Search

Luận án Tiến sĩ cấp cơ sở

 

3. Thông báo buổi bảo vệ Luận án cấp cơ sở của NCS Trần Văn Dũng với đề tài "Nghiên cứu cải thiện màu sắc cá khoang cổ nemo (Amphiprion ocellaris Cuvier, 1830) trong điều kiện nuôi nhốt" ngành Nuôi trồng thủy sản, mã số: 9620301.

Thời gian: 14h00 ngày 06/7/2024 tại Phòng họp số 4

 

2. Thông báo buổi bảo vệ Luận án cấp cơ sở của NCS Mai Đức Thao với đề tài "Nghiên cứu lựa chọn và ứng dụng một số chủng vi tảo trong sản xuất giống tôm he (Penaeus) tại Việt Nam" ngành Nuôi trồng thủy sản, mã số: 9620301.

Thời gian: 8h00 ngày 06/7/2024 tại Phòng họp số 4

 

1. Thông báo buổi bảo vệ Luận án cấp cơ sở của NCS Phùng Bảy với đề tài "Nghiên cứu một số đặc điểm sinh học sinh sản và sinh sản nhân tạo trai tai tượng vảy (Tridacna squamosa  Lamarck, 1819)" ngành Nuôi trồng thủy sản, mã số: 9620301.

Thời gian: 14h00 ngày 08/3/2024 tại Phòng họp số 4

In nội dung

7.  Thông báo buổi bảo vệ Luận án cấp cơ sở của NCS Đoàn Xuân Nam với đề tài: Nghiên cứu một số đặc điểm sinh học sinh trưởng, sinh sản và nuôi sinh khối Copepoda Pseudodiaptomus annandalei Sewell, 1919 trong điều kiện biến đổi khí hậu, ngành Nuôi trồng thủy sản, mã số: 9620301.

Thời gian bảo vệ: 14h00 ngày 30/12/2022,  tại Phòng họp số 4 - Trường ĐH Nha Trang.

 

6.  Thông báo buổi bảo vệ Luận án cấp cơ sở của NCS Đặng Bửu Tùng Thiện với đề tài: Nghiên cứu thu nhận polyphenol, chlorophyll từ rau má thìa (Centella asiatica (L.) Urban) và ứng dụng trong đồ uống, ngành Công nghệ sau thu hoạch, mã số: 9540104.

Thời gian bảo vệ: 8h00 ngày 18/12/2022,  tại Phòng họp số 4 - Trường ĐH Nha Trang.

 

5.  Thông báo buổi bảo vệ Luận án cấp cơ sở của NCS Phạm Thị Đan Phượng với đề tài: Nghiên cứu thu nhận chitosan lactate từ vỏ lột xác tôm thẻ chân trắng (Litopenaeus vannamei) và ứng dụng thu hồi vi tảo Nannocloropsis sp., ngành Công nghệ chế biến  thủy sản, mã số: 9540105.

Thời gian bảo vệ: 14h00 ngày 09/12/2022, tại Phòng họp số 4 - Trường ĐH Nha Trang.

 

4.  Thông báo buổi bảo vệ Luận án cấp cơ sở của NCS Nguyễn Thị Thủy với đề tài: Nghiên cứu ảnh hưởng kết hợp của nhiệt độ với một số yếu tố sinh thái lên giáp xác chân chèo (Copepoda), ngành Nuôi trồng thủy sản, mã số: 9620301.

Thời gian bảo vệ: 14h00 ngày 24/11/2022, tại Phòng họp số 4 - Trường ĐH Nha Trang.

 

3.  Thông báo buổi bảo vệ Luận án cấp cơ sở của NCS Phan Đăng Liêm với đề tài: Nghiên cứu giải pháp thoát ghẹ non nhằm tăng tính chọn lọc cho nghề lồng bẫy ghẹ trụ tròn thành phố Hải Phòng, ngành Khai thác thủy sản, mã số: 9620304.

Thời gian bảo vệ: 14h00 ngày 13/11/2022, tại Phòng chuyên đề C5 - Viện KH & CN Khai thác thủy sản, Trường Đại học Nha Trang.

