Đề cương học phần Thạc sĩ

TT

Ngành đào tạo

Đề cương học phần

1

Công nghệ thông tin

Xem tại đây

2

Nuôi trồng thủy sản

Xem tại đây

3

Khai thác thủy sản

Xem tại đây

4

Quản lý thủy sản

Xem tại đây

5

Công nghệ sinh học

Xem tại đây

6

Công nghệ thực phẩm

Xem tại đây

7

Công nghệ chế biến thủy sản

Xem tại đây

8

Công nghệ sau thu hoạch

Xem tại đây

9

Kỹ thuật ô tô

Xem tại đây

10

Kỹ thuật tàu thủy

Xem tại đây

11

Kỹ thuật cơ khí động lực

Xem tại đây

12

Kỹ thuật cơ khí

Xem tại đây

 

Chuyên ngành Kỹ thuật chế tạo

Xem tại đây

 

Chuyên ngành Kỹ thuật nhiệt lạnh

Xem tại đây

13

Kinh tế phát triển 

Xem tại đây

14

Quản lý kinh tế

Xem tại đây

15

Quản trị kinh doanh

Xem tại đây

16 Kế toán  
17 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành