Bổ túc kiến thức

TT

Ngành tuyển sinh

Mã HP

Các học phần bổ túc kiến thức

Số ĐVHT

1

Công nghệ thông tin

INS329

Mạng máy tính

3(2-1)

INS330

Cơ sở dữ liệu

3(2-1)

INS325

Hệ điều hành

3(2-1)

INS326

Cấu trúc dữ liệu và giải thuật

3(2-1)

INS339

Hệ quản trị cơ sở dữ liệu

3(2-1)

2

Nuôi trồng thủy sản

Chọn 12 tín chỉ trong số học phần được liệt kê

 

FBI336

Mô và phôi động vật thủy sản

3(2-1)

FBI335

Sinh lý động vật thủy sản

3(2-1)

FBI334

Sinh thái thủy sinh vật

3(2-1)

AQT338

Dinh dưỡng trong nuôi trồng thủy sản

3(2-1)

EPM351

Bệnh học thủy sản

4(3-1)

AQT354

Sản xuất giống và nuôi cá biển

3(3-0)

AQT355

Sản xuất giống và nuôi giáp xác

3(3-0)

AQT353

Sản xuất giống và nuôi cá nước ngọt

4(4-0)

AQT356

Sản xuất giống và nuôi động vật thân mềm

3(3-0)

3

Khai thác thủy sản

Chọn 12 tín chỉ trong số học phần được liệt kê

 

Vật liệu và công nghệ chế tạo ngư cụ

3(3-0)

FIT339

Cơ sở lý thuyết và thiết kế ngư cụ

3(3-0)

FIT344

Khai thác thủy sản 1

4(4-0)

 

Khai thác thủy sản 2

4(4-0)

 

Nguồn lợi thủy sản

4(4-0)

FIT352

Quản lý khai thác thủy sản

4(4-0)

4

Quản lý thủy sản

Ngành gần phải học bổ túc kiến thức từ 6 ÷ 9 tín chỉ; ngành phù hợp phải học bổ túc kiến thức từ 9 ÷ 12 tín chỉ

FIT348

Khai thác thủy sản

4(4-0)

 

Quản lý thủy sản 1 (Nuôi trồng thủy sản + Chế biến thủy sản)

4(4-0)

 

Quản lý thủy sản 2 (Quản lý khai thác thủy sản)

4(4-0)

FIT333

Hải dương học nghề cá

3(3-0)

FIT361

Nghề cá bền vững

3(3-0)

 

Quản trị chuỗi cung ứng sản phẩm thủy sản

4(4-0)

5

Công nghệ sinh học

Tùy thuộc vào bảng điểm đại học, phải bổ túc tối thiểu 3 tín chỉ và tối đa 12 tín chỉ.

BIO393

Hóa sinh học

3(3-0)

BIO387

Vi sinh vật học

3(3-0)

BIO3064

Kỹ thuật sinh học phân tử

5(5-0)

6

Công nghệ thực phẩm

Tùy thuộc vào bảng điểm của chương trình đại học, học viên phải bổ túc tối đa 12 tín chỉ.

 

Hóa học thực phẩm

2(2-0)

 

Vi sinh vật học thực phẩm

4(2-2)

 

Vật lý thực phẩm

3(2-1)

 

Kỹ thuật thực phẩm

4(4-0)

 

Công nghệ lạnh và lạnh đông thực phẩm

4(3-1)

 

Phân tích và đánh giá chất lượng thực phẩm

4(2-2)

 

Quản lý chất lượng và luật thực phẩm

3(3-0)

FOT341

Công nghệ đồ hộp thực phẩm

4(3-1)

7

 

Công nghệ chế biến thủy sản

Tùy thuộc vào bảng điểm của chương trình đại học, học viên phải bổ túc tối đa 12 tín chỉ.

Học phần bắt buộc (6 tín chỉ)

 

 

Vi sinh

3(2-1)

BIO325

Hóa sinh

3(2-1)

Học phần tự chọn (6 tín chỉ)

 

 

Hóa học thực phẩm

2(2-0)

 

Kỹ thuật thực phẩm

4(4-0)

 

Hóa phân tích

3(2-1)

 

Phân tích đánh giá chất lượng thực phẩm

3(2-1)

 

Công nghệ lạnh và lạnh đông

3(3-0)

 

Quản lý chất lượng và an toàn thực phẩm

3(3-0)

 

Bảo quản sản phẩm trên tàu cá

3(3-0)

 

Kỹ thuật chế biến thủy sản

3(3-0)

8

Công nghệ sau thu hoạch

Tùy thuộc vào bảng điểm của chương trình đại học, học viên phải bổ túc tối đa 12 tín chỉ.