 

2.  Thông báo buổi bảo vệ Luận án cấp cơ sở của NCS Nguyễn Văn Nhuận với đề tài: Giải pháp nâng cao hiệu quả khai thác nghề lưới vây kết hợp ánh sáng tại tỉnh Khánh Hòa, ngành Khai thác thủy sản, mã số: 9620304.

Thời gian bảo vệ: 13h30 ngày 23/9/2022, tại Phòng chuyên đề C2 - Viện KH & CN Khai thác thủy sản, Trường Đại học Nha Trang.

 

1.  Thông báo buổi bảo vệ Luận án cấp cơ sở của NCS Vũ Trọng Đại với đề tài: Nghiên cứu đặc điểm sinh học sinh sản và sản xuất giống nhân tạo nghêu lụa Paphia undulata (Born, 1780), ngành Nuôi trồng thủy sản, mã số: 9620301.

Thời gian bảo vệ: 14h00 ngày 15/8/2022, tại Phòng họp số 4 - Trường ĐH Nha Trang.

 

In nội dung

7.  Thông báo buổi bảo vệ Luận án cấp cơ sở của NCS NguyễnThị Kiều Diễm với đề tài: “Nghiên cứu sự biến đổi chất lượng của phi lê cá rô phi vằn (Oreochromis niloticus) cuối chuỗi cung ứng sản phẩm lạnh/đông lạnh”ngành Công nghệ chế biến thủy sản, mã số 9540105

Thời gian bảo vệ: 8h00 ngày 05/12/2021, hình thức trực tuyến theo đường link: https://meet.google.com/cit-eupc-vkp 

Trân trọng kính mời tập thể và cá nhân quan tâm tham dự

 

6.  Thông báo buổi bảo vệ Luận án cấp cơ sở của NCS Nguyễn Văn An với đề tài: Nghiên cứu sự biến động hàm lượng hormone steroid huyết tương trong chu kỳ sinh sản cá dìa Siganus guttatus ( Bloch 1787), ngành Nuôi trồng thủy sản, mã số: 9620301.

Thời gian bảo vệ: 14h00 ngày 22/11/2021, tại Phòng Chuyên đề - Viện Nuôi trồng thủy sản, Trường ĐH Nha Trang.

 

5.  Thông báo buổi bảo vệ Luận án cấp cơ sở của NCS Lê Văn Lễnh với đề tài: Nghiên cứu cơ sở khoa học của việc nuôi vỗ thành thục và nâng cao kỹ thuật sản xuất giống cá Trèn bầu (Ompok bimaculatus Bloch, 1797) tại An Giang, ngành Nuôi trồng thủy sản, mã số: 9620301.

Thời gian bảo vệ: 8h00 ngày 27/6/2021, tại Phòng C2 - Viện KH&CN Khai thác thủy sản, Trường ĐH Nha Trang.

 

4. Thông báo buổi bảo vệ Luận án cấp cơ sở của NCS Phạm Viết Tích với đề tài: Nâng cao hiệu quả khai thác và bảo vệ nguồn lợi thủy sản tại vùng biển ven bờ tỉnh Quảng Nam, ngành Khai thác thủy sản, mã số: 9620304.

Thời gian bảo vệ: 14h00 ngày 10/4/2021, tại Phòng họp số 4 - Trường ĐH Nha Trang.

 

3. Thông báo buổi bảo vệ Luận án cấp cơ sở của NCS Đinh Hữu Đông với đề tài: Nghiên cứu sản xuất bột đạm thủy phân chứa chondroitin sulfate từ sụn cá mập trắng (Carcharhinus Dussumieri) bằng enzyme protease, ngành Công nghệ chế biến thủy sản, mã số: 9540105.

Thời gian bảo vệ: 8h00 ngày 10/3/2021, tại Phòng Hội thảo A - Thư viện Trường ĐH Nha Trang.

 

2. Thông báo buổi bảo vệ Luận án cấp cơ sở của NCS Nguyễn Thị Thăng Long với đề tài: “Nghiên cứu thu nhận và tạo bột inulin từ củ Đẳng sâm (Codonopsis javnica) tự nhiên mọc tại Lạc Dương – Lâm Đồng”, ngành Công nghệ Sau thu hoạch, mã số: 9540104.

