Search

Các quy định

Quy định áp dụng cho khóa tuyển sinh đợt 2 năm 2021 trở đi

1. Quy chế tuyển sinh trình độ thạc sĩ của Trường Đại học Nha Trang ngày 01/7/2022

2. Quy chế đào tạo trình độ thạc sĩ của Trường Đại học Nha Trang ngày 04/7/2022

3. Quyết định điều chỉnh quy chế đào tạo thạc sĩ ngày 10/06/2024

4. Quy định thực tập của  Trường Đại học Nha Trang ngày 12/7/2023

5. Quy định tổ chức thi đánh giá năng lực ngoại ngữ tiếng Anh ngày 12/7/2022

6. Quyết định về việc quy đổi điểm văn bằng chứng chỉ ngoại ngữ sang điểm các học phần ngoại ngữ ngày 22/12/2022

7. Quy định trình bày luận văn, đồ án, đề án tốt nghiệp thạc sĩ 31/7/2023

8. Quy định đánh giá luận văn, đồ án, đề án tốt nghiệp thạc sĩ 01/8/2023

9. Quy định kiểm soát và xử lý hành vi đạo văn (05/5/2023)

 

Quy định Áp dụng cho khóa tuyển sinh đợt 1 năm 2021 trở về trước

1. Quy định đào tạo trình độ thạc sĩ của Trường Đại học Nha Trang  ngày 30/10/2014

2. Quy định sửa đổi, bổ sung một số điều của quy định đào tạo trình độ thạc sĩ ngày 13/8/2015  

4. Quy định đánh giá luận văn thạc sĩ ngày 24/12/2015

 

Quy định khác

1. Quy định trình bày luận văn thạc sĩ, luận án tiến sĩ và các báo cáo khoa học khác trong đào tạo sau đại học ngày 01/3/2016

2. Quy trình tiếp nhận học viên cao học từ cơ sở khác chuyển đến của Trường Đại học Nha Trang  ngày 16/5/2016

3. Quy định tuyển sinh đào tạo trình độ tiến sĩ của ngày 03/7/2017

4. Quy định cấu trúc chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ theo định hướng ứng dụng ngày 12/02/2018

5. Quy định thu học phí năm học 2021-2022 (11/10/2021)

Các tài liệu liên quan

♦ Sổ tay học viên cao học 2022

♦ Niên Giám Sau Đại học 2021-2022

♦Hướng dẫn sử dụng Turnitin dành cho học viên cao học

Lưu ý:

- Bản mềm nộp trong Turnitin phải giống với bản cứng nộp 6 cuốn. Nếu không đúng HV phải bảo vệ vào đợt sau.

- Lần nộp 1,2,3 sau khoảng 10 phút có kết quả, từ lần nộp thứ 4 sau 24h. Khi nộp bài học viên dùng tài khoản của mình không nộp bài  cho bạn khác, sau mỗi đợt nếu HV đã nộp bài quyét mà chưa đủ điều kiện nộp bảo vệ thì HV phải xóa bài cũ trước khi thời hạn nộp bài két thúc để tránh đợt sau nộp trùng lại bài cũ.

- Quy định kiểm soát và xử lý các hành vi đạo văn của Trường ĐH Nha Trang 2023

♦ Hướng dẫn sử dụng Turnitin dành cho giảng viên

Hướng dẫn dành cho học viên cao học

Thông báo: Học viên tốt nghiệp tháng 10,12/2023 đã có bằng thạc sĩ, học viên lên nhận tại phòng 301 NDN. Nhà trường tổ chức lễ tốt nghiệp vào ngày 25/8/2024, nếu học viên không dự lễ thì có thể nhận bằng trước liên hệ thầy Đặng Văn Tiên: 0987531713..

I. ĐIỀU KIỆN XÉT TỐT NGHIỆP THẠC SĨ:

1. Đạt trình độ ngoại ngữ theo quy định tại Khoản 2, Điều 25 của Quy định 1112 đào tạo thạc sĩ.
2. Có đủ điều kiện bảo vệ luận văn theo quy định tại Điều 34 của Quy định 1112.
3. Bảo vệ luận văn đạt yêu cầu.
4. Hoàn thành nộp luận văn cho Thư viện Trường theo quy định tại Điều 42 của Quy định 1112
5. Nộp lại đĩa CD sau khi chỉnh sửa luận văn theo yêu cầu của HĐ bảo vệ.
6. Đóng đủ học phí toàn khóa và kinh phí bổ sung (nếu có) theo quy định của Trường.
7. Nếu theo chương trình định hướng nghiên cứu, có ít nhất 1 bài báo khoa học về đề tài luận văn đăng trên tạp chí chuyên ngành có bình duyệt và được Hội đồng chức danh giáo sư nhà nước tính điểm.
8. Đã bảo vệ luận văn tối thiểu 1 tháng và trong thời gian đào tạo cho phép theo quy định tại Điều 4 của Quy định 1112.
9. Hoàn thành khảo sát chương trình đào tạo của khóa học (tại đây).
10. Đăng ký xét tốt nghiệp qua tài khoản HV (tại đây)                                                   

II. QUYẾT ĐỊNH TỐT NGHIỆP

- QĐ Tốt nghiệp tháng 5 năm 2024

- QĐ Tốt nghiệp tháng 12 năm 2023

- QĐ Tốt nghiệp tháng 10 năm 2023

- QĐ Tốt nghiệp tháng 5 năm 2023

- QĐ Tốt nghiệp tháng 12 năm 2022

 

 

Thông báo cao học