Chương trình đào tạo Thạc sĩ

Chương trình đào tạo thạc sĩ áp dụng từ khóa tuyển sinh đợt 2 năm 2021 (cập nhật năm 2022)

STT

Ngành đào tạo

Định hướng đào tạo

1

Công nghệ chế biến thủy sản

Nghiên cứu

2

Công nghệ sinh học

Ứng dụng

3

Công nghệ thực phẩm

Nghiên cứu

4

Công nghệ sau thu hoạch

Nghiên cứu

5

Công nghệ thông tin

Ứng dụng

6

Kỹ thuật ô tô

Nghiên cứu

7

Kỹ thuật cơ khí

Nghiên cứu

8

Kỹ thuật cơ khí động lực

Nghiên cứu

9

Kỹ thuật tàu thủy

Nghiên cứu

10

Khai thác thủy sản

Ứng dụng

11

Nuôi trồng thủy sản

Ứng dụng

12a

Kinh tế phát triển

Nghiên cứu
12b Kinh tế phát triển

Ứng dụng

13a

Quản trị kinh doanh

Nghiên cứu
13b Quản trị kinh doanh

Ứng dụng

14

Quản lý kinh tế

Ứng dụng

15

Quản lý thủy sản

Ứng dụng
16 Kế toán

Ứng dụng

17 Quản trịnh dịch vụ du lịch & lữ hành

Ứng dụng

 

Chương trình áp dụng cho khóa tuyển sinh 2018 đợt 2 đến 2021 đợt 1

STT

Ngành đào tạo

1

Công nghệ chế biến thủy sản

2

Công nghệ sinh học

3

Công nghệ thực phẩm

4

Công nghệ sau thu hoạch

5

Công nghệ thông tin

6

Kỹ thuật ô tô

7

Kỹ thuật cơ khí

8

Kỹ thuật cơ khí động lực

9

Kỹ thuật tàu thủy

10

Khai thác thủy sản

11

Nuôi trồng thủy sản

12

Kinh tế phát triển

13

Quản trị kinh doanh

14

Quản lý kinh tế

15

Quản lý thủy sản