Học phần bắt buộc (6 tín chỉ)

 

 

Vi sinh

3(2-1)

 

Hóa sinh

3(2-1)

Học phần tự chọn (6 tín chỉ)

 

POT339

Sinh lý nông sản và tổn thất sau thu hoạch

3(3-0)

 

Sinh vật gây hại nông sản sau thu hoạch

2(2-0)

 

Bảo quản lạnh và lạnh đông sản phẩm sau thu hoạch

2(2-0)

 

Phân tích đánh giá chất lượng thực phẩm

3(2-1)

 

Đánh giá nguy cơ trong xử lý, bảo quản sản phẩm sau thu hoạch

2(2-0)

 

Quản lý chất lượng và an toàn thực phẩm

2(2-0)

9

Kỹ thuật ô tô

Tùy thuộc vào bảng điểm đại học, bổ túc tối đa 12 tín chỉ

AUE337

Lý thuyết ô tô

3(3-0)

AUE372

Kết cấu và tính toán ô tô

3(3-0)

AUE370

Điện – Điện tử ô tô

3(3-0)

MAE351

Động cơ đốt trong

3(3-0)

10

Kỹ thuật tàu thủy

Tùy thuộc vào bảng điểm đại học, bổ túc tối đa 12 tín chỉ trong các học phần được liệt kê

NAA338

Lý thuyết tàu thủy

4 (4-0)

 

Kết cấu tàu thủy

3 (3-0)

 

Sức bền tàu thủy

3 (3-0)

 

Thiết kế thân tàu thủy

3 (3-0)

 

Công nghệ đóng sửa tàu vỏ thép

3 (3-0)

NAA331

Kỹ thuật vẽ tàu

3 (3-0)

11

Kỹ thuật cơ khí động lực

Tùy thuộc vào bảng điểm đại học, bổ túc tối đa 12 tín chỉ

 

Động cơ đốt trong

3(3-0)

 

Hệ thống truyền lực cơ khí

3(3-0)

 

Hệ thống truyền động và điều khiển thủy khí

3(3-0)

 

Máy chuyên dụng

3(3-0)

 

Sửa chữa máy động lực

3(3-0)

12

Kỹ thuật cơ khí

(Chọn 12 tín chỉ trong số học phần sau)

 

Chuyên ngành kỹ thuật chế tạo

 

MET373

Cơ sở thiết kế máy

3(3-0)

MET301

Kỹ thuật chế tạo 1

4(4-0)

MET303

Kỹ thuật chế tạo 2

4(4-0)

MET304

Kỹ thuật chế tạo 3

4(4-0)

MET375

Công nghệ CAD/CAM

2(2-0)

MET305

Máy CNC và rô bốt

2(2-0)

 

Chuyên ngành kỹ thuật nhiệt lạnh

 

REE329

Truyền nhiệt và thiết bị trao đổi nhiệt

4(4-0)

REE337

Kỹ thuật lạnh cơ sở

3(3-0)

REE326

Nhiệt động lực học kỹ thuật

3(3-0)

REE346

Kỹ thuật nhiệt

3(3-0)

REE365

Kỹ thuật cháy, lò hơi công nghiệp

3(3-0)

REE383

Kỹ thuật điều hòa không khí và thông gió

3(3-0)

13

Kinh tế phát triển

 

ECS329

Kinh tế vi mô

3(3-0)

ECS330

Kinh tế vĩ mô

3(3-0)

ECS334

Kinh tế phát triển

3(3-0)

ECS332

Kinh tế lượng

3(3-0)

14

Quản lý Kinh tế

 

ECS329

Kinh tế vi mô

3(3-0)

ECS330

Kinh tế vĩ mô

3(3-0)

BUA325

Quản trị học

3(3-0)

BUA336

Luật kinh doanh

3(3-0)

15

Quản trị Kinh doanh

 

ECS329

Kinh tế vi mô

3(3-0)

ECS330

Kinh tế vĩ mô

3(3-0)

BUA325

Quản trị học

3(3-0)

BUA335

Marketing căn bản

3(3-0)

16

Kế toán

ACC325

Nguyên lý kế toán

2(2-0)

ACC351

Kế toán tài chính

2(2-0)

AUD348

Kế toán quản trị chi phí

2(2-0)

17

Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

Ngành gần: bổ túc 6 tín chỉ (Đại cương Quản trị DN du lịch và KT du lịch)

Ngành khác: bổ túc 12 tín chỉ

TOM389

Đại cương Quản trị doanh nghiệp du lịch

2(2-0)

TOM336

Kinh tế du lịch

3(3-0)

SSH321

Cơ sở văn hóa Việt Nam

3(3-0)

TOM329

Tâm lý du khách và giao tiếp ứng xử  trong du lịch

3(3-0)

BUA335

Marketing căn bản

3(3-0)

 

 

 

 

 

Tuyển sinh

Bổ túc kiến thứcBổ túc kiến thức

Bổ túc kiến thức

Câu hỏi thường gặpCâu hỏi thường gặp

Câu hỏi thường gặp

Ôn tậpÔn tập

Ôn tập

Quy định tuyển sinhQuy định tuyển sinh

Quy định tuyển sinh

Thông báo tuyển sinh tiến sĩThông báo tuyển sinh tiến sĩ

Thông báo tuyển sinh tiến sĩ

Phòng Sau đại học - Trường Đại học Nha Trang Thông báo tuyển sinh tiến sĩ
Thông báo tuyển sinh thạc sĩThông báo tuyển sinh thạc sĩ

Thông báo tuyển sinh thạc sĩ

Thông báo tuyển sinh Thạc sĩ, tiến sỹ của Phòng Sau đại học DH Nha Trang. Cập nhật thông tin tuyển sinh sau đại học mới nhất của Trường Đại học Nha Trang