Luận văn Thạc sĩ

I. GIAO ĐỀ TÀI LUẬN VĂN THẠC SĨ
A. Một số lưu ý với Học viên đăng ký bảo vệ đề cương:

Các đề tài đã thực hiện học viên kiểm tra trong tài khoản của Học viên (Đăng nhập/Sinh viên- đề tài luận văn/tìm kiếm). Học viên không đăng ký trùng với tên đề tài đã làm.

1. Học viên đăng ký bảo vệ đề cương đề tài luận văn hoặc đề án tại Khoa Viện đào tạo vào các tháng 3,7,10 của năm.

2. Khoa/Viện quản lý ngành tổ chức xét duyệt đề cương (mọi vấn đề cụ thể liên hệ khoa chuyên ngành).

3. Nộp 5 cuốn đề cương cho khoa chuyên ngành.

4. Nộp chứng chỉ ngoại ngữ đủ điều kiện giao đề tài cho Phòng ĐT Sau Đại học (thầy Tiên, cô Giang)

5. Hoàn thành các môn học Bổ sung kiến thức.

6. Hoàn thành học phí và kinh phí bổ sung

7. Học viên sau khi bảo vệ đề cương phải cập nhật lại tên đề tài và đính kèm file đề cương vào phần mềm đào tạo qua tài khoản HV (xem hướng dẫn) để được Giao đề tài chính thức.

8. Sau khi có QĐ giao đề tài HV sẽ được cấp tài khoản Turnitin để kiểm tra trùng lăp trong quá trình làm luận văn. 

B. Quy trình bảo vệ đề cương:

1. Học viên hoàn thành đề cương có sự góp ý của GVHD.

2. Nộp 05 cuốn đề cương/HV về VP Khoa chuyên ngành (nộp cho Thư ký khoa)

3. Khoa/Viện chuyên ngành thành lập Hội đồng xét duyệt đề cương và học viên bảo vệ đề cương trước HĐ.

4. Hoàn chỉnh đề cương có xác nhận của GVHD và nộp về Thư ký khoa.

5. Sau 1 tháng bảo vệ đề cương HV liên hệ khoa chuyên ngành để nhận Quyết định giao đề tài.

C. Quyết định giao đề tài

- Quyết định 1510, 04/11/2022 ngành Kinh tế (Quyết định)

- Quyết định 575, 17/5/2022 ngành Kinh tế (Quyết định)

- Quyết định 1437, 31/12/2021 ngành Kinh tế (Quyết định)

- Quyết định 1088, 19/10/2021 ngành Kinh tế (Quyết định)

- Quyết định 590, 04/6/2021 ngành Kinh tế (Quyết định)

- Quyết định 126, 02/02/2021 ngành Kinh tế (Quyết định)

- Quyết định 1420, 23/11/2020 ngành Kinh tế (Quyết định)

- Quyết định 1141, 23/09/2020 ngành Kinh tế (Quyết định)

- Quyết định 873, 31/08/2020 ngành Kinh tế (Quyết định)

- Quyết định 41, 14/01/2020 ngành Kinh tế (Quyết định)

- Quyết định 1339, 17/10/2019 ngành Kinh tế (Quyết định)

- Quyết định 860, 01/8/2019 ngành QLKT (Quyết định)

- Quyết định 712, 27/6/2019 ngành QLKT (Quyết định)

- Quyết định 642 (QĐ), 12/6/2019 và QĐ 671, 18/6/2019 (Quyết định)

- Quyết định 639 ngày 12/6/2019, ngành QL Kinh tế (Quyết định)

- Quyết định 1467 ngày 07/12/2018,3 ngành Kinh tế (Quyết định)

II. BẢO VỆ LUẬN VĂN

Mới: Thông báo về việc tổ chức bảo vệ luận văn trực tuyến.

A. Hồ sơ bảo vệ luận văn:

1. Đơn xin bảo vệ luận văn thạc sĩ có xác nhận của Giáo viên hướng dẫn. Nếu học viên do 2 GVHD phải có đủ chữ ký của cả hai GV.

2. Quyết định giao đề tài (in trang đầu và trang có tên đề tài)

3. Lý lịch khoa học 

4. Luận văn (có chữ ký của Giáo viên hướng dẫn trên 6 cuốn, luận văn in 2 mặt giấy A4).

5. In trang đầu của Báo cáo Turnitin có chữ ký của GVHD đóng vào trang bìa phụ của LV 

6. Nộp văn bằng chứng chỉ ngoại ngữ.

7. Hoàn thành các môn học, học phí. 

Lưu ý:

- Phòng SĐH chỉ nhận hồ sơ và luận văn khi có đủ chữ ký của cán bộ hướng dẫn trên đơn và trong luận văn. Các học viên ở xa không gửi luận văn và đơn cho Phòng ĐTSĐH khi chưa có chữ ký của GVHD.

- Học viên liên hệ cô Giang: gianghh@ntu.edu.vn (các ngành Kỹ thuật) - Thầy Tiên: tiendv@ntu.edu.vn (các ngành Kinh tế) để được cấp tài khoản.

- Quy định về Danh mục đào tạo, mã ngành mới (Danh mục đào tạo cấp IV).

-  Để đảm bảo không bị người khác lấy đề tài trước khi HV bảo vệ. Thư viện hỗ trợ học viên chỉnh sửa, in ấn, bảo mật, nộp Đề cương và Luận văn thạc sĩ, hoàn thiện luận văn sau bảo vệ liên hệ Thư viện.

B. Hoàn thiện hồ sơ bảo vệ luận văn (xem hướng dẫn)

C. Nộp luận văn cho Thư viện Trường

1. Chậm nhất 15 ngày sau khi bảo vệ luận văn đạt yêu cầu, học viên phải nộp cho Thư viện Trường cuốn luận văn đã được chỉnh sửa có chữ ký xác nhận của GVHD, Chủ tịch Hội đồng và Phòng ĐT Sau Đại học (theo mẫu)

2. Luận văn được đóng bìa cứng, phần cuối được đóng kèm các văn bản (bản chính) sau:

a. Biên bản họp Hội đồng đánh giá luận văn (có ký tên của thành viên có mặt);

b. Bản nhận xét của 5 thành viên hội đồng.

c. Bản trả lời các câu hỏi của Hội đồng (có xác nhận của người hướng dẫn và Chủ tịch Hội đồng); 1 bản nộp cho Thư ký Hội đồng, 1 bản đóng vào cuối luận văn (Mẫu TL).

d. Bản giải trình chỉnh sửa luận văn theo yêu cầu của Hội đồng (có xác nhận của người hướng dẫn và Chủ tịch Hội đồng);1 bản nộp cho Thư ký Hội đồng, 1 bản đóng vào cuối luận văn (Mẫu GT)

đ. Báo cáo Turnitin có chữ ký của GVHD đóng vào trang bìa phụ của LV

e. Đĩa CD chứa nội dung luận văn và trích yếu luận văn (file pdf) trình bày theo quy định của Thư viện Trường.

Địa chỉ nộp luận văn: CV. Nguyễn Thị Hiền Trang, bộ phận dịch vụ thông tin, nhà TV3, ĐT: 0582.471443, giờ hành chính.