Nghiên cứu sinh thứ 100 bảo vệ luận án tiến sĩ tại Trường Đại học Nha Trang

Nghiên cứu sinh thứ 100 bảo vệ luận án tiến sĩ tại Trường Đại học Nha Trang

Trường ĐH Nha Trang - Trên bước đường trở thành trung tâm đào tạo sau đại học tầm cỡ khu vực

Trường ĐH Nha Trang - Trên bước đường trở thành trung tâm đào tạo sau đại học tầm cỡ khu vực

Viết và Xuất bản Bài báo Khoa học trên Tạp chí Quốc tế

Viết và Xuất bản Bài báo Khoa học trên Tạp chí Quốc tế

Kinh nghiệm viết và xuất bản bài báo quốc tế

Kinh nghiệm viết và xuất bản bài báo quốc tế

Bài phát biểu của tân Tiến sĩ Hồ Trung Phước

Bài phát biểu của tân Tiến sĩ Hồ Trung Phước

Giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo thạc sĩ

Giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo thạc sĩ

Cách viết phần Phương pháp của một bài báo khoa học

Cách viết phần Phương pháp của một bài báo khoa học

Lập trình ngôn ngữ tư duy

Lập trình ngôn ngữ tư duy

Con người tự do

Con người tự do

Học để làm người tự do

Học để làm người tự do

Triết lý giáo dục Việt Nam?

Triết lý giáo dục Việt Nam?

Kiến thức: Văn hoá và chuyên môn

Kiến thức: Văn hoá và chuyên môn

Bài viết đã xem