Thông báo

Bổ sung điều kiện ngoại ngữ trước khi bảo vệ luận văn

  • 15/12/2022

Phòng Đào tạo Sau Đại học thông báo:

- Học viên có chứng chỉ ngoại ngữ hết hạn tính đến ngày trong quyết định giao đề tài luận văn thạc sĩ phải thi lại ngoại ngữ trước khi bảo vệ luận văn.

- Hình thức: Thi lấy chứng chỉ ngoại ngữ mới theo yêu cầu hoặc tham gia kỳ thi đánh giá năng lực tiếng Anh của Trường (tương đương B1) theo lịch:

- Ôn tập: 06/2/2023

- Thi: 26/3/2023 (4 kỹ năng nghe-nói-đọc-viết)

Đăng ký tại đây:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdiDxRoIIOf2HbHNU1TBeUgl6njnsCrnVQKBwqNtXTD_JqsAQ/viewform?usp=share_link