Lễ đánh giá luận văn thạc sĩ chuyên ngành Quản trị kinh doanh và du lịch

  • 08-05-2019
  • /
  • Phạm Văn Hưng
  • 1093
Ngày 04/05/2019, Trường Đại học Nha Trang đã tổ chức thành công Lễ đánh giá luận văn thạc sĩ cho 06 học viên thuộc chương trình song ngữ Anh-Pháp chuyên ngành Quản trị kinh doanh và du lịch khóa 2017.
Lễ đánh giá luận văn thạc sĩ chuyên ngành Quản trị kinh doanh và du lịch

Buổi lễ là minh chứng kết quả cho mọi nỗ lực của đội ngũ giảng viên và học viên sau 02 năm học tập và nghiên cứu tại Trường Đại học Nha Trang.
Tham gia Hội đồng đánh giá là Giáo sư, tiến sĩ, chuyên gia trong và ngoài nước có trình độ và uy tín trong lĩnh vực nghiên cứu của học viên như: GS. GS. Catherine Ris - Trường Đại Học Nouvelle-Calédonie ; Ông. Phạm Đức Nhân – GĐ ngân hang ACB, Ông. Vương Vĩnh Hiệp – TGĐ Công ty TNHH Long Sinh.
Lễ tốt nghiệp Chương trình Thạc sĩ quốc tế về Quản lý Hệ sinh thái Biển và Biến đổi khí hậu (Khóa 2)

Bài viết trước

Lễ tốt nghiệp Chương trình Thạc sĩ quốc tế về Quản lý Hệ sinh thái Biển và Biến đổi khí hậu (Khóa 2)
Lễ tốt nghiệp Chương trình Thạc sĩ quốc tế về Quản lý hệ sinh thái biển và Biến đổi khí hậu

Bài viết tiếp theo

Lễ tốt nghiệp Chương trình Thạc sĩ quốc tế về Quản lý hệ sinh thái biển và Biến đổi khí hậu

Bài viết liên quan

Hướng dẫn Sử dụng thư viện và thư viện số
09/04/2014

Hướng dẫn Sử dụng thư viện và thư viện số

Viện NTTS gửi học viên tham dự lớp tập huấn dành cho NCS tại Viện Nghiên cứu NTTS 2
24/12/2013

Viện NTTS gửi học viên tham dự lớp tập huấn dành cho NCS tại Viện Nghiên cứu NTTS 2