Truong DH Nha Trang
Tuyển sinh trình độ thạc sĩ năm 2023
13/10/2022
Tuyển sinh trình độ thạc sĩ năm 2023

Năm 2023, Trường Đại học Nha Trang tuyển sinh 17 ngành trình độ thạc sĩ. 

Hình thức XÉT TUYỂN. Trường hợp chưa có đáp ứng điều kiện ngoại ngữ đầu vào có thể tham gia kỳ thi đánh giá năng lực ngoại ngữ đầu vào do Trường tổ chức

Thông báo

Nghiên cứu sinh thứ 100 bảo vệ luận án tiến sĩ tại Trường Đại học Nha Trang
15/06/2021
Nghiên cứu sinh thứ 100 bảo vệ luận án tiến sĩ tại Trường Đại học Nha Trang

Ngày 30/05/2021, Trường ĐH Nha Trang đã tổ chức lễ bảo vệ luận án tiến sĩ cấp trường cho nghiên cứu sinh Nguyễn Thị Hải Thanh - chuyên ngành Nuôi trồng thủy sản. Đây là nghiên cứu sinh thứ 100 bảo vệ luận án tiến sĩ cấp trường, đánh dấu một cột mốc mới trong công tác đào tạo sau đại học của Trường ĐH Nha Trang, đặc biệt là đào tạo trình độ Tiến sĩ.

Trường ĐH Nha Trang - Trên bước đường trở thành trung tâm đào tạo sau đại học tầm cỡ khu vực
Viết và Xuất bản Bài báo Khoa học trên Tạp chí Quốc tế
Kinh nghiệm viết và xuất bản bài báo quốc tế

Video

Không gian xanh NTU:

TƯ VẤN & HỖ TRỢ

 • Phụ trách tuyển sinh SĐH  
 • Kế hoạch đào tạo tiến sĩ
 • ĐT: 0258.6262966 - 0914217227
 • Email: ngantt@ntu.edu.vn
 • Thông tin tuyển sinh 
 • Luận văn thạc sĩ ngành kỹ thuật
 • ĐT: 0937230661
 • Email: gianghh@ntu.edu.vn
 • Kế hoạch đào tạo, quản lý CTĐT
 • Tư vấn, hỗ trợ học viên, ban cán sự lớp
 • ĐT: 0932750197
 • Email: thutt@ntu.edu.vn
 • Luận văn Ths. ngành kinh tế;Turnitin
 • Xét tốt nghiệp, cấp bằng ThS, TS
 • ĐT:  0258.6262966
 • Email: tiendv@ntu.edu.vn