Luận án Tiến sĩ cấp cơ sở

7.  Thông báo buổi bảo vệ Luận án cấp cơ sở của NCS Đoàn Xuân Nam với đề tài: Nghiên cứu một số đặc điểm sinh học sinh trưởng, sinh sản và nuôi sinh khối Copepoda Pseudodiaptomus annandalei Sewell, 1919 trong điều kiện biến đổi khí hậu, ngành Nuôi trồng thủy sản, mã số: 9620301.

Thời gian bảo vệ: 14h00 ngày 30/12/2022,  tại Phòng họp số 4 - Trường ĐH Nha Trang.

Trân trọng kính mời tập thể và cá nhân quan tâm tham dự

 

6.  Thông báo buổi bảo vệ Luận án cấp cơ sở của NCS Đặng Bửu Tùng Thiện với đề tài: Nghiên cứu thu nhận polyphenol, chlorophyll từ rau má thìa (Centella asiatica (L.) Urban) và ứng dụng trong đồ uống, ngành Công nghệ sau thu hoạch, mã số: 9540104.

Thời gian bảo vệ: 8h00 ngày 18/12/2022,  tại Phòng họp số 4 - Trường ĐH Nha Trang.

 

5.  Thông báo buổi bảo vệ Luận án cấp cơ sở của NCS Phạm Thị Đan Phượng với đề tài: Nghiên cứu thu nhận chitosan lactate từ vỏ lột xác tôm thẻ chân trắng (Litopenaeus vannamei) và ứng dụng thu hồi vi tảo Nannocloropsis sp., ngành Công nghệ chế biến  thủy sản, mã số: 9540105.

Thời gian bảo vệ: 14h00 ngày 09/12/2022, tại Phòng họp số 4 - Trường ĐH Nha Trang.

 

4.  Thông báo buổi bảo vệ Luận án cấp cơ sở của NCS Nguyễn Thị Thủy với đề tài: Nghiên cứu ảnh hưởng kết hợp của nhiệt độ với một số yếu tố sinh thái lên giáp xác chân chèo (Copepoda), ngành Nuôi trồng thủy sản, mã số: 9620301.

Thời gian bảo vệ: 14h00 ngày 24/11/2022, tại Phòng họp số 4 - Trường ĐH Nha Trang.

 

3.  Thông báo buổi bảo vệ Luận án cấp cơ sở của NCS Phan Đăng Liêm với đề tài: Nghiên cứu giải pháp thoát ghẹ non nhằm tăng tính chọn lọc cho nghề lồng bẫy ghẹ trụ tròn thành phố Hải Phòng, ngành Khai thác thủy sản, mã số: 9620304.

Thời gian bảo vệ: 14h00 ngày 13/11/2022, tại Phòng chuyên đề C5 - Viện KH & CN Khai thác thủy sản, Trường Đại học Nha Trang.

 

2.  Thông báo buổi bảo vệ Luận án cấp cơ sở của NCS Nguyễn Văn Nhuận với đề tài: Giải pháp nâng cao hiệu quả khai thác nghề lưới vây kết hợp ánh sáng tại tỉnh Khánh Hòa, ngành Khai thác thủy sản, mã số: 9620304.

Thời gian bảo vệ: 13h30 ngày 23/9/2022, tại Phòng chuyên đề C2 - Viện KH & CN Khai thác thủy sản, Trường Đại học Nha Trang.

 

1.  Thông báo buổi bảo vệ Luận án cấp cơ sở của NCS Vũ Trọng Đại với đề tài: Nghiên cứu đặc điểm sinh học sinh sản và sản xuất giống nhân tạo nghêu lụa Paphia undulata (Born, 1780), ngành Nuôi trồng thủy sản, mã số: 9620301.

Thời gian bảo vệ: 14h00 ngày 15/8/2022, tại Phòng họp số 4 - Trường ĐH Nha Trang.