Bổ túc kiến thức

TT

Môn học

Tín chỉ

Giảng viên

Email GV

Thời gian

Giảng đường

Lịch thi

1

Kinh tế vi mô

2

Vũ Thị Hoa

hoavt@ntu.edu.vn

02-04/4/2021

Tối T6, Ngày T7,CN

NDN 401

10h00 29/5/2021

Phòng thi: NDN 101

2

Kinh tế vĩ mô

2

Nguyễn Thị Hải Anh

anhnth@ntu.edu.vn

09-11/4/2021

Tối T6, Ngày T7,CN

NDN 401

10h00

30/5/2021

Phòng thi: NDN 101

3

Nguyên lý thống kê kinh tế

2

Lê Văn Tháp

thaplv@ntu.edu.vn

16-18/4/2021

Tối T6, Ngày T7,CN

NDN 401

8h00

29/5/2021

Phòng thi: NDN 101

4

Marketing căn bản

2

Nguyễn Hữu Khôi

khoinh@ntu.edu.vn

23-25/4/2021

Tối T6, Ngày T7,CN

NDN 401

14h30

29/5/2021

Phòng thi: NDN 101

5

Quản trị học

2

Lê Hồng Lam

lamlh@ntu.edu.vn

07-9/5/2021

Tối T6, Ngày T7,CN

NDN 401

8h00

30/52021

Phòng thi: NDN 101

 

6

Kinh tế lượng

2

Phạm Thành Thái

thaipt@ntu.edu.vn

14-16/5/2021

Tối T6, Ngày T7,CN

NDN 401

14h00

30/5/2021

Phòng thi: NDN 101

7

Quản trị tài chính

2

Chu Thị Lê Dung

dungctl@ntu.edu.vn

16-18/4/2021

Tối T6, Ngày T7,CN

NDN 401

8h00

29/5/2021

Phòng thi: NDN 101

 

                 Thời gian biểu (thứ 6 học tối, T7,Cn học cả ngày)

Tiết 1,2,3,4

 T7,CN

07h30' - 11h00' (giải lao 10 phút)

Tiết 6,7,8,9

 T7, CN

13h30' - 17h10' (giải lao 10 phút)

Tiết 11,12,13

 T2-T6

18h30' - 21h20' (giải lao 10 phút)