Kế hoạch nhập học cao học đợt 1 năm 2021

  • 19-04-2021
  • /
  • 2848

Ngày nhập học: 27/4/2021

Kế hoạch nhập học cao học đợt 1 năm 2021

TT

Nội dung

Địa điểm, thời gian

Ghi chú

I.

Nhập học

Phòng KH -  Tài chính

Sáng

8h00’-11h00’

Ngày 27/4/2021

Mang theo bằng tốt nghiệp đại học (Bản gốc) để kiểm tra và trả lại ngay

1.

Nộp học phí tạm thu năm 1: 10.000.000đ

Học phí bổ sung kiến thức

2.

Nộp Phiếu đăng ký nhập học cao học

3.

Kiểm tra bằng tốt nghiệp đại học

4.

Nộp đơn xin đổi ngành đào tạo (nếu có)

5.

Nộp bản sao bảng điểm miễn để Triết học (nếu có)

 

 

 

Kết quả thi tuyển sinh trình độ thạc sĩ đợt 1 năm 2020

Bài viết trước

Kết quả thi tuyển sinh trình độ thạc sĩ đợt 1 năm 2020
Thông báo tuyển sinh Thạc sĩ đợt 2 năm 2021

Bài viết tiếp theo

Thông báo tuyển sinh Thạc sĩ đợt 2 năm 2021

Bài viết liên quan

Thông báo tuyển sinh Thạc sĩ đợt 2 năm 2021
24/03/2021

Thông báo tuyển sinh Thạc sĩ đợt 2 năm 2021

Kết quả thi tuyển sinh trình độ thạc sĩ đợt 1 năm 2020
07/09/2020

Kết quả thi tuyển sinh trình độ thạc sĩ đợt 1 năm 2020

Lịch thi tuyển sinh SĐH năm 2020
19/08/2020

Lịch thi tuyển sinh SĐH năm 2020

Tuyển sinh Sau đại học năm 2020
02/07/2020

Tuyển sinh Sau đại học năm 2020