Thông báo

Danh sách dự kiến xét tốt nghiệp thạc sĩ Đợt 2 năm 2020

Danh sách dự kiến xét tốt nghiệp thạc sĩ Đợt 2 năm 2020,

- Học viên kiểm tra thông tin cá nhân qua tài khoản HV: Họ tên, ngày sinh, giới tính, ngành cho chính xác để in bằng.

- Học viên chưa nộp luận văn cho Thư viện sẽ xét tốt nghiệp vào Đợt 3 năm 2020

- HV kiểm tra kết quả xét tốt nghiệp qua tài khoản HV.

Mọi thắc mắc phản hồi về Phòng ĐTSĐH qua email: tiendv@ntu.edu.vn trước 8h, 30/7/2020.