Search

Ngành tuyển sinh

Trường Đại học Nha Trang hiện tuyển sinh 11 chương trình đào tạo trình độ tiến sĩ và 19 chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ:

TT.

Văn bằng

Chương trình

Mã số

TRÌNH ĐỘ TIẾN SĨ

1

Tiến sĩ Nuôi trồng thủy sản

Nuôi trồng thủy sản

9620301

2

Tiến sĩ Khai thác thủy sản

Khai thác thủy sản

9620304

3

Tiến sĩ Kỹ thuật cơ khí động lực

Kỹ thuật cơ khí động lực

9520116

4

Tiến sĩ Công nghệ chế biến thủy sản

Công nghệ chế biến thủy sản

9540105

5

Tiến sĩ Công nghệ sau thu hoạch

Công nghệ sau thu hoạch

9540104

6

Tiến sĩ Kỹ thuật tàu thủy

Kỹ thuật tàu thủy

9520122

7

Tiến sĩ Công nghệ thực phẩm

Công nghệ thực phẩm

9540101

8

Tiến sĩ Quản trị kinh doanh

Quản trị kinh doanh

9340101

9

Tiến sĩ Kỹ thuật cơ khí

Kỹ thuật cơ khí

9520103

10

Tiến sĩ Kinh tế và quản lý tài nguyên biển

Kinh tế và quản lý tài nguyên biển

9310109

11

Tiến sĩ Công nghệ sinh học

Công nghệ sinh học

9420201

TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ

1

Thạc sĩ Công nghệ thực phẩm

Công nghệ thực phẩm

8540101

2

Thạc sĩ Công nghệ sau thu hoạch

Công nghệ sau thu hoạch

8540104

3

Thạc sĩ Công nghệ chế biến thủy sản

Công nghệ chế biến thủy sản

8540105

4

Thạc sĩ Công nghệ sinh học

Công nghệ sinh học

8420201

5

Thạc sĩ Kỹ thuật cơ khí

Kỹ thuật cơ khí

8520103

Chuyên ngành Kỹ thuật nhiệt

Chuyên ngành Kỹ thuật cơ khí chế tạo

-

6

Thạc sĩ Kỹ thuật cơ khí động lực

Kỹ thuật cơ khí động lực

8520116

7

Thạc sĩ Kinh tế phát triển

Kinh tế phát triển

8310105

8

Thạc sĩ Quản lý kinh tế

Quản lý kinh tế

8310110

9

Thạc sĩ Khai thác thủy sản

Khai thác thủy sản

8620304

10

Thạc sĩ Quản lý thủy sản

Quản lý thủy sản

8620305

11

Thạc sĩ Nuôi trồng thủy sản

Nuôi trồng thủy sản

8620301

12

Thạc sĩ Quản trị kinh doanh

Quản trị kinh doanh

8340101

13

Thạc sĩ Công nghệ thông tin

Công nghệ thông tin

8480201

14

Thạc sĩ Quản lý hệ sinh thái biển và biến đổi khí hậu

Quản lý hệ sinh thái biển và biến đổi khí hậu

-

15

Thạc sĩ Quản trị kinh doanh

Quản trị kinh doanh và du lịch (Pháp ngữ)

-

16

Thạc sĩ Kế toán

Kế toán

8340301

17

Thạc sĩ Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

8810103

18

Thạc sĩ Kỹ thuật ô tô

Kỹ thuật ô tô

8520130

19

Thạc sĩ Kỹ thuật tàu thủy

Kỹ thuật tàu thủy

8520122

 
Xem thông tin chi tiết về tuyển sinh tại đây.

Đơn vị phụ trách: Phòng Đào tạo Sau Đại học

Liên hệ

 

Giới thiệu

Chức năng nhiệm vụChức năng nhiệm vụ

Chức năng nhiệm vụ

Giới thiệu chungGiới thiệu chung

Giới thiệu chung

Giới thiệu đào tạo sau đại họcGiới thiệu đào tạo sau đại học

Giới thiệu đào tạo sau đại học

Liên kết đào tạoLiên kết đào tạo

Liên kết đào tạo

Ngành tuyển sinhNgành tuyển sinh

Ngành tuyển sinh

Tổ chức nhân sựTổ chức nhân sự

Tổ chức nhân sự