Thông báo tuyển sinh trình độ thạc sĩ đợt 2 năm 2019

  • 02-07-2020
  • /
  • 1581

Đợt 2, năm 2019 Trường ĐH Nha Trang tuyển sinh 16 ngành trình độ thạc sĩ trong đó có 01 ngành mới: Quản lý thủy sản, và 01 ngành đào tạo bằng ngôn ngữ nước ngoài: thạc sĩ Công nghệ thực phẩm (tiếng Anh)

Thông báo tuyển sinh trình độ thạc sĩ đợt 2 năm 2019

 1. Ngành đào tạo và các môn thi tuyển:

TT.

Ngành tuyển sinh

Môn thi tuyển

Cơ sở

Cơ bản

Ngoại ngữ

1

Công nghệ thông tin

Cấu trúc dữ liệu và kỹ thuật lập trình

Toán rời rạc

 

 

Tiếng Anh

2

Nuôi trồng thủy sản

Sinh lý động vật thủy sản

Toán cao cấp

3

Khai thác thủy sản

Công nghệ chế tạo ngư cụ

4

Quản lý thủy sản

Ngư trường và nguồn lợi thủy sản

5

Công nghệ sinh học

Hóa sinh học

6

Công nghệ thực phẩm

Hóa sinh học

7

Công nghệ chế biến thủy sản

Hóa sinh học

8

Công nghệ sau thu hoạch

Hóa sinh học

9

Kỹ thuật cơ khí

 
 

Chuyên ngành Kỹ thuật chế tạo

Sức bền vật liệu

 

Chuyên ngành Kỹ thuật nhiệt lạnh

Kỹ thuật nhiệt

10

Kỹ thuật cơ khí động lực

Sức bền vật liệu

11

Kỹ thuật ô tô

Sức bền vật liệu

12

Kỹ thuật tàu thủy

Sức bền vật liệu

13

Kinh tế phát triển

Kinh tế học

14

Quản lý kinh tế

Kinh tế học

15

Quản trị kinh doanh
 

Kinh tế học


2. Thời gian biểu

- Tổ chức học Bổ sung kiến thức: tháng 6/2019

- Tổ chức ôn tập:  Tháng 07-08/2019  (Lịch cụ thể sẽ được thông báo trên website)

- Nộp hồ sơ dự thi: Trước ngày 31/07/2019

- Thi tuyển: 14÷15/09/2019

Thông tin chi tiết về Thông báo tuyển sinh xem tại đây

Thông báo tuyển sinh Thạc sĩ đợt 2 năm 2021

Bài viết tiếp theo

Thông báo tuyển sinh Thạc sĩ đợt 2 năm 2021

Bài viết liên quan

Kế hoạch nhập học cao học đợt 1 năm 2021
19/04/2021

Kế hoạch nhập học cao học đợt 1 năm 2021

Thông báo tuyển sinh Thạc sĩ đợt 2 năm 2021
24/03/2021

Thông báo tuyển sinh Thạc sĩ đợt 2 năm 2021

Kết quả thi tuyển sinh trình độ thạc sĩ đợt 1 năm 2020
07/09/2020

Kết quả thi tuyển sinh trình độ thạc sĩ đợt 1 năm 2020

Lịch thi tuyển sinh SĐH năm 2020
19/08/2020

Lịch thi tuyển sinh SĐH năm 2020