Thông báo

Tổ chức Lễ tốt nghiệp thạc sĩ, tiến sĩ năm 2022

 • 24/05/2022

Trường Đại Học Nha Trang thông báo tổ chức Lễ tốt nghiệp thạc sĩ, tiến sĩ năm 2022 như sau:

 1. Thời gian và địa điểm

 • Thời gian: 8h00 ngày 28/5/2022
 • Địa điểm: Hội trường Số 3

2. Thành phần tham dự

 • Đại diện Đảng ủy, Ban Giám hiệu.
 • Đại diện lãnh đạo các phòng, ban, khoa, viện có đào tạo SĐH, giảng viên tham gia giảng dạy SĐH trong trường.
 • Học viên (HV), NCS tốt nghiệp.
 • Gia đình, người thân, đồng nghiệp của học viên, NCS tốt nghiệp.

3. Học viên và NCS nhận bằng

 • HV, NCS tham dự lễ tốt nghiệp đăng ký trước ngày 20/5/2022 tại đây
 • HV ký Sổ bằng, nhận Bảng điểm tại Phòng ĐTSĐH từ ngày 10-25/5/2022 mang theo CMT hoặc CCCD để đối chiếu (nộp kinh phí để thế chấp vỏ kẹp bằng ThS, khi HV trả lại sẽ hoàn trả lại). Các HV tốt nghiệp đợt tháng 5/2022 ký sổ bằng từ ngày 23-26/5/2022.
 • HV nhận lễ phục tại Phòng Công tác CT Sinh viên ngày 27/5/2022 (nộp tiền để thế  chấp nhận đồ, khi HV trả đồ sẽ hoàn trả lại, liên hệ (0258.222.1900).
 • HV có mặt lúc 7h30, 28/5/2022 tại Hội trường Số 3, ngồi theo sơ đồ bố trí và lên nhận bằng theo số thứ tự do Ban tổ chức quy định.

4. Quy trình phát bằng và chương trình Lễ tốt nghiệp   

 • Ổn định tổ chức theo sơ đồ của Ban tổ chức quy định
 • Giới thiệu và triển khai theo chương trình buổi Lễ
 • Đại diện Ban Giám hiệu phát bằng cho NCS, HV tốt nghiệp.
 • Từng học viên lên nhận bằng và chụp ảnh
 • Học viên lên nhận bằng xong trở về vị trí theo hướng dẫn của Ban tổ chức.
 • Sau buổi Lễ HV nhận bằng chính tại  HT Số 3.
 • HV không làm thủ tục nhận bằng và có mặt để nhận lễ phục trước ngày 27/5/2022 không được dự Lễ tốt nghiệp.

Lưu ý:  

     - Học viên thực hiện nghiêm túc các quy định về phòng, chống dịch, thực hiện việc đeo khẩu trang, đảm bảo khoảng cách phù hợp.

 

Xem thông báo tại đây

 • Liên hệ đăng ký dự lễ: Đặng Văn Tiên, tiendv@ntu.edu.vn, 098.7531.713.