Thông báo

Kế hoạch đăng ký bảo vệ luận văn thạc sĩ Đợt 3 năm 2022

  • 08/11/2022

Học viên nộp luận văn bảo vệ Đợt 3/2022 khi nộp luận văn thực hiện theo quy định sau:
I. Nộp Hồ sơ bảo vệ luận văn qua tài khoản học viên:

Từ mục 1-6 Scan thành 1 file pdf.

1. Đơn xin bảo vệ luận văn thạc sĩ có xác nhận của Giáo viên hướng dẫn.
    Nếu học viên do 2 GVHD phải có đủ chữ ký của cả hai GV.
2. Quyết định giao đề tài (in trang đầu và trang có tên đề tài).
3. Lý lịch khoa học.

4. Nộp văn bằng chứng chỉ ngoại ngữ.

5. Báo cáo Turnitin Trang 1

6. Bài báo (nếu có)

Đặt tên file hồ sơ: Hoso-NguyenVanA

7. Luận văn (có chữ ký số của Giáo viên hướng dẫn): tên file Luan van-NguyenVanA

Đăng ký bảo vệ luận văn qua tài khoản HV (Đăng nhập/Sinh viên- đề tài luận văn/đăng ký bảo vệ luận văn/chọn Học kỳ 1 năm học 2022-2023 ). Nộp file nén chung từ 1-7 bằng vào tài khoản HV (Nếu file nặng thì HV gửi riêng phần Hồ sơ qua email: tiendv@ntu.edu.vn).

8. Hoàn thành các môn học, học phí.

Thời hạn đăng ký bảo vệ online là ngày 17-10-2022.

II. Nộp bản gốc hồ sơ 

1. Học viên nộp hồ sơ từ mục 1-6 và 6 cuốn luận văn + 1 đĩa CD trước ngày 17/10/2022

HV đăng nhập vào tài khoản Turnitin và tự quyét đạo văn (nếu chưa có tài khoản HV liên hệ P. ĐTSĐH thầy Tiên, email: tiendv@ntu.edu.vn hoặc GVHD). Nếu đạt yêu cầu, HV in trang đầu của Báo cáo Turnitin có chữ ký của GVHD, bản chính nộp kèm đơn, 6 bản photo đóng vào trang bìa phụ của 6 cuốn LV. 

2. Thời hạn nhận Hồ sơ bảo vệ luận văn bản cứng là ngày 17-10-2022

Yêu cầu HV thực hiện đầy đủ nộp hồ sơ theo yêu cầu mới được bảo vệ.

Khóa 2017 nộp luận văn đợt cuối cùng của khóa học, HV bảo vệ sẽ bị xóa tên vì hết hạn đào tạo.

Danh sách xét đăng ký bảo vệ xem TẠI ĐÂY Mọi thắc mắc phản hồi về Phòng ĐT SĐH trước ngày 30/10/2022

Học viên nộp luận văn cho thầy Tiên, cô Giang, tại Phòng 301, tầng 3 - tòa Nhà Đa Năng.