Ôn tập

DỰ KIẾN LỊCH DẠY ÔN TẬP TẠI NHA TRANG ĐỢT 1 NĂM 2021   
         
Lịch dạy: Thứ 7 + Chủ nhật (Sáng 7h00 - 11h00; Chiều 13h30 - 17h00)
         
STT Môn Số tiết Thời gian dạy Buổi dạy
1 Toán cao cấp 40  23-24/01 & 27-28/2/2021 Ngày thứ 7, Chủ nhật
2 Toán rời rạc 40  09-10/01 & 23-24/01/2021 Ngày thứ 7, Chủ nhật
3 Tiếng Anh 40  16-17/01 & 30-31/01/2021 Ngày thứ 7, Chủ nhật
4 Hóa sinh 30 06-07/3 & 13-14/3/2021 Ngày thứ 7, Chủ nhật
5 Cấu trúc dữ liệu & KTLT 30 06-07/3 & 13-14/3/2021 Ngày thứ 7, Chủ nhật
6 Sinh lý động vật thủy sản 30 06-07/3 & 13-14/3/2021 Ngày thứ 7, Chủ nhật
7 Nghề cá bền vững 30 06-07/3 & 13-14/3/2021 Ngày thứ 7, Chủ nhật
8 Sức bền vật liệu 30 06-07/3 & 13-14/3/2021 Ngày thứ 7, Chủ nhật
9 Kinh tế vi mô 20 06-07/3/2021 Ngày thứ 7, Chủ nhật
10 Kinh tế vĩ mô 20 13-14/3/2021 Ngày thứ 7, Chủ nhật

Thí sinh có nhu cầu ôn tập đăng ký tại Phòng ĐT Sau Đại học, 02, Tôn Thất Tùng, Nha Trang.Lệ phí: 1.200.000đ/môn