Thời gian bảo vệ: 8h00 ngày 30/01/2021, tại Phòng Hội thảo A - Thư viện Trường ĐH Nha Trang.

 

1. Thông báo buổi bảo vệ Luận án cấp cơ sở của NCS Phạm Viết Nam với đề tài: Nghiên cứu thu nhận dịch protein thủy phân và hydroxyapatite từ phế liệu cá tra và ứng dụng trong thức ăn thủy sản, ngành Công nghệ chế biến thủy sản, mã số: 9540105.

Thời gian bảo vệ: 8h00 ngày 29/01/2021, tại Phòng Hội thảo A - Thư viện Trường ĐH Nha Trang.

In nội dung

5. Thông báo buổi bảo vệ Luận án cấp cơ sở của NCS Đoàn Xuân Nam với đề tài: “Nghiên cứu một số đặc điểm sinh học sinh trưởng, sinh sản và nuôi sinh khối Copepoda Pseudodiaptomus annandalei Sewell, 1919 trong điều kiện biến đổi khí hậu”, ngành Nuôi trồng thủy sản, mã số: 9620301.

Thời gian bảo vệ: 

 

4. Thông báo buổi bảo vệ Luận án cấp cơ sở của NCS Hồ Đức Tuấn với đề tài: “Nghiên cứu thiết lập mô hình chẩn đoán để đánh giá trạng thái kỹ thuật của động cơ diesel máy chính tàu cá Việt Nam”, ngành Kỹ thuật cơ khí động lực, mã số: 9520116. 

Thời gian bảo vệ: 8h00 ngày 27/9/2020 tại Phòng Chuyên đề C2 - Viện KH&CN Khai thác thủy sản.

 

3. Thông báo buổi bảo vệ Luận án cấp cơ sở của NCS Đỗ Đình Minh với đề tài: Giải pháp hạn chế nghề lưới kéo hoạt động trong vùng biển ven bờ huyện Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh, ngành Khai thac thủy sản, mã số: 9620304.

Thời gian bảo vệ: 14h00 ngày 16/9/2020 tại Phòng C2 - Viện KH&CN Khai thác thủy sản.

 

2. Thông báo buổi bảo vệ Luận án cấp cơ sở của NCS Lưu Minh Hải với đề tài: “Nghiên cứu giám sát dao động trên động cơ tua bin khí tàu thủy”, ngành Kỹ thuật cơ khí động lực, mã số: 9520116. 

Thời gian bảo vệ: 8h00 ngày 18/7/2020 tại Phòng C2 - Viện KH&CN Khai thác thủy sản.

 

1. Thông báo buổi bảo vệ Luận án cấp cơ sở của NCS Nguyễn Văn Dũng với đề tài: “Nghiên cứu quy trình sản xuất giống và nuôi thương phẩm giun nhiều tơ Perinereis nuntia var. brevicirris (Grube, 1857) làm thức ăn nuôi vỗ tôm bố mẹ”, ngành Nuôi trồng thủy sản, mã số: 9620301.

Thời gian bảo vệ: 14h00 ngày 26/6/2020 tại Phòng C2 - Viện KH&CN Khai thác thủy sản.

In nội dung

5. Thông báo buổi bảo vệ Luận án cấp cơ sở của NCS Phạm Văn Thu với đề tài: "Nghiên cứu ổn định của tấm composite ba pha dùng trong chế tạo kết cấu tàu thủy", ngành Kỹ thuật cơ khí động lực, mã số 9520116. 
Thời gian bảo vệ: 8h00 ngày 17/12/2019 tại Phòng Chuyên đề C2 - Viện KH & CN Khai thác thủy sản.
Kính mời các tập thể, cá nhân quan tâm tham dự.

 4. Thông báo buổi bảo vệ Luận án cấp cơ sở của NCS Nguyễn Thị Hải Thanh với đề tài: "Nghiên cứu đặc điểm sinh học sinh sản và thử nghiệm sản xuất giống nhân tạo cá khoang cổ yên ngựa Amphiprion polymnus (Linnaeus, 1758)", ngành Nuôi trồng thủy sản, mã số 9620301. 
Thời gian bảo vệ: 14h00 ngày 29/11/2019 tại Phòng Chuyên đề C2 - Viện KH & CN Khai thác thủy sản.

