeus monodon vào chế biến thủy sản", chuyên ngành Công nghệ chế biến thủy sản, mã số: 62 54 10 05 (bảo vệ ngày 26/12/2011). Luận án và Tóm tắt luận án.

In nội dung

54. Luận án tiến sĩ của NCS Võ Văn Nha về: "Nghiên cứu một số bệnh thường gặp ở tôm hùm bông (Panulirus ornatus Fabricius, 1798) nuôi lồng tại vùng biển Khánh Hòa và các biện pháp phòng trị", chuyên ngành: Nuôi thủy sản nước mặn lợ, mã số: 62 62 70 05 (bảo vệ ngày 31/7/2010). Luận án và Tóm tắt luận án

53. Luận án tiến sĩ của NCS Nguyễn Khắc Lâm về: "Nghiên cứu bệnh teo gan trên tôm sú (Penaeus monodon) nuôi thương phẩm tại Ninh Thuận vè đề xuất giải pháp phòng bệnh tổng hợp" , chuyên ngành: Nuôi thủy sản nước mặn lợ, mã số: 62 62 70 05 (bảo vệ ngày 30/7/2010). Luận án và Tóm tắt luận án

52. Luận án tiến sĩ của NCS Lục Minh Diệp về: " Nghiên cứu bổ sung axít béo và các chế phẩm làm giàu thức ăn sống trong ương ấu trùng cá chẽm (Lates calcarifer Bloch, 1790)" , chuyên ngành: Nuôi thủy sản nước mặn lợ, mã số: 62 62 70 05 (bảo vệ ngày 17/7/2010). Luận án và Tóm tắt luận án

51. Luận án tiến sĩ của NCS Phạm Quốc Hùng về "Nghiên cứu sự biến động hàm lượng hormon steroid sinh dục và sinh sản trong huyết tương cá Chẽm Mõm nhọn (Psammoperca waigiensis, Cuvier 1828) ở điều kiện nuôi vỗ", chuyên ngành: Nuôi thủy sản nước mặn lợ, mã số: 62 62 70 05 (bảo vệ ngày 26/6/2010). Luận án và Tóm tắt luận án

50. Luận án tiến sĩ của NCS Cái Ngọc Bảo Anh về: "Ảnh hưởng của dinh dưỡng đến sinh trưởng quần thể, chất lượng của ba loài vi tảo Nannochloropsis oculata, Isochrysis galbana và Tetraselmis chui) và luân trùng (Brachionus plicatilis)", chuyên ngành: Nuôi thủy sản nước mặn lợ, mã số: 62 62 70 05 (bảo vệ ngày 25/6/2010). Luận án và Tóm tắt luận án

In nội dung

49. Luận án tiến sĩ của NCS Tôn Thất Chất về: "Nghiên cứu một số đặc điểm sinh học tạo cơ sở khoa học cho việc sinh sản nhân tạo tôm rằn (Penaeus semisulcatus d Haan, 1850) tại Thừa Thiên Huế ", chuyên ngành: Nuôi thủy sản nước mặn lợ, mã số: 62 62 70 05.(bảo vệ ngày 31/7/2009)

In nội dung

48. Luận án tiến sĩ của NCS Nguyễn Quang Vinh Bình: "Nghiên cứu xây dựng mô hình quản lý dựa vào cộng đồng cho nghề cá quy mô nhỏ tỉnh Thừa Thiên Huế", chuyên ngành: Khai thác thủy sản, mã số: 62 62 80 01.(bảo vệ ngày 28/7/2008)

47. Luận án tiến sĩ của NCS Lương Thanh Sơn: "Nghiên cứu một số yếu tố ảnh hưởng đến sự tập trung của cá tại chà cố định sử dụng trong nghề vây xa bờ tỉnh Bình Thuận", chuyên ngành: Khai thác thủy sản, mã số: 62 62 80 01.(bảo vệ ngày 26/7/2008)

46. Luận án tiến sĩ của NCS Lê Anh Tuấn về: "Nghiên cứu nhu cầu dinh dưỡng và thử nghiệm sản xuất thức ăn viên cho cá mú chấm đen (Epinephelus malabaricus)", chuyên ngành: Nuôi thủy sản nước mặn lợ, mã số: 62 62 70 05.(bảo vệ ngày 14/4/2008)

45. Luận án của NCS Nguyễn Phước Hòa về: "Nghiên cứu biến động các thành phần hữu cơ trong nước thải công nghiệp chế biến thủy sản và mô hình xử lý", chuyên ngành: Công nghệ chế biến thủy sản, mã số: 62 54 10 05.(bảo vệ ngày 29/01/2008)

44. Luận án của NCS Nguyễn Hữu Lộc về: "Nghiên cứu phương pháp thiết kế và chế tạo khuôn đa năng dùng trong đóng tàu đánh cá ở Việt Nam", chuyên ngành: Kỹ thuật tầu thủy, mã số: 62 52 32 05.(bảo vệ ngày 19/01/2008)

 

In nội dung

43. Luận án của NCS Quách Hoài Nam về: "Nghiên cứu ảnh hưởng của va đập của chất lỏng đến độ bền két chứa trên tàu", chuyên ngành: Kỹ thuật tầu thủy, mã số: 62 52 32 05. (bảo vệ ngày 06/10/2007)

42. Luận án của NCS Trần Đại Tiến về: "Nghiên cứu phương pháp sấy và bảo quản mực ống khô lột da", chuyên ngành: Công nghệ chế biến thủy sản, mã số: 62 54 10 05. (bảo vệ ngày 20/9/2007)

In nội dung