Bài viết

Kiến học

 • 19/09/2016
 • 267

Mười đặc điểm chính của chương trình đào tạo đại học định hướng nghề nghiệp ứng dụng (POHE)

 • 07/09/2016
 • 339

Flipped Classroom - đảo ngược lớp học truyền thống

 • 08/08/2016
 • 340

Giáo dục STEM là gì?

 • 22/06/2016
 • 713

Giáo dục Tổng quát (Liberal Education)

 • 01/04/2016
 • 269

E-Learning – phương pháp dạy và học hiệu quả trong thời đại công nghệ số

 • 17/03/2016
 • 1339

Về quan hệ hợp tác giữa nhà trường và doanh nghiệp

 • 01/03/2016
 • 2686

Chương trình tiến sĩ Công nghệ chế biến thủy sản

 • 18/02/2016
 • 287

Chương trình tiến sĩ Khai thác thủy sản

 • 28/01/2016
 • 187

Về khái niệm Tư duy Phản biện

 • 03/08/2015
 • 269

Giới thiệu chương trình thạc sĩ Quản trị kinh doanh

 • 10/06/2015
 • 188

Giới thiệu chương trình thạc sĩ Nuôi trồng thủy sản

 • 27/05/2015
 • 305