3. Thông báo buổi bảo vệ Luận án cấp cơ sở của NCS Nguyễn Công Minh với đề tài: "Nghiên cứu quy trình sản xuất chitosan khối lượng phân tử thấp, chitosan hòa tan trong nước và thử nghiệm ứng dụng trong bảo quản hỗn hợp caroten-protein chiết rút từ phế liệu tôm", Công nghệ chế biến thủy sản, mã số 9540105 
Thời gian bảo vệ: 14h00 ngày 16/11/2019 tại Phòng Chuyên đề A - Thư viện Trường Đại học Nha Trang.

2. Thông báo buổi bảo vệ Luận án cấp cơ sở của NCS Nguyễn Hữu Hùng với đề tài: "Nghiên cứu đa dạng di truyền và các thông số di truyền theo tính trạng tăng trưởng phục vụ chọn giống tôm sú (Penaeus monodon Fabricius, 1798)", ngành Nuôi trồng thủy sản, mã số 9620301. 
Thời gian bảo vệ: 8h00 ngày 02/11/2019 tại Phòng Chuyên đề C3 - Viện KH & CN Khai thác thủy sản.

1. Thông báo buổi bảo vệ Luận án cấp cơ sở của NCS Trần Văn Vương với đề tài: "Nghiên cứu sản xuất chitin phân tử lượng thấp có hoạt tính sinh học và bước đầu thử nghiệm trong bảo quản cá Ngừ chù (Auxis thazard) nguyên liệu", ngành Công nghệ chế biến thủy sản, mã số 9540105. 
Thời gian bảo vệ: 14h00 ngày 06/01/2019 tại Phòng Chuyên đề A - Thư viện Trường Đại học Nha Trang.

In nội dung

7. Thông báo buổi bảo vệ Luận án cấp cơ sở của NCS Đinh Đức Tiến với đề tài: "Nghiên cứu tổn thất truyền âm qua tấm Composite lớp và ứng dụng vào giảm ồn tàu thủy", ngành Kỹ thuật cơ khí động lực, mã số 9520116. 
Thời gian bảo vệ: 8h00 ngày 23/12/2018 tại Phòng Chuyên đề C1 - Viện KH&CN Khai thác thủy sản.

6. Thông báo buổi bảo vệ Luận án cấp cơ sở của NCS Hồ Trung Phước với đề tài: "Nghiên cứu sử dụng dầu diesel sinh học từ mỡ cá da trơn cho động cơ của phương tiện khai thác thủy sản", ngành Kỹ thuật cơ khí động lực, mã số 9520116. 
Thời gian bảo vệ: 8h00 ngày 27/10/2018 tại Phòng Chuyên đề C1 - Viện KH&CN Khai thác thủy sản.

5. Thông báo buổi bảo vệ Luận án cấp cơ sở của NCS Lê Thanh Long với đề tài: "Nghiên cứu ứng dụng chitosan tan trong nước trong kháng nấm Collectotrichum spp. gây bệnh thán thư trên xoài, chuối, ớt sau thu hoạch", ngành Công nghệ chế biến thủy sản, mã số 9540105. 
Thời gian bảo vệ: 8h00 ngày 06/7/2018 tại Phòng Chuyên đề A - Thư viện Trường Đại học Nha Trang.

4. Thông báo buổi bảo vệ Luận án cấp cơ sở của NCS Ngô Vĩnh Hạnh với đề tài: "Nghiên cứu xây dựng quy trình sản xuất giống nhân tạo cá rô biển (Lobotes surinamensis Bloch 1790)", ngành Nuôi trồng thủy sản, mã số 62620301.
Thời gian bảo vệ: 14h00 ngày 24/3/2018 tại Phòng Chuyên đề Viện Nuôi trồng thủy sản.

3. Thông báo buổi bảo vệ Luận án cấp cơ sở của NCS Trần Văn Phước với đề tài: "Nghiên cứu đặc điểm sinh học làm cơ sở cho sinh sản nhân tạo và bảo vệ nguồn lợi cá thiều (Arius thalassinus Ruppell, 1837) tại vùng biển Kiên Giang", ngành Nuôi trồng thủy sản, mã số 62620301.
Thời gian bảo vệ: 14h00 ngày 27/02/2018 tại Phòng Chuyên đề Viện Nuôi trồng thủy sản.

