Search

Đơn vị đào tạo

Trưởng khoa: TS. Nguyễn Thành Cường
Tầng 5 - Tòa nhà Đa năng, 02 Tôn Thất Tùng
Trưởng khoa: PGS.TS. Lê Chí Công
Tầng 6 - Tòa nhà Đa năng, 02 Tôn Thất Tùng
TS. Phạm Thị Thu Thúy - Trưởng Khoa
Tầng 7, Tòa Nhà Đa Năng, Trường ĐH Nha Trang, 02 Tôn Thất Tùng, Nha Trang.
PGS. TS. Nguyên Văn Minh - Phụ trách tư vấn đào tạo SĐH
Tầng 9, Tòa Nhà Đa Năng, Trường ĐH Nha Trang, 02 Tôn Thất Tùng, Nha Trang.
TS. Nguyễn Văn Tường - Trưởng Khoa
Khoa Cơ khí, Trường Đại học Nha Trang, 02 Nguyễn Đình Chiểu, Nha Trang.
TS. Nguyễn Ngoc Duy - Phó Khoa
Tầng 6, Tòa Nhà Đa Năng, Trường ĐH Nha Trang, 02 Tôn Thất Tùng, Nha Trang.
TS. Huỳnh Văn Vũ - Trưởng Khoa
Khoa Kỹ thuật giao thông, Trường Đại học Nha Trang, 02 Nguyễn Đình Chiểu, Nha Trang.
TS. Phạm Thị Minh Thu - Phụ trách tư vấn đào tạo sau đại học
Viện CN Sinh học & Môi trường, Tòa nhà Viện Khai thác, Trường Đại học Nha Trang, 02 Nguyễn Đình Chiểu, Nha Trang.
TS. Nguyễn Trọng Lương - Viện trưởng
Tòa nhà Viện Khai thác, Trường Đại học Nha Trang, 02 Nguyễn Đình Chiểu, Nha Trang.
PGS.TS. Lê Minh Hoàng - Viện trưởng
Viện Nuôi trồng thủy sản, Tòa nhà Viện Khai thác, Trường Đại học Nha Trang, 02 Nguyễn Đình Chiểu, Nha Trang.