Hướng dẫn sử dụng Turnitin

"Văn hóa liêm chính trong học thuật bắt đầu nhờ Turnitin"

Nguồn: https://www.turnitin.com/vi

Tra cứu thông tin Học viên

Tra cứu hồ sơ cá nhân, lịch học, lịch thi, điểm thi...

Các đơn vị đào tạo

Thông tin liên hệ, hỗ trợ tư vấn của các Đơn vị đào tạo