Quy định, quy chế

CÁC QUY ĐỊNH

Quy định áp dụng cho khóa tuyển sinh đợt 2 năm 2022 trở đi

1. Quy chế tuyển sinh trình độ thạc sĩ của Trường Đại học Nha Trang ngày 01/7/2022

2. Quy chế đào tạo trịnh độ thạc sĩ của Trường Đại học Nha Trang ngày 04/7/2022

3. Quyết định về việc quy đổi điểm văn bằng chứng chỉ ngoại ngữ sang điểm các học phần ngoại ngữ ngày 22/12/2022

 

Quy định Áp dụng cho khóa tuyển sinh đợt 1 năm 2021 trở về trước

1. Quy định đào tạo trình độ thạc sĩ của Trường Đại học Nha Trang  ngày 30/10/2014

2. Quy định sửa đổi, bổ sung một số điều của quy định đào tạo trình độ thạc sĩ ngày 13/8/2015  

4. Quy định đánh giá luận văn thạc sĩ ngày 24/12/2015 

Quy định khác

1. Quy định trình bày luận văn thạc sĩ, luận án tiến sĩ và các báo cáo khoa học khác trong đào tạo sau đại học ngày 01/3/2016

2. Quy trình tiếp nhận học viên cao học từ cơ sở khác chuyển đến của Trường Đại học Nha Trang  ngày 16/5/2016

3. Quy định tuyển sinh đào tạo trình độ tiến sĩ của ngày 03/7/2017

4. Quy định cấu trúc chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ theo định hướng ứng dụng ngày 12/02/2018

5. Quy định phân cấp quản lý đào tạo sau đại học ngày 12/02/2018

6. Quy định phát triển chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ và tiến sĩ ngày 06/7/2018 (chuẩn bị cập nhật)

7. Quy định thu học phí năm học 2021-2022 (11/10/2021)

 
 
 
 
 

CÁC TÀI LIỆU LIÊN QUAN

Sổ tay học viên cao học 2022

Niên Giám Sau Đại học 2021-2022