Thông báo

Kế hoạch đăng ký bảo vệ luận văn thạc sĩ Đợt 1 năm 2021

 • 10/04/2021
 • Học viên nộp luận văn bảo vệ Đợt 1/2021 khi nộp luận văn thực hiện theo quy định sau:
  Hồ sơ bảo vệ luận văn:
 • Đăng ký bảo vệ luận văn qua tài khoản HV (Đăng nhập/Sinh viên- đề tài luận văn/đăng ký bảo vệ luận văn).
  1. Đơn xin bảo vệ luận văn thạc sĩ có xác nhận của Giáo viên hướng dẫn.
      Nếu học viên do 2 GVHD phải có đủ chữ ký của cả hai GV.
  2. Quyết định giao đề tài (in trang đầu và trang có tên đề tài).
  3. Lý lịch khoa học.
  4. HV in trang đầu của Báo cáo Turnitin có chữ ký của GVHD đóng vào trang bìa phụ của 6 cuốn LV (nộp luận văn kiểm tra Turnitin bằng file world) xem hướng dẫn Turnitin trên web SĐH. Trường hợp Học viên chưa được cấp TK Turnitin gửi mail xin cấp tài khoản qua địa chỉ: gianghh@ntu.edu.vn hoặc tiendv@ntu.edu.vn
  5. Luận văn (có chữ ký của Giáo viên hướng dẫn trên 6 cuốn, luận văn in 2 mặt giấy A4) kèm theo Đĩa CD
 • 6.Nộp văn bằng chứng chỉ ngoại ngữ.
 • 7. Hoàn thành các môn học, học phí. 
 • Thời hạn nhận Hồ sơ bảo vệ luận văn thạc sĩ Đợt 1 là ngày 15-3-2021.
 • Học viên ngành Kinh tế nộp luận văn cho thầy Tiên, ngành Kỹ thuật nộp cho cô Giang tại Phòng 301, tầng 3 - tòa Nhà Đa Năng.
 • Danh sách nộp luận văn bảo vệ xem (tại đây)