Search
Tuyển sinh trình độ thạc sĩ năm 2023

Tuyển sinh trình độ thạc sĩ năm 2023

Năm 2023, Trường Đại học Nha Trang tuyển sinh 17 ngành trình độ thạc sĩ. 

Hình thức XÉT TUYỂN. Trường hợp chưa có đáp ứng điều kiện ngoạ..

Thông báo

Video

Đào tạo Sau đại học

Đào tạo Sau đại học

Giới thiệu trường ĐH Nha Trang

Giới thiệu trường ĐH Nha Trang

Không gian xanh NTU

Không gian xanh NTU