Thông báo

Danh sách tin

Căn cứ quy chế đào tạo thạc sĩ, học viên được xét tốt nghiệp nếu đạt các yêu cầu sau:

1. Bảo vệ luận văn đạt yêu cầu.
2. Hoàn thành nộp luận văn cho Thư viện Trường, nộp Bản câu hỏi và Bản Giải trình chỉnh sửa luận văn, Giấy Biên nhận luận văn cho P. ĐT SĐH theo quy định tại Điều 42 của Quy định 1112 (chậm nhất sau 10 ngày kể từ  ngày bảo vệ).
3. Đóng đủ học phí toàn khóa và kinh phí bổ sung (nếu có) theo quy định của Trường.
4. Hoàn thành khảo sát chương trình đào tạo của khóa học (tại đây).
5. Đăng ký xét tốt nghiệp qua tài khoản HV tại đây
- HV đã bảo vệ trước tháng 9/2020 chưa được xét tốt nghiệp phải hoàn thành nộp luận văn Thư viện để xét tốt nghiệp.
- Học viên kiểm tra lại thông tin cá nhân: Họ tên, ngày sinh, ngành trong tài khoản HV...để in bằng thạc sĩ.

- Học viên xem kết quả xét tốt nghiệp trong tài khoản HV phần Tốt nghiệp.
Mọi thắc mắc HV liên hệ Phòng ĐT SĐH trước ngày 25/9/2020 (thầy Tiên, tiendv@ntu.edu.vn)
- Thời hạn xét tốt nghiệp thạc sĩ là ngày 25/9/2020. 

- Danh sách dự kiến xét 25/9 xem tại đây
- Những học viên chưa nộp luận văn cho Thư viện sẽ xét tốt nghiệp vào tháng 12/2020.

 • Học viên nộp luận văn bảo vệ Đợt 3 khi nộp luận văn thực hiện theo quy định sau:
  Hồ sơ bảo vệ luận văn:
 • Đăng ký bảo vệ luận văn qua tài khoản HV (Đăng nhập/Sinh viên- đề tài luận văn/đăng ký bảo vệ luận văn).
  1. Đơn xin bảo vệ luận văn thạc sĩ có xác nhận của Giáo viên hướng dẫn.
      Nếu học viên do 2 GVHD phải có đủ chữ ký của cả hai GV.
  2. Quyết định giao đề tài (in trang đầu và trang có tên đề tài).
  3. Lý lịch khoa học.
  4. HV in trang đầu của Báo cáo Turnitin có chữ ký của GVHD đóng vào trang bìa phụ của 6 cuốn LV (nộp luận văn kiểm tra Turnitin bằng file world) xem hướng dẫn Turnitin trên web SĐH.
  5. Luận văn (có chữ ký của Giáo viên hướng dẫn trên 6 cuốn, luận văn in 2 mặt giấy A4)

6.Nộp văn bằng chứng chỉ ngoại ngữ.

7. Hoàn thành các môn học, học phí. 

 • Thời hạn nhận Hồ sơ bảo vệ luận văn thạc sĩ Đợt 2 là ngày 12-10-2020.
 • Học viên khóa 2015 không nộp luận văn bảo vệ sẽ bị buộc thôi học vì hết thời gian đào tạo.
 • Học viên ngành Kinh tế nộp luận văn cho thầy Tiên, ngành Kỹ thuật nộp cho cô Giang tại Phòng 301, tầng 3 - tòa Nhà Đa Năng.

Danh sách 57 học viên nộp luận văn bảo vệ Đợt 2 năm 2020. 

Học viên nợ học phí, môn học không được xét bảo vệ.

HV kiểm tra thông tin cá nhân, phản hồi thông tin về phòng ĐTSĐH qua email tiendv@ntu.edu.vn trước ngày 21/8/2020. Lịch bảo vệ cụ thể sẽ thông báo đến HV và thông tin trên web.

Xem Danh sách tại đây

Phòng Đào tạo Sau Đại học xét đăng ký Bảo vệ đề cương Đợt 2 năm 2020.
- HV phải hoàn thành học phí, Ngoại ngữ, môn BSKT mới được xét bảo vệ đề cương.
- Học viên kiểm tra số điện thoại và email trong tài khoản HV, nếu không có hoặc thay đổi phải gửi mail cho P ĐTSĐH cập nhật lại, để Nhà trường gửi TB và cấp tài khoản Turnitin. 
-  Mọi thắc mắc  phản hồi đến hết ngày 06/8/2020. HV gửi mail và số điện thoại cho CB quản lý P ĐTSĐH tiendv@ntu.edu.vn.

- HV sẽ được Khoa Kinh tế gửi mail thông báo GVHD và lịch bảo vệ Đề cương vào cuối tháng 8, HV xem TB cụ thể trên web khoa Kinh tế, thông tin liên hệ: khoakinhte@ntu.edu.vn, 02582471380.

Học viên xem kết quả xét bảo vệ Đề cương qua Tài khoản HV.

 

 

Danh sách dự kiến xét tốt nghiệp thạc sĩ Đợt 2 năm 2020,

- Học viên kiểm tra thông tin cá nhân qua tài khoản HV: Họ tên, ngày sinh, giới tính, ngành cho chính xác để in bằng.

- Học viên chưa nộp luận văn cho Thư viện sẽ xét tốt nghiệp vào Đợt 3 năm 2020

- HV kiểm tra kết quả xét tốt nghiệp qua tài khoản HV.

Mọi thắc mắc phản hồi về Phòng ĐTSĐH qua email: tiendv@ntu.edu.vn trước 8h, 30/7/2020.