2. Thông báo buổi bảo vệ Luận án cấp cơ sở của NCS Nguyễn Trọng Lương với đề tài: "Giải pháp khai thác hợp lý nguồn lợi thủy sản tại đầm Nại, huyện Ninh Hải, tỉnh Ninh Thuận", ngành Kỹ thuật Khai thác thủy sản, mã số: 62620304.
Thời gian bảo vệ: 14h00 ngày 10/02/2018 tại Phòng Chuyên đề C1- Viện KH&CN Khai thác thủy sản.

1. Thông báo buổi bảo vệ Luận án cấp cơ sở của NCS Trương Thị Bích Hồng với đề tài: "Nghiên cứu đặc điểm sinh thái phân bố, sinh trưởng, sinh sản và thử nghiệm nuôi sinh khối trùn chỉ (Limnodrilus hoffmeisteri Claparede, 1862)", ngành Nuôi trồng thủy sản, mã số 62620301.
Thời gian bảo vệ: 14h00 ngày 16/01/2018 tại Phòng Chuyên đề Viện Nuôi trồng thủy sản.

 

In nội dung

9. Thông báo buổi bảo vệ Luận án cấp cơ sở của NCS Lê Thị Tưởng với đề tài: "Nghiên cứu sơ chế và bảo quản rong nho (Caulerpa lentillifera) sau thu hoạch", ngành Công nghệ chế biến thủy sản, mã số 62540105.
Thời gian bảo vệ: 8h00 ngày 20/12/2017 tại Phòng Chuyên đề A - Thư viện Trường Đại học Nha Trang.

8. Thông báo buổi bảo vệ Luận án cấp cơ sở của NCS Nguyễn Văn Thành với đề tài: "Nghiên cứu điều chế alginate khối lượng phân tử thấp dùng làm thực phẩm chức năng chống đông tụ máu", ngành Công nghệ chế biến thủy sản, mã số 62540105. 
Thời gian bảo vệ: 8h00 ngày 27/11/2017 tại Phòng Chuyên đề A - Thư viện Trường Đại học Nha Trang.

7. Thông báo buổi bảo vệ Luận án cấp cơ sở của NCS Chu Chí Thiết với đề tài: "Nghiên cứu phát triển thức ăn viên cho cá chim vây vàng (Trachinotus falcatus)", ngành Nuôi trồng thủy sản, mã số 62620301.
Thời gian bảo vệ: 8h00 ngày 23/9/2017 tại Phòng Chuyên đề Viện Nuôi trồng thủy sản.

6. Thông báo buổi bảo vệ Luận án cấp cơ sở của NCS Nguyễn Thị Hoa Hồng với đề tài: "Khai thác hợp lý nguồn lợi thủy sản vùng biển ven bờ từ Thị xã Cửa Lò đến Diễn Châu, tỉnh Nghệ An", ngành Kỹ thuật Khai thác thủy sản, mã số: 62620304. Thời gian bảo vệ: 14h00 ngày 25/5/2017 tại Thư viện Trường Đại học Nha Trang.

5. Thông báo buổi bảo vệ Luận án cấp cơ sở của NCS Hoàng Ngọc Cương với đề tài: "Nghiên cứu thu nhận và đánh giá khả năng kháng khuẩn Erwinia sp. gây bệnh thối nhũn trên cà chua sau thu hoạch của chitosan từ mai mực ống", ngành Công nghệ chế biến thủy sản, mã số 62540105. Thời gian bảo vệ: 8h00 ngày 15/4/2017 tại Phòng Chuyên đề - Thư viện Trường Đại học Nha Trang.
4. Thông báo buổi bảo vệ Luận án cấp cơ sở của NCS Vũ Thị Hoan với đề tài: "Nghiên cứu sản xuất Oligochitosan và ứng dụng trong bảo quản tôm nguyên liệu sau thu hoạch", ngành Công nghệ chế biến thủy sản, mã số 62540105.
Thời gian bảo vệ: 8h00 ngày 04/3/2017 tại Phòng Chuyên đề - Thư viện Trường Đại học Nha Trang.

