Tuyển sinh Sau đại học năm 2020

  • 02-07-2020
  • /
  • 3925

Năm 2020 Trường ĐH Nha Trang tuyển sinh 16 ngành trình độ thạc sĩ trong đó có 01 ngành mới: Quản lý thủy sản.

Tuyển sinh Sau đại học năm 2020

1 . Hồ sơ dự thi (click để tải xuống)

2. Đăng ký dự thi online: https://sinhvien.ntu.edu.vn/dkxettuyenonline/dangnhap

3. Lịch dạy ôn tập (download tại đây)

4. Ngành đào tạo và các môn thi tuyển:

TT.

Ngành tuyển sinh

Môn thi tuyển

Cơ sở

Cơ bản

Ngoại ngữ

1

Công nghệ thông tin

Cấu trúc dữ liệu và kỹ thuật lập trình

Toán rời rạc

 

 

Tiếng Anh

2

Nuôi trồng thủy sản

Sinh lý động vật thủy sản

Toán cao cấp

3

Khai thác thủy sản

Công nghệ chế tạo ngư cụ

4

Quản lý thủy sản

Nghề cá bền vững

5

Công nghệ sinh học

Hóa sinh học

6

Công nghệ thực phẩm

Hóa sinh học

7

Công nghệ chế biến thủy sản

Hóa sinh học

8

Công nghệ sau thu hoạch

Hóa sinh học

9

Kỹ thuật cơ khí

 
 

Chuyên ngành Kỹ thuật chế tạo

Sức bền vật liệu

 

Chuyên ngành Kỹ thuật nhiệt lạnh

Kỹ thuật nhiệt

10

Kỹ thuật cơ khí động lực

Sức bền vật liệu

11

Kỹ thuật ô tô

Sức bền vật liệu

12

Kỹ thuật tàu thủy

Sức bền vật liệu

13

Kinh tế phát triển

Kinh tế học

14

Quản lý kinh tế

Kinh tế học

15

Quản trị kinh doanh

Kinh tế học

Thông tin chi tiết xem tại đây

 

Thông báo tuyển sinh trình độ thạc sĩ đợt 2 năm 2019

Bài viết trước

Thông báo tuyển sinh trình độ thạc sĩ đợt 2 năm 2019
Thông báo tuyển sinh Thạc sĩ đợt 2 năm 2021

Bài viết tiếp theo

Thông báo tuyển sinh Thạc sĩ đợt 2 năm 2021

Bài viết liên quan

Kế hoạch nhập học cao học đợt 1 năm 2021
19/04/2021

Kế hoạch nhập học cao học đợt 1 năm 2021

Thông báo tuyển sinh Thạc sĩ đợt 2 năm 2021
24/03/2021

Thông báo tuyển sinh Thạc sĩ đợt 2 năm 2021

Kết quả thi tuyển sinh trình độ thạc sĩ đợt 1 năm 2020
07/09/2020

Kết quả thi tuyển sinh trình độ thạc sĩ đợt 1 năm 2020

Lịch thi tuyển sinh SĐH năm 2020
19/08/2020

Lịch thi tuyển sinh SĐH năm 2020