Truong DH Nha Trang

Thông báo

Nghiên cứu sinh thứ 100 bảo vệ luận án tiến sĩ tại Trường Đại học Nha Trang
15/06/2021
Nghiên cứu sinh thứ 100 bảo vệ luận án tiến sĩ tại Trường Đại học Nha Trang

Ngày 30/05/2021, Trường ĐH Nha Trang đã tổ chức lễ bảo vệ luận án tiến sĩ cấp trường cho nghiên cứu sinh Nguyễn Thị Hải Thanh - chuyên ngành Nuôi trồng thủy sản. Đây là nghiên cứu sinh thứ 100 bảo vệ luận án tiến sĩ cấp trường, đánh dấu một cột mốc mới trong công tác đào tạo sau đại học của Trường ĐH Nha Trang, đặc biệt là đào tạo trình độ Tiến sĩ.

Trường ĐH Nha Trang - Trên bước đường trở thành trung tâm đào tạo sau đại học tầm cỡ khu vực
Viết và Xuất bản Bài báo Khoa học trên Tạp chí Quốc tế
Kinh nghiệm viết và xuất bản bài báo quốc tế

TƯ VẤN & HỖ TRỢ

 • Thông tin tuyển sinh SĐH,  Kế hoạch đào tạo tiến sĩ
 • ĐT: 0258.6262966 - 0914217227
 • Email: ngantt@ntu.edu.vn
 • Thông tin tuyển sinh 
 • Luận văn thạc sĩ ngành kỹ thuật
 • ĐT: 0937230661
 • Email: gianghh@ntu.edu.vn
 • Kế hoạch đào tạo
 • Điện thoại: 0932750197
 • Email: thutt@ntu.edu.vn
 • Luận văn thạc sĩ ngành kinh tế, Turnitin, Xét tốt nghiệp, cấp bằng ThS, TS
 • ĐT:  0987 531 713
 • Email: tiendv@ntu.edu.vn