3. Thông báo buổi bảo vệ Luận án cấp cơ sở của NCS Hoàng Thái Hà với đề tài: "Nghiên cứu sấy khô rong nho (Caulerpa lentillifera J. Agardh) bằng phương pháp sấy lạnh kết hợp bức xạ hồng ngoại", ngành Công nghệ chế biến thủy sản, mã số 62540105. Thời gian bảo vệ: 8h00 ngày 19/02/2017 tại Phòng Chuyên đề - Thư viện Trường Đại học Nha Trang.

2. Thông báo buổi bảo vệ Luận án cấp cơ sở của NCS Lê Xuân Sơn với đề tài: "Nghiên cứu thu nhận fucoidan khối lượng phân tử thấp từ rong mơ Sargassum tại Nha Trang – Khánh Hòa bằng phương pháp hóa học", ngành Công nghệ chế biến thủy sản, mã số 62540105.
Thời gian bảo vệ: 8h00 ngày 20/01/2017 tại Phòng Chuyên đề - Thư viện Trường Đại học Nha Trang.

1. Thông báo buổi bảo vệ Luận án cấp cơ sở của NCS Lê Văn Toàn với đề tài: "Ứng dụng lý thuyết CFD (Computational Fluid Dynamics) xác định sức cản tàu cá vỏ gỗ Việt Nam", ngành Kỹ thuật cơ khí động lực, mã số 62520116.
Thời gian bảo vệ: 13h30 ngày 05/01/2017 tại Phòng Chuyên đề C3 Viện khai thác thủy sản

In nội dung

6. Thông báo buổi bảo vệ Luận án cấp cơ sở của NCS Nguyễn Nguyễn Thành Nhơn với đề tài: "Nghiên cứu thành phần loài sán lá Song chủ (Digenea) ký sinh ở cá chẽm (Lates calcarifer Bloch, 1790) nuôi tại tỉnh Khánh Hòa", ngành Nuôi trồng thủy sản, mã số 62620301. Thời gian bảo vệ: 14h00 ngày 20/12/2016 tại Phòng Chuyên đề Viện Nuôi trồng thủy sản.

5. Thông báo buổi bảo vệ Luận án cấp cơ sở của NCS Mai Đức Nghĩa với đề tài: "Nghiên cứu ảnh hưởng của thông số phun hỗn hợp nhiên liệu dầu diesel – dầu dừa đến các chỉ tiêu kinh tế và môi trường của động cơ diesel trung – cao tốc", ngành Kỹ thuật cơ khí động lực, mã số 62520116.
Thời gian bảo vệ: 8h30 ngày 31/10/2016 tại Phòng Chuyên đề C1 - Viện KH&CN Khai thác thủy sản.

4. Thông báo buổi bảo vệ Luận án cấp cơ sở của NCS Vũ Kế Nghiệp với đề tài: "Giải pháp nâng cao hiệu quả bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản tại vịnh Vân Phong tỉnh Khánh Hòa", ngành Kỹ thuật Khai thác thủy sản, mã số: 62620304. Thời gian bảo vệ: 14h00 ngày 15/10/2016 tại Thư viện Trường Đại học Nha Trang.

3. Thông báo buổi bảo vệ Luận án cấp cơ sở của NCS Nguyễn Phi Toàn với đề tài: "Xác định số lượng và cơ cấu đội tàu khai thác hải sản hợp lý vùng biển vịnh Bắc bộ", ngành ngành Kỹ thuật Khai thác thủy sản, mã số: 62620304.
Thời gian bảo vệ: 14h00 ngày 22/7/2016 tại Phòng Chuyên đề C1 - Viện KH&CN Khai thác thủy sản.

2. Thông báo buổi bảo vệ Luận án cấp cơ sở của NCS Bùi Huy Chích với đề tài: "Nghiên cứu sản xuất oligocarrageenan từ rong sụn Kappaphycus alvarezii (Doty) Doty bằng phương pháp enzyme và ứng dụng trong chế biến và bảo quản surimi", ngành Công nghệ chế biến thủy sản, mã số 62540105.
Thời gian bảo vệ: 8h00 ngày 09/7/2016 tại Phòng Chuyên đề - Thư viện Trường Đại học Nha Trang.

