Thông báo

Kế hoạch đăng ký bảo vệ đề cương luận văn thạc sĩ Đợt 2 năm 2022

  • 13/07/2022

Căn cứ Kế hoạch giao, thực hiện, đánh giá luận văn và xét tốt nghiệp thạc sĩ năm học 2021-2022 học viên thực hiện đăng ký bảo vệ đề cương luận văn thạc sĩ Đợt 2 năm 2022 như sau:

Bước 1: Đăng ký tại khoa/viện chuyên ngành, đối với khối ngành Kinh tế xem thông báo tại đây

             - Học viên nộp minh chứng ngoại ngữ và hoàn thành học phí luận văn trước ngày 15/8/2022 

             - Học viên kiểm tra lại địa chỉ email, số ĐT trong tài khoản HV, nếu muốn thay đổi gửi email cho thầy Tiên: tiendv@ntu.edu.vn.

Bước 2: Sau khi học viên hoàn thành bảo vệ đề cương học viên đăng ký tên đề tài, upload file đề cương qua tài khoản HV trước ngày để Phòng ĐT Sau Đại học ra Quyết định giao đề tài.

           - Học viên phải hoàn thành các môn học Bổ sung kiến thức, học phí, ngoại ngữ mới được giao đề tài.

           - Để kiểm tra tên đề tài có trùng lặp hay không HV vào tài khoản HV/Luận văn/tìm kiếm.