Tin tứu và Sự kiện

Học bổng về biến đổi khí hậu

 • 01/02/2016
 • 199

Thông tin về Học bổng

 • 12/01/2016
 • 211

Trường Đại học Nha Trang tham gia Hội đồng quản trị chương trình cao học Thủy sản nhiệt đới (ILP)

 • 22/12/2015
 • 203

Giải thưởng bài nghiên cứu về Biển Đông năm 2015

 • 17/09/2015
 • 216

Lễ khai giảng cao học quốc tế Quản lý hệ sinh thái biển và biến đổi khí hậu, Niên khóa 2015-2017

 • 04/05/2015
 • 220

Trường Đại học Nha Trang được giao nhiệm vụ đào tạo trình độ thạc sĩ ngành Kinh tế phát triển.

 • 25/11/2014
 • 110

Lễ Khai giảng và Lễ tốt nghiệp đào tạo sau đại học đợt II năm 2014.

 • 05/11/2014
 • 77

Trường Đại học Nha Trang được giao nhiệm vụ đào tạo trình độ tiến sĩ theo Đề án 911 chuyên ngành Công nghệ chế biến thủy sản

 • 13/07/2014
 • 182

Trường Đại học Nha Trang được giao nhiệm vụ đào tạo tiến sĩ ngành Công nghệ sau thu hoạch

 • 25/06/2014
 • 185

Lễ Khai giảng và Lễ tốt nghiệp đào tạo sau đại học đợt I năm 2014

 • 23/05/2014
 • 221

GÓP Ý DỰ THẢO QUY ĐỊNH ĐÀO TẠO THẠC SĨ (Lần 2)

 • 23/04/2014
 • 187

Thông báo tham gia buổi giới thiệu học bổng Fulbright

 • 21/04/2014
 • 182