Hướng dẫn sử dụng Turnitin

"Văn hóa liêm chính trong học thuật bắt đầu nhờ Turnitin"

Nguồn: https://www.turnitin.com/vi

Tra cứu thông tin Học viên

Tra cứu hồ sơ cá nhân, lịch học, lịch thi, điểm thi...

Các đơn vị đào tạo

Thông tin liên hệ, hỗ trợ tư vấn của các Đơn vị đào tạo

Giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo thạc sĩ
07/04/2018
Giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo thạc sĩ
Nâng cao chất lượng đào tạo đại học và sau đai học luôn luôn được các cơ sở giáo dục đại học, người học và xã hội quan tâm. Trong thời đại giáo dục đại chúng, sự phát triển nhanh về số lượng đã có ảnh hưởng nhất định đến chất lượng. Chúng tôi xin giới thiệu bài viết về giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo thạc sĩ trên báo Giáo dục và thời đại để bạn đọc tham khảo:
Cách viết phần Phương pháp của một bài báo khoa học
Lập trình ngôn ngữ tư duy
Con người tự do

Hỗ trợ trực tuyến

Nguyễn Thị Thu Nga

Thông tin tuyển sinh SĐH,  Kế hoạch đào tạo tiến sĩ

ĐT: 0258.6262966 - 0914217227

Email: ngantt@ntu.edu.vn

 

Hoàng Hà Giang

Thông tin tuyển sinh 

Luận văn thạc sĩ ngành kỹ thuật

ĐT: 0937230661

Email: gianghh@ntu.edu.vn

Trần Thị Thu

Kế hoạch đào tạo

ĐT: 0932750197

Email: thutt@ntu.edu.vn

ThS. Đặng Văn Tiên

Luận văn thạc sĩ ngành kinh tế,

Turnitin, Xét tốt nghiệp, cấp bằng ThS, TS

ĐT:  0987 531 713

Email: tiendv@ntu.edu.vn