Thông báo tuyển sinh Thạc sĩ

Lịch ôn tập sẽ dời lại đến tháng 9/2021.

DỰ KIẾN LỊCH DẠY ÔN TẬP TẠI NHA TRANG ĐỢT 2 NĂM 2021  Lệ phí: 1.200.000đ/môn 
           
Lịch dạy: Tháng 9/2021, Lịch cụ thể có sau    
Thứ 7 + Chủ nhật (Sáng 7h00 - 11h00; Chiều 13h30 - 17h00)    
Nha Trang        
STT Môn Số tiết Thời gian dạy Buổi dạy Giảng đường
1 Toán cao cấp 40   Ngày thứ 7, Chủ nhật  
2 Toán rời rạc 40   Ngày thứ 7, Chủ nhật  
3 Tiếng Anh 40   Ngày thứ 7, Chủ nhật  
4 Hóa sinh 30   Ngày thứ 7, Chủ nhật  
5 Cấu trúc dữ liệu & KTLT 30   Ngày thứ 7, Chủ nhật  
6 Sinh lý động vật thủy sản 30   Ngày thứ 7, Chủ nhật  
7 Nghề cá bền vững 30   Ngày thứ 7, Chủ nhật  
8 Sức bền vật liệu 30   Ngày thứ 7, Chủ nhật  
9 Kinh tế vi mô 20   Ngày thứ 7, Chủ nhật  
10 Kinh tế vĩ mô 20   Ngày thứ 7, Chủ nhật