Viết và Xuất bản Bài báo Khoa học trên Tạp chí Quốc tế

  • 12-04-2021
  • /
  • Phòng Sau đại học
  • 1670
  • Bài viết

Bài tham luận của PGS.TS. Quách Thị Khánh Ngọc

Trưởng Bộ môn Quản trị kinh doanh

Khoa Kinh tế - Trường Đại học Nha Trang

Viết và Xuất bản Bài báo Khoa học trên Tạp chí Quốc tế
Kinh nghiệm viết và xuất bản bài báo quốc tế

Bài viết trước

Kinh nghiệm viết và xuất bản bài báo quốc tế
Nghiên cứu sinh thứ 100 bảo vệ luận án tiến sĩ tại Trường Đại học Nha Trang

Tin tiếp theo

Nghiên cứu sinh thứ 100 bảo vệ luận án tiến sĩ tại Trường Đại học Nha Trang

Bài viết liên quan

Nghiên cứu sinh thứ 100 bảo vệ luận án tiến sĩ tại Trường Đại học Nha Trang
15/06/2021

Nghiên cứu sinh thứ 100 bảo vệ luận án tiến sĩ tại Trường Đại học Nha Trang

Trường ĐH Nha Trang - Trên bước đường trở thành trung tâm đào tạo sau đại học tầm cỡ khu vực
15/04/2021

Trường ĐH Nha Trang - Trên bước đường trở thành trung tâm đào tạo sau đại học tầm cỡ khu vực

Kinh nghiệm viết và xuất bản bài báo quốc tế
01/04/2021

Kinh nghiệm viết và xuất bản bài báo quốc tế