Search

Giới thiệu phòng đào tạo Sau đại học

1. Lịch sử hình thành Phòng Đào tạo Sau Đại học

Năm 1988, Bộ Giáo dục và Đào tạo cho phép Trường Thủy sản (nay là Trường Đại học Nha Trang) đào tạo nghiên cứu sinh chuyên ngành Nuôi trồng thủy sản, Khai thác cá biển và Chế biến thủy sản thuộc phòng Đào tạo - Khoa học quản lý. Đây là bước đi đầu tiên, tuy khó khăn nhưng thể hiện sự cố gắng của Nhà trường trong quá trình phát triển thành một trung tâm đào tạo sau đại học của ngành Thủy sản.

Năm 1990, tách lập hai phòng: Khoa học - Lao động sản xuất, ông Nguyễn Quang Minh - Trưởng phòng và Đào tạo, ông Nguyễn Mậu Khai - Trưởng phòng; Công tác đào tạo Sau Đại học do Phòng Khoa học - Lao động sản xuất quản lý.

Tháng 8/1991, thành lập Ban Xây dựng chương trình đào tạo cao học. Cuối năm 1991, tổ chức thi tuyển sinh. Tháng 7/1992, khai giảng lớp cao học khóa 1 ngành Cơ khí và Nuôi trồng Thủy sản; tiếp tục chuẩn bị mở lớp cao học ngành Khai thác và Chế biến. Đồng thời, tổ chức bảo vệ luận án phó tiến sĩ tại Trường. Công tác này đã giúp cán bộ giảng dạy trong diện quy hoạch có cơ hội được đào tạo sau đại học tại Trường.

Giữa tháng 3/1993, nghiên cứu sinh Nguyễn Việt Thắng bảo vệ thành công luận án phó tiến sĩ về đề tài Sản xuất giống tôm càng xanh ở đồng bằng Nam bộ. Ông Thắng là phó tiến sĩ đầu tiên được đào tạo, bảo vệ thành công luận án tại Trường. Đầu năm 1994, nghiên cứu sinh Trần Thị Luyến bảo vệ thành công luận án Quy trình sản xuất nước mắm ngắn ngày chất lượng cao. Bà Luyến là cán bộ đầu tiên của Trường đạt học vị phó tiến sĩ do Trường đào tạo. Nhiều cán bộ giảng dạy tiếp tục học nghiên cứu sinh, bảo vệ thành công luận án phó tiến sĩ. Đến năm 1994, Trường đã tiếp nhận 4 phó tiến sĩ, đào tạo 12 nghiên cứu sinh, 40 học viên cao học trong và ngoài nước cho các ngành nuôi, chế biến, kinh tế, cơ khí.

Năm 1995, đổi tên Phòng Khoa học và Lao động sản xuất thành Phòng Khoa học và Công nghệ, ông Phạm Hùng Thắng - Trưởng phòng.

Năm 1998, thành lập Phòng Quan hệ quốc tế và Sau đại học, công tác đào tạo SĐH chuyển cho đơn vị này quản lý

Theo QĐ số 598B/QĐ-ĐHNT ngày 28/8/2006 về việc sắp xếp lại tổ chức một số đơn vị trong Trường đã giao công tác quản lý đào tạo SĐH từ phòng Quan hệ quốc tế - Sau Đại học về thành phòng Đào tạo Đại học và Sau Đại học.

Theo  QĐ số 968/QĐ-ĐHNT ngày 05/9/2011 về việc sắp xếp lại tổ chức nhiệm kỳ Hiệu trưởng 2011-2016, thành lập Khoa Sau Đại học và giao công tác quản lý đào tạo sau đại học từ Phòng Đào tạo.

Thông báo số 600/TB-ĐHNT ngày 19/10/2017 của  Hiệu trưởng Trường Đại học Nha Trang về việc đổi tên Khoa Sau Đại học thành Phòng Đào tạo Sau Đại học (cho đến nay).

2. Lịch sử phát triển các chuyên ngành đào tạo

 

TT

Năm

Đào tạo tiến sĩ

Đào tạo thạc sĩ

1.

1987

- Nuôi cá nước ngọt và nghề cá nước ngọt

- Nuôi cá biển và nghề cá biển nước mặn lợ

 

2.

1992

- Thiết bị và các bộ phận năng lượng trong tàu

- Công nghệ chế biến sản phẩm từ thịt và cá

- Cơ khí tàu thuyền

- Nuôi trồng thủy sản.

3.

1994

 

- Công nghệ khai thác thủy sản

4.

1995

 

- Công nghệ chế biến thủy sản

5.

2003

Được đổi sang danh mục chuyên ngành đào tạo mới

- Nuôi thuỷ sản nước ngọt

- Nuôi thuỷ sản nước mặn, lợ

- Khai thác thủy sản

- Kỹ thuật tầu thuỷ

- Công nghệ chế biến thủy sản

Đượcđổi sang danh mục chuyên ngành đào tạo mới

- Nuôi trồng thuỷ sản

- Khai thác thủy sản

- Công nghệ sau thu hoạch

- Kỹ thuật tầu thuỷ

6.

2004

 

- Kinh tế thủy sản

7.

2008

 

- Quản trị kinh doanh

8.

2010

 

- Kỹ thuật ô tô, máy kéo

9.

2012

Được đổi sang danh mục ngành đào tạo mới

- Nuôi trồng thủy sản

- Kỹ thuật khai thác thủy sản

- Công nghệ chế biến thủy sản

- Kỹ thuật cơ khí động lực

Được đổi sang danh mục ngành đào tạo mới

- Nuôi trồng thủy sản

- Kỹ thuật khai thác thủy sản

- Công nghệ chế biến thủy sản

- Công nghệ sau thu hoạch

- Kỹ thuật cơ khí động lực

- Kỹ thuật cơ khí

- Kinh tế nông nghiệp

- Quản trị kinh doanh

10.

2013

 

- Công nghệ thực phẩm

- Công nghệ sinh học

11.

2014

- Công nghệ sau thu hoạch

- Kinh tế phát triển

- Quản lý hệ sinh thái biển và biến đổi khí hậu

12.

2017

 

- Quản lý kinh tế

- Công nghệ thông tin

- Quản trị Kinh doanh và Du lịch

13.

2018

 

Được đổi sang danh mục ngành đào tạo mới

- Kỹ thuật ô tô

- Quản lý thủy sản

- Kỹ thuật tàu thủy

14.

2020

- Quản trị kinh doanh

- Công nghệ thực phẩm

 

15.

2021

- Kỹ thuật cơ khí

- Kinh tế và Quản lý tài nguyên Biển

- Công nghệ sinh học

 

- Kế toán

- Quản trị dịch vụ du lịch
và lữ hành

 

Chỉ tiêu tuyển sinh sau đại học hiện tại mỗi năm của Trường ĐH Nha Trang là 30 NCS và 400 học viên cao học


Giới thiệu về Trường Đại học Nha Trang trên Wikipedia

Lịch sử Trường Đại học Nha Trang (1959-2014)

Giới thiệu