• Chúc mừng ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3

Thông báo

Bài phát biểu của tân Tiến sĩ Hồ Trung Phước
03/07/2020
Bài phát biểu của tân Tiến sĩ Hồ Trung Phước

Trích bài phát biểu sâu sắc của tân Tiến sĩ Hồ Trung Phước tại Lễ tốt nghiệp thạc sĩ và tiến sĩ đợt 1 năm 2020, của Trường Đại học Nha Trang.

 

Giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo thạc sĩ
Cách viết phần Phương pháp của một bài báo khoa học
Lập trình ngôn ngữ tư duy

TƯ VẤN & HỖ TRỢ

Nguyễn Thị Thu Nga
 • Thông tin tuyển sinh SĐH,  Kế hoạch đào tạo tiến sĩ
 • ĐT: 0258.6262966 - 0914217227

 

Hoàng Hà Giang
 • Thông tin tuyển sinh 
 • Luận văn thạc sĩ ngành kỹ thuật
 • ĐT: 0937230661
 • Email: gianghh@ntu.edu.vn
Trần Thị Thu
 • Kế hoạch đào tạo
 • Điện thoại: 0932750197
 • Email: thutt@ntu.edu.vn
ThS. Đặng Văn Tiên
 • Luận văn thạc sĩ ngành kinh tế, Turnitin, Xét tốt nghiệp, cấp bằng ThS, TS
 • ĐT:  0987 531 713
 • Email: tiendv@ntu.edu.vn