1. Thông báo buổi bảo vệ Luận án cấp cơ sở của NCS Tô Văn Phương với đề tài: "Khai thác hợp lý nguồn lợi thủy sản vùng biển ven bờ huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam", ngành Kỹ thuật Khai thác thủy sản, mã số: 62620304.
Thời gian bảo vệ: 14h00 ngày 21/6/2016 tại Phòng Chuyên đề Viện KH&CN Khai thác thủy sản.

In nội dung

3. Thông báo buổi bảo vệ Luận án cấp cơ sở của NCS Lê Hương Thủy với đề tài: "Nghiên cứu thủy phân bã rong câu (Gracilaria verrucosa) bằng enzyme cellulase từ vi khuẩn để ứng dụng trong sản xuất thức ăn nuôi cá rô phi đơn tính giai đoạn thương phẩm", ngành Công nghệ chế biến thủy sản, mã số 62540105.
Thời gian bảo vệ: 14h00 ngày 15/10/2015 tại phòng Hội thảo A - Thư viện. 

2. Thông báo buổi bảo vệ Luận án cấp cơ sở của NCS Phạm Bá Linh với đề tài: "Nghiên cứu phương pháp tính tối ưu kết cấu vỏ tàu thép", ngành Kỹ thuật cơ khí động lực, mã số 62520116.
Thời gian bảo vệ: 8h00 ngày 16/4/2015 Phòng Chuyên đề Viện KH&CN Khai thác thủy sản.

1. Thông báo buổi bảo vệ Luận án cấp cơ sở của NCS Vũ Thăng Long với đề tài: "Nghiên cứu tối ưu hóa quản lý nguồn năng lượng của hệ động lực xe hybrid", ngành Kỹ thuật cơ khí động lực, mã số 62520116.
Thời gian bảo vệ: 8h00 ngày 10/4/2015 Phòng Chuyên đề Viện KH&CN Khai thác thủy sản.

In nội dung

4. Thông báo buổi bảo vệ Luận án cấp cơ sở của NCS Đặng Xuân Cường với đề tài: "Thu nhận Phlorotannin từ rong mơ (Sargassum) tại Nha Trang - Khánh Hòa và thử nghiệm sử dụng Phlorotannin làm thực phẩm chức năng chống oxy hóa", ngành Công nghệ chế biến thủy sản, mã số 62540105.
Thời gian bảo vệ: 14h00 ngày 17/12/2014 tại Thư viện.

3. Thông báo buổi bảo vệ Luận án cấp cơ sở của NCS Ngô Văn Mạnh với đề tài: “Nghiên cứu ảnh hưởng của một số giải pháp kỹ thuật lên chất lượng trứng, ấu trùng và hiệu quả ương giống cá chim Vây vàng (Trachinotus blochii Lacepède, 1801) tại tỉnh Khánh Hòa”, ngành Nuôi trồng thủy sản, mã số:62620301.
Thời gian bảo vệ: 14h00 ngày 14/11/2014 tại Phòng chuyên đề.

2. Thông báo buổi bảo vệ Luận án cấp cơ sở của NCS Ngô Thị Hoài Dương với đề tài: "Tối ưu hóa quá trình sản xuất Chitin – Chitosan từ phế liệu tôm thẻ chân trắng nhằm nâng cao hiệu quả và chất lượng sản phẩm", ngành Công nghệ chế biến thủy sản, mã số 62540105.
Thời gian bảo vệ: 8h00 ngày 30/9/2014 tại Thư viện.

1. Thông báo buổi bảo vệ Luận án cấp cơ sở của NCS Cao Văn Tài với đề tài: "Nghiên cứu sự thay đổi tính năng kỹ thuật của động cơ đốt cháy cưỡng bức khi sử dụng hỗn hợp xăng – khí Brown", ngành Kỹ thuật cơ khí động lực, mã số 62520116.
Thời gian bảo vệ: 8h00 ngày 21/7/2014.

In nội dung

Nghiên cứu sinh

Chưa có nội dung nào