Thông báo

Thông báo thay đổi thời gian tổ chức Lễ tốt nghiệp thạc sĩ, tiến sĩ năm 2021

  • 25/05/2021

Do tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp nên Trường Đại học Nha Trang hoãn tổ chức Lễ tốt nghiệp cho đến khi có thông báo mới (dự kiến tháng 7/2021).

Anh chị cần bản sao bằng liên hệ thầy Tiên phòng ĐTSĐH trước 2 ngày để nhận; email liên hệ: tiendv@ntu.edu.vn.