Kế hoạch giao, thực hiện, đánh giá luận văn và xét tốt nghiệp thạc sĩ năm học 2022 - 2023

  • 16-06-2022
  • /
  • Phòng Sau đại học
  • 1254
  • Đào tạo

Học viên khóa 2017 sẽ bị buộc thôi học vì lý do chuyên môn nếu chưa đủ điều kiện xét tốt nghiệp tính đến trước 26/12/2022.

Kế hoạch giao, thực hiện, đánh giá luận văn và xét tốt nghiệp thạc sĩ  năm học 2022 - 2023

A. Kế hoạch giao, thực hiện, đánh giá luận văn, đề án và xét tốt nghiệp thạc sĩ:

TT.

Công việc

Thực hiện

Hạn thực hiện

Đợt II/2022

Đợt III/2022

Đợt I/2023

I.

Giao và thực hiện luận văn thạc sĩ

1

Đăng ký đề tài luận văn, đề án.

Học viên

Khoa/Viện

18/7

17/10

13/3

2

Tổ chức xét duyệt đề tài luận văn, đề án.

Khoa/Viện

05/9

21/11

17/4

3

Đề nghị giao đề tài luận văn, đề án cho Phòng Đào tạo Sau Đại học.

Khoa/Viện

12/10

05/12

04/5

4

Báo cáo tiến độ thực hiện luận văn.

Học viên,

Khoa/Viện

18/7

17/10

13/3

II.

Đánh giá luận văn, đề án và xét tốt nghiệp thạc sĩ

1

Nộp hồ sơ bảo vệ luận văn, đề án cho Phòng Đào tạo Sau Đại học.

Học viên, Giảng viên

11/7

17/10

20/3

2

Đề nghị Hội đồng đánh giá luận văn, đề án cho Phòng Đào tạo Sau Đại học.

Khoa/Viện

01/8

27/10

10/4

3

Tổ chức xong đánh giá luận văn, đề án.

Khoa/Viện

05/9

05/12

08/5

4

Nộp hồ sơ đánh giá luận văn, đề án về Phòng Đào tạo Sau Đại học.

Thư ký HĐ

12/9

13/12

15/5

5

Xét tốt nghiệp thạc sĩ.

P. ĐTSĐH

26/9

26/12

26/6

 

B. Các yêu cầu về thời hạn theo Quy định đào tạo thạc sĩ:

1. Học viên khóa 2017 sẽ bị buộc thôi học vì lý do chuyên môn nếu chưa đủ điều kiện xét tốt nghiệp tính đến trước 26/12/2022.

2. Học viên bị buộc thôi học nếu thời gian đào tạo tối đa cho phép còn lại dưới 7 tháng nhưng vẫn chưa đủ điều kiện giao đề tài luận văn.

3. Học viên phải báo cáo với người hướng dẫn và bộ môn quản lý về tiến độ thực hiện đề tài luận văn vào cuối tháng thứ 2 mỗi quý.  Khoa/Viện tập hợp tình hình thực hiện luận văn của học viên để báo cáo Hiệu trưởng (thông qua Phòng Đào tạo Sau Đại học) định kỳ theo Mục I.4.

4. Học viên được phép bảo vệ sớm luận văn với điều kiện thời gian thực hiện luận văn không ít hơn 5 tháng kể từ ngày giao đề tài luận văn và sau khi nhập học tối thiểu 1 năm.

5. Chậm nhất 15 ngày sau khi bảo vệ luận văn đạt yêu cầu, học viên phải hoàn thành các thủ tục sau bảo vệ và nộp luận văn cho Thư viện.

 

Kế hoạch giao, thực hiện, đánh giá luận văn và xét tốt nghiệp thạc sĩ  năm học 2021 - 2022

Bài viết trước

Kế hoạch giao, thực hiện, đánh giá luận văn và xét tốt nghiệp thạc sĩ năm học 2021 - 2022

Bài viết liên quan

Kế hoạch giao, thực hiện, đánh giá luận văn và xét tốt nghiệp thạc sĩ  năm học 2021 - 2022
02/07/2021

Kế hoạch giao, thực hiện, đánh giá luận văn và xét tốt nghiệp thạc sĩ năm học 2021 - 2022

Biểu đồ kế hoạch đào tạo năm học 2019-2020
05/06/2019

Biểu đồ kế hoạch đào tạo năm học 2019-2020