Thông báo tuyển sinh Thạc sĩ

LỊCH THI TUYỂN SINH ĐÀO TẠO THẠC SĨ ĐỢT 2 NĂM 2021

Tại Giảng đường G7

 

Ngày

Môn thi

Thời gian

Công việc

Sáng

23/10/2021

 

7g15

Tập huấn cán bộ coi thi, thư ký và giám sát tại Phòng hội đồng

7g30

Thí sinh tới phòng thi để nghe phổ biến quy chế thi, làm thủ tục dự thi

Toán

8g30

Phát đề thi

8g40-10g40

Thí sinh làm bài thi

Chiều

23/10/2021

 

Cơ sở

14g00

Cán bộ coi thi có mặt tại Phòng hội đồng

14g10

Gọi thí sinh vào phòng thi

14g20

Phát đề thi

14g30¸16g30

Thí sinh làm bài thi

Sáng

24/10/2021

Tiếng Anh

7g30

Cán bộ coi thi có mặt tại Phòng hội đồng

7g40

Gọi thí sinh vào phòng thi

7g50

Phát đề thi

8g00¸10g00

Thí sinh làm bài thi

 

Ghi chú:

  1. Thí sinh tới dự thi cần mang theo Giấy chứng minh nhân dân và Thẻ dự thi (sẽ phát cho thí sinh trong buổi tập trung ngày 23/10/2021).
  2. Mọi thắc mắc xin gọi về số: 0258.6262966