Kinh nghiệm viết và xuất bản bài báo quốc tế

  • 01-04-2021
  • /
  • 1112
  • Bài viết
Bài tham luận của PGS.TS. Lê Minh Hoàng.
Bộ môn cơ sở sinh học nghề cá
Viện Nuôi trồng thủy sản
Trường Đại học Nha Trang

 

Kinh nghiệm viết và xuất bản bài báo quốc tế
Bài phát biểu của tân Tiến sĩ Hồ Trung Phước

Bài viết trước

Bài phát biểu của tân Tiến sĩ Hồ Trung Phước
Nghiên cứu sinh thứ 100 bảo vệ luận án tiến sĩ tại Trường Đại học Nha Trang

Tin tiếp theo

Nghiên cứu sinh thứ 100 bảo vệ luận án tiến sĩ tại Trường Đại học Nha Trang

Bài viết liên quan

Nghiên cứu sinh thứ 100 bảo vệ luận án tiến sĩ tại Trường Đại học Nha Trang
15/06/2021

Nghiên cứu sinh thứ 100 bảo vệ luận án tiến sĩ tại Trường Đại học Nha Trang

Trường ĐH Nha Trang - Trên bước đường trở thành trung tâm đào tạo sau đại học tầm cỡ khu vực
15/04/2021

Trường ĐH Nha Trang - Trên bước đường trở thành trung tâm đào tạo sau đại học tầm cỡ khu vực

Viết và Xuất bản Bài báo Khoa học trên Tạp chí Quốc tế
12/04/2021

Viết và Xuất bản Bài báo Khoa học trên Tạp chí Quốc tế