Luận án Tiến sĩ cấp cơ sở

3.  Thông báo buổi bảo vệ Luận án cấp cơ sở của NCS Đặng Bửu Tùng Thiện với đề tài: Nghiên cứu thu nhận polyphenol, chlorophyll từ rau má thìa (Centella asiatica (L.) Urban) và ứng dụng trong đồ uống, ngành Công nghệ sau thu hoạch, mã số: 9540104.

Thời gian bảo vệ: 

Trân trọng kính mời tập thể và cá nhân quan tâm tham dự

 

2.  Thông báo buổi bảo vệ Luận án cấp cơ sở của NCS Nguyễn Văn Nhuận với đề tài: Giải pháp nâng cao hiệu quả khai thác nghề lưới vây kết hợp ánh sáng tại tỉnh Khánh Hòa, ngành Khai thác thủy sản, mã số: 9620304.

Thời gian bảo vệ: 13h30 ngày 23/9/2022, tại Phòng chuyên đề C2 - Viện KH & CN Khai thác thủy sản, Trường Đại học Nha Trang.

Trân trọng kính mời tập thể và cá nhân quan tâm tham dự

 

1.  Thông báo buổi bảo vệ Luận án cấp cơ sở của NCS Vũ Trọng Đại với đề tài: Nghiên cứu đặc điểm sinh học sinh sản và sản xuất giống nhân tạo nghêu lụa Paphia undulata (Born, 1780), ngành Nuôi trồng thủy sản, mã số: 9620301.

Thời gian bảo vệ: 14h00 ngày 15/8/2022, tại Phòng họp số 4 - Trường ĐH Nha Trang.