Tốt nghiệp

Thông báo: Học viên đã tốt nghiệp đợt tháng 10,12/2022 có thể liên hệ thầy Đặng Văn Tiên Phòng ĐTSĐH nhận bản sao bằng thạc sĩ và bảng điểm. Lễ tốt nghiệp dự kiến tổ chức vào cuối tháng 5/2023.

I. ĐIỀU KIỆN XÉT TỐT NGHIỆP THẠC SĨ:

1. Đạt trình độ ngoại ngữ theo quy định tại Khoản 2, Điều 25 của Quy định 1112 đào tạo thạc sĩ.
2. Có đủ điều kiện bảo vệ luận văn theo quy định tại Điều 34 của Quy định 1112.
3. Bảo vệ luận văn đạt yêu cầu.
4. Hoàn thành nộp luận văn cho Thư viện Trường theo quy định tại Điều 42 của Quy định 1112
5. Nộp lại đĩa CD sau khi chỉnh sửa luận văn theo yêu cầu của HĐ bảo vệ.

6. Đóng đủ học phí toàn khóa và kinh phí bổ sung (nếu có) theo quy định của Trường.
7. Nếu theo chương trình định hướng nghiên cứu, có ít nhất 1 bài báo khoa học về đề tài luận văn đăng trên tạp chí chuyên ngành có bình duyệt và được Hội đồng chức danh giáo sư nhà nước tính điểm.
8. Đã bảo vệ luận văn tối thiểu 1 tháng và trong thời gian đào tạo cho phép theo quy định tại Điều 4 của Quy định 1112.
9. Hoàn thành khảo sát chương trình đào tạo của khóa học (tại đây).
10. Đăng ký xét tốt nghiệp qua tài khoản HV (tại đây)
                                                   

II. QUYẾT ĐỊNH TỐT NGHIỆP

- QĐ Tốt nghiệp tháng 12 năm 2022

- QĐ Tốt nghiệp tháng 10 năm 2022

- QĐ Tốt nghiệp tháng 5 năm 2022

III. DANH SÁCH CẤP BẰNG THẠC SĨ, TIẾN SĨ TỪ THÁNG 8/2019 - 10/2020

- Xem danh sách tại đây