Thông báo

Danh sách đăng ký bảo vệ luận văn Đợt 1 năm 2022

  • 20/03/2022

Học viên đăng ký bảo vệ luận văn hoàn thành nộp 5 cuốn về khoa/viện trước ngày 22/3/2022. Lịch bảo vệ sẽ được thông báo trên website của khoa/viện. Dự kiến đầu tháng 4/2022.

Xem danh sách tại đây