THÔNG BÁO

Bài phát biểu của tân Tiến sĩ Hồ Trung Phước
03/07/2020
Bài phát biểu của tân Tiến sĩ Hồ Trung Phước

Trích bài phát biểu sâu sắc của tân Tiến sĩ Hồ Trung Phước tại Lễ tốt nghiệp thạc sĩ và tiến sĩ đợt 1 năm 2020, của Trường Đại học Nha Trang.

 

Giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo thạc sĩ
Cách viết phần Phương pháp của một bài báo khoa học
Lập trình ngôn ngữ tư duy

TƯ VẤN & HỖ TRỢ

Cán bộ tư vấn tuyển sinh và hỗ trợ hỏi đáp thắc mắc

Nguyễn Thị Thu Nga

Thông tin tuyển sinh SĐH,  Kế hoạch đào tạo tiến sĩ

ĐT: 0258.6262966 - 0914217227

 

Hoàng Hà Giang

Thông tin tuyển sinh 

Luận văn thạc sĩ ngành kỹ thuật

ĐT: 0937230661

Email: gianghh@ntu.edu.vn

Trần Thị Thu

Kế hoạch đào tạo

ĐT: 0932750197

Email: thutt@ntu.edu.vn

ThS. Đặng Văn Tiên

Luận văn thạc sĩ ngành kinh tế, Turnitin, Xét tốt nghiệp, cấp bằng ThS, TS

ĐT:  0987 531 713

Email: tiendv@ntu.edu.vn