Kế hoạch giao, thực hiện, đánh giá luận văn và xét tốt nghiệp năm học 2019-2020

  • 09-05-2020
  • /
  • 1078

Kế hoạch giao, thực hiện, đánh giá luận văn và xét tốt nghiệp năm học 2019-2020

A. Kế hoạch giao, thực hiện, đánh giá luận văn và xét tốt nghiệp thạc sĩ:

TT.

Công việc

Thực hiện

Hạn thực hiện

Đợt II/2019

Đợt III/2019

Đợt I/2020

I.

Giao và thực hiện luận văn thạc sĩ

1

Đăng ký đề tài luận văn.

Học viên

P. ĐTSĐH

30/7

30/10

30/3

2

Tổ chức xét duyệt đề tài luận văn.

Khoa/Viện

03/9

25/11

20/4

3

Đề nghị giao đề tài luận văn cho Phòng Đào tạo Sau Đại học.

Khoa/Viện

09/9

02/12

11/5

4

Báo cáo tiến độ thực hiện luận văn.

Học viên,

Khoa/Viện

21/10

16/12

15/6

II.

Đánh giá luận văn và xét tốt nghiệp thạc sĩ

1

Nộp hồ sơ bảo vệ luận văn cho Phòng Đào tạo Sau Đại học.

Học viên, Giảng viên

15/7

15/10

16/3

2

Đề nghị Hội đồng đánh giá luận văn cho Phòng Đào tạo Sau Đại học.

Khoa/Viện

12/8

04/11

06/4

3

Tổ chức xong đánh giá luận văn.

Khoa/Viện

03/9

02/12

28/4

4

Nộp hồ sơ đánh giá luận văn về Phòng Đào tạo Sau Đại học.

Thư ký HĐ

16/9

09/12

18/5

5

Xét tốt nghiệp thạc sĩ.

P. ĐTSĐH

23/9

23/12

22/6

B.Các yêu cầu về thời hạn theo Quy định đào tạo thạc sĩ:

1. Học viên khóa 2014 trúng tuyển đợt 2thời gian đào tạo tối đa của khóa học là 5 năm sẽ bị buộc thôi học vì lý do chuyên môn nếu chưa đủ điều kiện xét tốt nghiệp tính đến trước 23/12/2019.

2. Học viên khóa 2015 sẽ bị buộc thôi học vì lý do chuyên môn nếu chưa đủ điều kiện xét tốt nghiệp tính đến trước 21/12/2020.

3. Học viên bị buộc thôi học nếu thời gian đào tạo tối đa cho phép còn lại dưới 7 tháng nhưng vẫn chưa đủ điều kiện giao đề tài luận văn.

4.Học viên phải báo cáo với người hướng dẫn và bộ môn quản lý về tiến độ thực hiện đề tài luận văn vào cuối tháng thứ 2 mỗi quý. Khoa/Viện tập hợp tình hình thực hiện luận văn của học viên để báo cáo Hiệu trưởng(thông qua Phòng Đào tạo Sau Đại học) định kỳ theo Mục I.4.

5.Học viên được phép bảo vệ sớm luận văn với điều kiện thời gian thực hiện luận văn không ít hơn 5 tháng kể từ ngày giao đề tài luận văn và sau khi nhập học tối thiểu 1 năm.

6.Chậm nhất 15 ngày sau khi bảo vệ luận văn đạt yêu cầu, học viên phải hoàn thành các thủ tục sau bảo vệ và nộp luận văn cho Thư viện.

Biểu đồ kế hoạch đào tạo năm học 2019-2020

Bài viết trước

Biểu đồ kế hoạch đào tạo năm học 2019-2020
Kế hoạch giao, thực hiện, đánh giá luận văn và xét tốt nghiệp thạc sĩ  năm học 2021 - 2022

Bài viết tiếp theo

Kế hoạch giao, thực hiện, đánh giá luận văn và xét tốt nghiệp thạc sĩ năm học 2021 - 2022

Bài viết liên quan

Kế hoạch giao, thực hiện, đánh giá luận văn và xét tốt nghiệp thạc sĩ  năm học 2021 - 2022
02/07/2021

Kế hoạch giao, thực hiện, đánh giá luận văn và xét tốt nghiệp thạc sĩ năm học 2021 - 2022

Kế hoạch giao, thực hiện, đánh giá luận văn và xét tốt nghiệp thạc sĩ năm học 2015-2016
13/07/2015

Kế hoạch giao, thực hiện, đánh giá luận văn và xét tốt nghiệp thạc sĩ năm học 2015-2016

Mở lớp học phần nhiệm ý
02/06/2015

Mở lớp học phần nhiệm ý

Lễ trao bằng thạc sĩ lớp cao học quốc tế ngành Nuôi trồng thủy sản 2012
11/08/2014

Lễ trao bằng thạc sĩ lớp cao học quốc tế ngành Nuôi trồng thủy sản 2012