Thông báo

Kế hoạch xét tốt nghiệp Đợt 2 năm 2020

Căn cứ quy chế đào tạo thạc sĩ, học viên được xét tốt nghiệp nếu đạt các yêu cầu sau:

1. Bảo vệ luận văn đạt yêu cầu.
2. Hoàn thành nộp luận văn cho Thư viện Trường, nộp Bản câu hỏi và Bản Giải trình chỉnh sửa luận văn, Giấy Biên nhận luận văn cho P. ĐT SĐH theo quy định tại Điều 42 của Quy định 1112 (chậm nhất sau 10 ngày kể từ  ngày bảo vệ).
3. Đóng đủ học phí toàn khóa và kinh phí bổ sung (nếu có) theo quy định của Trường.
4. Hoàn thành khảo sát chương trình đào tạo của khóa học (tại đây).
5. Đăng ký xét tốt nghiệp qua tài khoản HV tại đây
- HV đã bảo vệ trước 03/2020 chưa được xét tốt nghiệp phải hoàn thành nộp luận văn Thư viện để xét tốt nghiệp.
- Học viên kiểm tra lại thông tin cá nhân: Họ tên, ngày sinh, ngành trong tài khoản HV...để in bằng thạc sĩ.
Mọi thắc mắc HV liên hệ Phòng ĐT SĐH trước ngày 20/7/2020 (thầy Tiên, tiendv@ntu.edu.vn)
- Thời hạn xét tốt nghiệp thạc sĩ là ngày 20/7/2020. 
- Những học viên chưa nộp luận văn cho Thư viện sẽ xét tốt nghiệp vào tháng 9/2020.