Quỹ Môi trường Thiên nhiên Nagao (Nagao Natural Environmental Foundation – NEF) là một tổ chức phi chính phủ của Nhật Bản, được thành lập năm 1989, với mục tiêu thúc đẩy công tác bảo tồn thiên nhiên tại các nước đang phát triển. Quỹ NEF thực hiện mục tiêu của mình thông qua việc hỗ trợ tài chính cho học viên cao học (HVCH) của các trường đại học trong cả nước, những người đang theo học các chương trình đào tạo thạc sĩ liên quan đến bảo tồn thiên nhiên cũng như sẽ làm việc trong lĩnh vực này trong tương lai.

Năm học 2020-2021, Quỹ NEF tiếp tục cấp suất học bổng Nagao cho các HVCH của các cơ sở đào tạo đại học với mục đích hỗ trợ học viên thực hiện các nghiên cứu.

Thông tin chi tiết về học bổng xem tại đây

Phòng Đào tạo Sau Đại học thông báo cho học viên đăng ký tên đề tài luận văn thạc sĩ qua tài khoản học viên. 
Thời hạn đăng ký Đợt 2 năm 2020 đến hết ngày 20/7/2020.
- HV phải hoàn thành học phí, Ngoại ngữ, môn BSKT mới được xét bảo vệ đề cương.
- HV đính kèm file đề cương theo Mẫu quy định của trường (Trường hợp HV chưa có đề cương thì file đính kèm là tên đề tài, lưu tên file: Ho ten_Mã HV). Xem hướng dẫn tại đây
-  Học viên kiểm tra số điện thoại và email tài khoản HV, nếu không có hoặc thay đổi phải gửi mail cho P ĐTSĐH cập nhật lại, để Nhà trường gửi TB và cấp tài khoản Turnitin. 
-  HV gửi mail và số điện thoại cho CV quản lý P ĐTSĐH như sau: khối ngành Kinh tế: tiendv@ntu.edu.vn, khối ngành Kỹ thuật: gianghh@ntu.edu.vn.

Xem hướng dẫn đăng ký tại đây.

 1. Mục tiêu và nội dung

Hỗ trợ tài chính cho học viên cao học và nghiên cứu sinh xuất sắc sẽ hoặc đang theo học các chương trình sau đại học trong nước thuộc các chuyên ngành khoa học, công nghệ, kỹ thuật hoặc y dược. Học bổng gồm các loại sau:

Học bổng hỗ trợ học tập: Là học bổng cho học viên cao học một trăm hai mươi triệu đồng (120.000.000 VNĐ) hoặc cho nghiên cứu sinh một trăm năm mươi triệu đồng (150.000.000 VNĐ). Học bổng được trao một (01) lần ngay sau khi ký hợp đồng tài trợ.

Học bổng hỗ trợ công bố quốc tế: Là học bổng cho học viên cao học và nghiên cứu sinh đã nhận học bổng hỗ trợ học tập để đăng ký, tham dự, báo cáo kết quả nghiên cứu tại hội nghị, hội thảo khoa học quốc tế. Mức hỗ trợ bao gồm chi phí đăng ký, đi lại, ăn ở.

 1. Đối tượng

Sinh viên năm cuối đại học, giảng viên các trường đại học, cán bộ nghiên cứu ở các viện nghiên cứu sẽ theo học chương trình thạc sĩ hoặc tiến sĩ.

Học viên cao học, nghiên cứu sinh đang theo học toàn thời gian chương trình sau đại học tại một cơ sở đào tạo sau đại học trong nước.

 1. Tiêu chí xét chọn

Đối với học bổng hỗ trợ học tập thạc sĩ, học viên cao học cần có thành tích tốt nghiệp đại học loại giỏi hoặc có thành tích tốt nghiệp loại khá cùng giải thưởng, thành tích nghiên cứu khoa học và công nghệ trong hai (02 ) năm trước khi nộp hồ sơ.

Đối với học bổng hỗ trợ học tập tiến sĩ, nghiên cứu sinh cần có thành tích tốt nghiệp thạc sĩ loại khá trở lên cùng giải thưởng, thành tích nghiên cứu khoa học và công nghệ trong hai (02 ) năm trước khi nộp hồ sơ.

Đối với học bổng hỗ trợ công bố quốc tế, học viên cao học và nghiên cứu sinh có công trình nghiên cứu khoa học xuất sắc, được chấp nhận trình bày (dưới dạng oral presentation) tại hội thảo khoa học quốc tế chuyên ngành. Hội thảo phải được tổ chức định kỳ bởi các tổ chức uy tín trong lĩnh vực, có các nhà khoa học có kết quả nghiên cứu công bố trên các tạp chí uy tín trong lĩnh vực tham dự và trình bày báo cáo, có trang tin điện tử để đưa tin, giới thiệu.

Trường đại học, viện nghiên cứu đã ký thỏa thuận hợp tác với Tập đoàn Vingroup có thể chủ động xây dựng chương trình đào tạo thạc sĩ và đăng ký tham gia chương trình học bổng đào tạo thạc sĩ của Quỹ Đổi mới sáng tạo Vingroup.

Học viên cao học, nghiên cứu sinh có thể được nhận học bổng trong nhiều năm. Thời gian nhận học bổng hỗ trợ học tập tối đa là hai (02) năm đối với học viên cao học và ba (03) năm đối với nghiên cứu sinh. Học bổng hỗ trợ học tập cho năm tiếp theo được xét dựa trên thành tích học tập, nghiên cứu của các năm trước.

Thông tin chi tiết xem tại đây: http://vinif.org/vi/chuong-trinh/hoc-bong-sau-dai-hoc